gustaf-froding-2
citat

När sorgen kommer, som när natten skymmer i vilda skogen, där en man går vill, vem tror på ljuset, som i fjärran rymmer, och sken som skymta fram och flämta till? På skämt de glimta och på skämt de flykta, vem tar en lyktman för en man med lykta?

Tröst – Gustaf Fröding

Bli medlem i Frödingsällskapet

Considered a bit unorthodox at first, great ideas start when you can wiggle your toes and have the freedom to think. Get cozy. Our personal philosophy is that if you already spend a large part of your.