Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Gustaf Fröding hade sina rötter i Värmland, men flyttade runt mycket, både som barn och vuxen. Därför har många platser runt om i Sverige kommit att få sina egna Frödingminnen. På den är sidan berättar vi lite om olika platser där Fröding bodde och verkade, bland annat i Värmland, Stockholm, Uppsala och Norge.

Alsterdalen

Alsters herrgård
Gustaf Fröding föddes 1860 på Alsters herrgård utanför Karlstad. Gården köptes av farfadern Jan Fröding och var centrum i hans stora bruks- och affärsverksamhet. Gustafs familj lämnade gården efter att hans far Ferdinand Fröding avsatts som ledare för familjeföretaget. Gustaf återkom till Alster en kort period som vuxen, då han och modern Emilia var hyresgäster i en av herrgårdens flyglar. Alsters herrgård drivs idag av Karlstads kommun som Gustaf Frödings minnesgård.

Alsters herrgårds hemsida >>

Om Alsters herrgård på Wikipedia >>

Byn
På gården Byn vid sjön Alstern bodde familjen Fröding under Gustafs tidiga barnaår (1861-65). Gården brann ner till grunden 1872 och det är hit Fröding återvänder i dikten ”Strövtåg i hembygden” och konstaterar att ”där den låg ligger berghällen bar.”

Gunnerud
Gården Gunnerud vid Alsterälven var änkesäte för Gustafs farmor, Gustava Fröding. Här tillbringade syskonen Fröding många skollov tillsammans med sina kusiner fram till farmoderns död 1872. Från Gunnerud hade Fröding många lyckliga minnen. Där växer fortfarande syréngrottan, där systern Cecilia både i verkligheten och i dikten ”Sagoförtäljerskan” trollband sina syskon med sagor.

Länsstyrelsens sida om Alsterdalen >>

 

Kristinehamn

I Kristinehamn bodde familjen Fröding 1867-81. Här inledde Gustaf sin skolgång i Kristinehamns läroverk och konfirmeras. Han lämnade Kristinehamn 1875 för skolgång i Karlstad, men återvände under skolloven. I Frödinggården på Nya Kyrkogatan 5 finns idag ett museum med utställningen ”Familjen Fröding i Kristinehamn”. Det går även att hyra rum för övernattning i Frödinggården.

Om Frödinggården på Visit Värmlands hemsida >>

Karlstad

1875-80 gick Gustaf Fröding vid Karlstads högre allmänna läroverk. Där inleddes den livslånga vänskapen med den blivande kollegan på Karlstads-Tidningen, Mauritz Hellberg. Efter studentexamen skrev Gustaf in sig för studier vid Uppsala universitet. 1885 avbröts studierna permanent och Gustaf bodde åter i Karlstad, nu tillsammans med sin mor.

I Karlstad hade Fröding sin enda egentliga arbetsgivare, Karlstads-Tidningen, där han medverkar både som fast redaktionsmedlem och som korrespondent när han bodde på andra platser. Fröding bodde i Karlstad efter debuten med diktsamlingen ”Guitarr och dragharmonika”, men vantrivdes i den småborgerliga landsortsstaden.

Frödings morfar, Carl Adolph Agardh var biskop i Karlstads stift och modern Emilia växte upp i biskopsgården på Västra Torggatan.

Västvärmland

Slorudsborg
För sin del av fadersarvet köpte Gustaf syster Matilda Fröding 1881 jordbruksfastigheten Slorudsborg i Brunskog, där Gustaf vistades långa tider efter sina misslyckade studier, bland annat hela år 1884. Här mötte han systerns rättare Anders Jansson (Anners Jansa), som gav honom stoffet till många av sina dikter och kåserier på värmländska. På Slorudsborg driver idag Birgitta och Lars Arenö den lilla affären ”Matildas bod”.

