Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Gustaf Frödings samlande skrifter kom ut i en utgåva redigerad av litteraturvetaren Ruben G:son Berg i början av 1900-talet. Skaldens samlade dikter har regelbundet kommit ut i samlingsvolymer, senast i en pocketutgåva 2014.

Ett av Gustaf Fröding-sällskapets tidigaste och angelägnaste projekt var att sammanställa en systematisk förteckning över Fröding-litteratur. Detta resulterade i en bibliografi i två band redigerade av Ingvald Rosenblad och Jan Szczepański. Det första bandet upptar litteratur av Gustaf Fröding, medan det andra bandet listar litteratur om honom.

Idag finns det mesta av finns det mesta av Gustaf Frödings produktion tillgänglig digitalt på nätet. Formaten växlar från råtext, faximil, PDF och ePub.

Litteraturbaken

Project Runeberg

Wikisource