Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Biografi

Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1860 i en av flyglarna på Alsters herrgård, strax utanför Karlstad. Födelsedagen firas varje år i samband med Frödingdagarna i Karlstad.

Gustaf Fröding är en av Sveriges mest framstående författare, främst poet men också journalist, kritiker och prosaist.

En av hans mest välkända diktsamlingar är Stänk och flikar från 1896 som bland annat innehåller dikten En morgondröm vilken fick honom att bli åtalad för brott mot tryckfrihetslagen. Han blev frikänd men psykiskt illa åtgången av rättegången. Han är för många mest känd och älskad för ett antal dikter på värmländsk dialekt.

Gustaf Fröding tillbringade långa tider på olika vårdinstitutioner på grund av sin psykiska ohälsa, men vad han faktiskt hade för diagnos är mycket omdiskuterat. Säkert spelade det sociala arvet en roll. Hans familjebakgrund kan nog på goda grunder anses ha varit minst sagt dysfunktionell. Han avled till följd av sin alkoholism och diabetes.

Fröding blev efterhand mer och mer reguljär medarbetare i Karlstadstidningen, där han 1886 fick fast anställning som litteraturanmälare, kåsör och referent. Med undantag av de perioder, då han på grund av psykisk sjukdom måste söka vård, tillhörde Fröding Karlstadstidningens redaktion till 1896.

År 1891 utgav han, efter lång tvekan, sin första diktsamling Guitarr och dragharmonika, som vann en snabb och vidsträckt popularitet. Den följdes 1894 av Nya dikter och 1896 av Stänk och flikar. Till dessa kom ytterligare ett par små dikthäften, innan sjukdomen 1899 hindrade honom från att publicera det han skrev. Han blev, tack vare omsorgsfull vård, småningom bättre, men fullt återställd blev han aldrig. Han var och förblev en bruten man, och som sådan framlevde han tillbakadraget sina sista år på lantstället Gröndal ute på Djurgården i Stockholm. Han fortsatte dock att skriva och många anser att hans sjukdomsdikter tillhör det bästa och mest moderna han presterat. Han avled i Stockholm den 8 februari 1911 och begravningen blev en av de största folkliga manifestationer Sverige har skådat.