Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Gustaf Fröding-sällskapet bildades 1969 för att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding och sprida kunskap om hans liv och diktning.

Sällskapets årsmöte hålles under de årliga Frödingdagarna i samband med Skaldens födelsedag 22 augusti. Under Frödingdagarna arrangeras konserter, föreläsningar och stadsvandringar och utdelning sker av Frödingmedaljen och sällskapets lyrikpris.

skriftserien har sällskapet velat belysa olika sidor av Frödings liv och författarskap genom både vetenskapliga och mer lättillgängliga publikationer.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetsskyddspolicy.