Frödingmedaljen framsida

Genom åren har Gustaf Fröding-sällskapet delat ut följande medaljer till personer som på olika sätt gjort stora insatser för att hålla minnet av Gustaf Fröding levande.

Medaljörer

2023 – Konstnären och författaren David Liljemark, Stockholm
2023 – Patologen Birgitta Sundelin von Feiltzen, Stockholm
2022 – Teatermannen Öivind Åsberg, Kristinehamn
2022 – Folkbildaren Kerstin Stenberg, Kristinehamn
2021 – Kompositören Urban Dahlberg, Stockholm Pressmeddelande

2019 – Frödingkvartetten, Göteborg Pressmeddelande
2018 – Poeten Urban Andersson, Arvika Läs: Pressmeddelande
2018  – Språkvetaren, docent Björn Bihl Läs: Pressmeddelande
2017 – Författaren Sigrid Combüchen Läs: Pressmeddelande | Tal till medaljören
2016 – Sonja och Göran Hagenmarck på Byn i Alster, Kerstin och Magnus Karlander på Gunnerud i Alster, samt Birgitta och Lars Arenö på Slorudsborg i Brunskog Läs: Pressmeddelande
2015 – Eva-Mi Tapper
2014 – Folkbildaren Kerstin Thompson Läs: Tal till medaljören
2013 – Kompositörerna Gustaf Norén och Björn Dixgård Läs: Tal till medaljörerna
2012 – Dag Nordmark Läs: Tal till medaljören
2012 – Allan Salmi Läs:  Tal till medaljören
2011 – Anita Stjernlöf-Lund Läs: Tal till medaljören,
2011 – Sven Wollter Läs: Tal till medaljören
2011 – Carl Otto Evers Läs: Tal till medaljören
2010 – Carina Ekman Läs: Tal till medaljören
2010 – Bengtgöran Flood Läs: Tal till medaljören

2009 – Gunnar Edander
2009 – Agneta Elers-Jarleman
2009 – Helena Nilsson
2009 – Thomas Lundqvist
2008 – Utbildningsledare Olle Österling Läs: Tal till medaljören
2007 – Skriftställaren Ole Henrik Akeleye Braastad, Lillehammer Läs:  Tal till medaljören
2007 – Leg. Psyk. Kjell Kvarnevik, Karlstad Läs: Tal till medaljören
2006 – Skådespel. Ole Forsberg, Stockholm
2004 – Professor Johan Cullberg, Stockholm
2003 – Fil. dr. Eva Jonsson, Uppsala
2002 – Fil. dr. Erik Zillén, Lund
2001 – Lektorn Lennart Bernesjö, Arvika
2000 – Skådespel. och sångerskan Astrid Assefa, Stockholm
2000 – Kompositören Anders Edwall, Karlstad
2000 – Översättaren Mike McArthur, North Yorkshire

1999 – Docent Staffan Bergsten, Västerås (Uppsala)
1999 – Fil. dr. Ove Moberg, Lund
1998 – Konstnären Stig Olson, Kristinehamn
1998 – Konstnären Herman J, Reijers, Olsäter
1997 – Författaren och folkskoll. Bernt Stenberg, Kristinehamn
1994 – Fil. lic. Eva Wennerström Hartman, Uppsala
1992 – Skådespel. Per Elam, Göteborg
1991 – Skådespel. Ingela Malmberg, Stockholm
1990 – Professor Karl Schneider, Erkrath, Tyskland

1989 – Sångerskan och skådespel. Monica Zetterlund, Stockholm
1989 – Hembygdsmannen, m.m. Anders Andersson, Mangskog
1988 – Författaren Lars Andersson, Mangskog
1988 – Författaren fil. mag. Erik Bengtson, Karlstad
1987 – Recitatören, m.m. Sven Johansson ”Sven i Föske”, Edane
1986 – Operasångaren Håkan Hagegård, Brunskog, Stockholm
1986 – Recitatören och konstnären Bertil Carlsson, Karlstad
1985 – Folkskol. och Hembygdsför. ordf. i Brunskog Elof Persson, Edane
1985 – Sångerskan Gunnel Eklund, Säffle
1984 – Bibliotekarien Jan Szcepánski, Göteborg
1983 – Författaren Ulla-Britt Edberg, Stockholm
1983 – Kompositören Lars Edlund, Stockholm, Gotland
1982 – Författaren Gottfried Grafström, Stockholm
1981 – Orkestern Sven-Ingvars, Karlstad (Sven-Erik Magnusson medalj, övriga diplom)
1980 – Trubaduren Torgny Björk, Stockholm

1979 – Docenten Jan Mogren, Karlstad
1978 – Docenten Erland Lindbäck
1978 – F. statsminister Tage Erlander
1977 – Docenten Germund Michanek, Knivsta
1976 – Folkskolläraren Fridolf Bergström, Boda
1976 – Rektorn Malte Eurenius, Karlstad
1975 – Professorn em. Henry Olsson, Stockholm
1975 – Författaren Tage Aurell, Mangskog
1974 – Landshövdingen Rolf Edberg, Karlstad
1974 – Amanuensen Ingvald Rosenblad, Karlstad