Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2017 följande sammansättning:

Ledamöter

Björn Sandborgh, ordförande
f. länsråd

Tingvallagatan 23, 652 25 Karlstad
054-183649 (b)
bjorn.sandborgh@gmail.com

Tomas Sköld, vice ordförande
f. utbildare

Paprikavägen 3, 653 51 Karlstad
054-534514 (b)
ewa.tomas.skold@gmail.com

Birgitta Rosén kassör
f. radioproducent

Öjenäsgatan 57, 654 69 Karlstad
054-832807 (b)
rosen.birgitta@gmail.com

Anders Hjertén, sekreterare
f. kultur- och fritidschef
Stockvägen 25, 661 43 Säffle
0533-13385 (b), 0767 89 62 66 (m)
anders.hjerten@telia.com

Johan Andersson
VD
Kantorstigen 5, 702 85 Örebro
019-761 69 95 (b)
johan@kylskapspoesi.com

Malin Biller
serietecknare
Arvid Lindmansgatan 2b, 417 26 Göteborg
biller@biller.se

Magnus Henrichson
it-strateg
Smultronvägen 19, 663 43 Hammarö
070-2996526 (m)
magnus@henrichson.se

Fredrik Höglund
kommunikatör
Kurryvägen 11, 653 51 Karlstad
076-1399088 (m)
hoglund_fredrik@hotmail.com

Gunilla Otto
f. adjunkt
Ålvägen 63, 663 40 Hammarö
054-524339 (b)
gunilla.otto@icloud.com

Kerstin Thompson
Älvdalsgatan 5 A, 652 29 Karlstad

Henrik Thorson
verksamhetsledare
Vitalisvägen 7, 112 55 Stockholm
070-202 39 93 (m)
henrik.thorson@gmail.com

Anne-Marie Urelid
f. gymnasielärare
Säffle
anne-marie.urelid@telia.com

Olle Österling
Fagerängsgatan 13, 653 42 Karlstad
054-568296 (b), 070-3162172 (m)
birgitta.osterling@telia.com

Adjungerade

Kjell Fredriksson, hedersordförande
Barbro Järliden, hedersledamot