Bokmässorna har blivit en viktig mötesplas för litteraturvänner i Sverige. Gustaf Fröding-sällskapet deltar sedan länge på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg och på Värmländska bokmässan i Karlstad. 2015 fanns vi även med på bokmässan i Säffle. På mässorna passar vi på att prata Fröding, berätta om vår verksamhet och värva nya medlemmar. För dem som redan är medlemmar har Frödingmontern blivit en mötesplats och många passar på att hämta ut årets medlemsbok.

Önskedikten

Genom åren har tusentals besökarna på bokmässan i Göteborg önskat diktuppläsningar i Gustaf Fröding-sällskapets monter. Totalt har 4701 uppläsningar gjorts av 223 dikter och paschaser.

Frödingtoppen

Frödingtoppen totalt 1997-2018

  1. Ett gammalt bergtroll (241 önskningar)
  2. Dumt fôlk (220 önskningar)
  3. Nypenrosa (216 önskningar)
  4. I Ungdomen (213 önskningar)
  5. En kärleksvisa (201 önskningar)
  6. Vackert väder (199 önskningar)
  7. Strövtåg i hembygden (192 önskningar) *
  8. En ghasel  (137 önskningar)
  9. Tre käringer  i en backe (134 önskningar)
  10. Gråbergssång (103 önskningar)

*) Varav del I 92 gånger, II 56 gånger, III 8 gånger, IV 21 gånger hela 2 gånger