Matildas bods hemsida >>

Mangskogs prästgård
På Mangskogs prästgård bodde Fröding periodvis hos komminister Bengt Warodell. Tillsammans med prästgårdsungdomarna bevittnade han på avstånd folklivet som bland annat skildras i dikten ”Det var dans bort i vägen”. På platsen för dansen finns idag en minnessten.

Om Mangskog på Wikipedia>>

Berga
På gården Berga vid Värmelns strand i Brunskog umgicks Fröding med major John Alstermark och hans familj. Fröding förälskade sig i och friade till en av döttrarna, Hildegard Alstermark, men något giftermål blev aldrig av. I dikten ”Vackert väder” möter vi de retsamma herrgårdsfröknarna från Berga.

Uppsala

Fröding bedrev misslyckade studier vid Uppsala universitet under perioden 1881-85. Uppsalasejouren är mest känd för att han spenderade hela sitt fadersarv på väldigt kort tid genom slösaktiga vanor överdriven generositet mot studiekamraterna. Hösten 1896 bosatte sig Gustaf tillsammans med systern Cecilia Fröding på Bangårdsgatan 9 i Uppsala. Under denna tid vårdades han ofta på Akademiska sjukhuset. Julen 1898 togs Fröding in som mentalpatient på Upsala hospital, nuvarande Ulleråkers sjukhus, där han vistades till sin utskrivning 1905. 12 februari 1911 begravdes Fröding på Uppsala gamla kyrkogård.

Om Uppsala gamla kyrkogård på Wikipedia>>

Stockholm

Gröndal
1906, ett år efter utskrivningen från Upsala hospital vårdades Fröding på Svenonius sjukhem på Östermalm. Där arbetade Signe Trotzig, som anställdes som skaldens privatsjuksköterska och vårdade honom under återstoden av hans liv. Fröding bosatte sig i villan Gröndal på Djurgården i närheten av Djurgårdsbrunnsbron. Här levde han ett lugnt lantliv tillsammans med syster Signe och kokerskan Lotten och tog sällan emot besök. Undantag utgjordes av vännerna Albert Engström, Erik Axel Karlfelt och Anders Forsberg. Även målaren Richard Bergh besökte Gröndal regelbunden då han arbetade på sitt stora Frödingporträtt. Gröndal blev Frödings sista och egentligen enda egna hem, där han avled 8 februari 1911.

Om Gröndal på Wikipedia>>

Kungsstugan i Tullinge
Under 1908-09 renoverades Djurgårdsvillan Gröndal och skaldens hushåll flyttade ut till Kungsstugan, en flygelbyggnad på Tullinge gård söder om Stockholm. Även här var konstnärsvännerna Karlfelt, Engström och Bergh flitiga gäster.

Om Tullinge gård på Wikipedia >>

Klara kyrka
Gustaf Frödings begravning 12 februari 1911 blev nästan en statsbegravning. Vägen från Gröndal till Klara kyrka i centrala Stockholm kantades av 200 000 personer. Jordfästningen förrättades av blivande ärkebiskopen Nathan Söderblom inför representanter för kungahuset och regeringen. Orphei Drängar framförde den nyskrivna ”Gustaf Frödings jordafärd” av Verner von Heidenstam i Hugo Alfvéns tonsättning.

Om Klara kyrka på Wikipedia >>

Norge

Suttestad och Lillehammer
Under åren 1890-96 vårdades Gustaf Fröding under olika perioder på Suttestads nervklinik utanför Lillehammer. Sceneriet i dikten ”En ghasel” är hämtat från Suttestad och landskapet kring sjön Mjösa. 1896 togs Fröding under en tid in på Amtssykehuset i Lillehammer.

Om Suttestad på Wikipedia >>

Tyskland

Görlitz och Dresden
1889-90 vårdades Fröding på en nervkuranstalt i den tyska staden Görlitz, Där fick han arbetsro och kunde färdigställa manuset till sin första diktsamling ”Guitarr och dragharmonika”. Under en permission gjorde han ett besök i Dresden, där han genomgick en svår alkoholkris. Besöket i Dresden blev slutet på Frödings Tysklandsvistelse.