gustaf-froding-2

Delta i årsmötet på distans!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupper för Corona-smitta att begränsa sina sociala kontakter. Därför erbjuds Gustaf Fröding-sällskapets medlemmar att delta i årets årsmöte på distans.

Ett kort stadgeenligt årsmöte kommer att hållas på utsatt tid och plats, onsdag 18 mars 2020, klockan 18.00, på residenset i Karlstad.

Vi vädjar till alla som tillhör någon av riskgrupperna (till exempel personer över 70 år och kroniskt sjuka) eller känner någon form av förkylningssymptom att stanna hemma från mötet.

Den som vill kan ringa in till mötet via en vanlig knapptelefon.

Läs om hur du ringer in till mötet

Det efterföljande samkvämet ställs in. Det blir varken förtäring eller underhållning.

Björn Sandborgh
Ordförande

Senaste nytt

Delta i Frödingsällskapets årsmöte på distans

Fröding för fagott, klarinett och damkör

Fröding och musiken på Värmlands bokfestival

Femtioårsfirande Frödingsällskapet på bokmässan

Diktläsning vid Frödingstatyn i Karlstad, 22:a augusti kl 12.00

Besök Frödingdagarna på Alsters Herrgård 22, 24-25:e augusti (Läs programmet)

Möt Frödingsällskapet på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 26-29:e september

Frödingmedaljen 2019 till Frödingkvartetten (Läs mer)

Lyrikpriset 2019 till Kristian Lundberg (Läs mer)

Bli medlem i Frödingsällskapet

Som medlem i Gustaf Fröding-sällskapet bidrar du till att vårda minnet av nationalskalden och sprida kunskap om hans liv och diktning. Dessutom får du en trevlig årsbok samt inbjudan till aktiviteter i skaldens anda.