Tal till hedersmedaljören Allan Salmi
2012-08-24

Allan
Du föddes i Långserud för på dagen 80 år sedan!
Vi gratulerar. Det är så stort för oss, att just denna dag få ge dig medaljen.

Du har en imponerande bredd. Utbildad folkskollärare och psykolog så småningom rektor.
Ditt stora Frödingintresse grundlades tidigt och du utvecklade det i undervisningen.
Vad som händer i skolan är avgörande för skaldens framtid.
Det blev en bok ”Fröding för ôss Värmlänninger”, om personer och händelser i Värmland, som på ett eller annat sätt har beröring med Fröding eller hans dikter.
Det har med tiden blivit många program och uppläsningar.

Minns du, när jag ringde dig i början på sommaren? Du var länge övertygad om, att någon drev med dig. Det var ett exempel på den sanne folkbildaren. Entusiasm kombinerad med ödmjukhet.

För en ung man som jag är du också en förebild. Att nästan 80-årig träna in ett nytt program – nu om Tomas Tranströmer – det lovar gott. Och Allan, när kommer nästa bok?

Gustaf Fröding-sällskapet vill nu till Dig överlämna vår hedersmedalj och vårt diplom med motiveringen:
Allan Salmi tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sitt mångåriga arbete i sann folkbildaranda som recitatör och författare förmedla kärlek till och kunskap om Gustaf Frödings liv och diktning.

Tomas Sköld, tf. ordf.