Bokmässorna har blivit en viktig mötesplas för litteraturvänner i Sverige. Gustaf Fröding-sällskapet deltar sedan länge på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg och på Värmländska bokmässan i Karlstad. 2015 fanns vi även med på bokmässan i Säffle. På mässorna passar vi på att prata Fröding, berätta om vår verksamhet och värva nya medlemmar. För dem som redan är medlemmar har Frödingmontern blivit en mötesplats och många passar på att hämta ut årets medlemsbok.

Önskedikten

Genom åren har tusentals besökarna på bokmässan i Göteborg önskat diktuppläsningar i Gustaf Fröding-sällskapets monter. Totalt har 4187 uppläsningar gjorts av 217 dikter och paschaser.

Frödingtoppen

Här är hela statistiken  1997-2016

  1. Ett gammalt bergtroll (225 önskningar)
  2. Dumt fôlk (201 önskningar)
  3. Nypenrosa (190 önskningar)
  4. I Ungdomen (187 önskningar)
  5. Vackert väder (184 önskningar)
  6. En kärleksvisa (179 önskningar)
  7. Strövtåg i hembygden (169 önskningar) *
  8. En ghasel  (117 önskningar)
  9. Tre käringer  i en backe (117 önskningar)
  10. Gråbergssång (92 önskningar)

*) Varav del I 75 gånger, II 560gånger, III 8 gånger, IV 21 gånger och hela 2 gånger.