gustaf-froding-2
citat
Öfver bygden låg tindrande stjärnfager natten,
det låg glimtande sken öfver skvalpande vatten
i den löfskogsbekransade sjön,
det kom doft ifrån klöfvern blommande vallar
och från kådiga kottar granar och tallar,
som beskuggade kullarnas krön.

Det var dans bort i vägen – Gustaf Fröding

Bli medlem i Frödingsällskapet

Som medlem i Gustaf Fröding-sällskapet bidrar du till att vårda minnet av nationalskalden och sprida kunskap om hans liv och diktning. Dessutom får du en trevlig årsbok samt inbjudan till aktiviteter i skaldens anda.