Bokmässorna har blivit en viktig mötesplas för litteraturvänner i Sverige. Gustaf Fröding-sällskapet deltar sedan länge på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg och på Värmländska bokmässan i Karlstad. 2015 fanns vi även med på bokmässan i Säffle. På mässorna passar vi på att prata Fröding, berätta om vår verksamhet och värva nya medlemmar. För dem som redan är medlemmar har Frödingmontern blivit en mötesplats och många passar på att hämta ut årets medlemsbok.

Önskedikten

Genom åren har tusentals besökarna på bokmässan i Göteborg önskat diktuppläsningar i Gustaf Fröding-sällskapets monter. Totalt har 4335 uppläsningar gjorts av 219 dikter och paschaser.

Frödingtoppen

Hela statistiken 1997-2017

  1. Ett gammalt bergtroll (230 önskningar)
  2. Dumt fôlk (208 önskningar)
  3. Nypenrosa (200 önskningar)
  4. I Ungdomen (188 önskningar)
  5. En kärleksvisa (188 önskningar)
  6. Vackert väder (186 önskningar)
  7. Strövtåg i hembygden (175 önskningar) *
  8. En ghasel  (121 önskningar)
  9. Tre käringer  i en backe (120 önskningar)
  10. Gråbergssång (98 önskningar)

*) Varav del I 75 gånger, II 560gånger, III 8 gånger, IV 21 gånger hela 2 gånger