I 1969:

Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning (Ingvald Rosenblad)

II 1970:

Om Fröding:

III 1971:

32 dikter om Fröding

IV 1972:

Frödings Värmland (Stellan Ahlström)

V 1973:

Germund Michanek: Skalden och sköterskan

VI 1974:

Fröding och musiken (Ingvald Rosenblad)

VII 1975:

Sjung vackert om kärlek (Gottfried Grafström)

VIII 1976:

Om Fröding II (Ingvald Rosenblad, red.)

IX 1977:

25 konstnärer illustrerar Gustaf Fröding (Rolf Edberg, Ingvald Rosenblad och Barbro Järliden)

X 1978:

Gustaf Frödings bibliografi I (Ingvald Rosenblad och Jan Szczepanski)

XI 1979:

Om Fröding III (Ingvald Rosenblad, red.)

XII 1980:

Frödingsminnen, 8:e upplagan (Mauritz Hellberg)

XIII 1981:

Gustaf Frödings brev I (Germund Michanek och Ingvald Rosenblad, red.)

XIV 1982:

Gustaf Frödings brev II (Germund Michanek och Ingvald Rosenblad, red.)

XV 1983:

Flickan i ögat. Operalibretto (Ulla-Britt Edberg)

XVI 1984:

Gustaf Frödings bibliografi II (Jan Sczczepanski)

XVII 1985:

Gustaf Fröding – kassettband med dikt och musik (Axel Breitholtz och Knut Warmland, red.)

XVIII 1986:

Den levande Fröding (Hans Åkerberg, med flera)

XIX 1987:

Gustaf Frödings lyriska översättningar

XX 1988:

Käre Gustaf! Högädle herr Fröding! 265 brev till Gustaf Fröding (Germund Michanek, red.)

XXI 1989:

Diktarens mekanismer. Fem uppsatser om Fröding. (Knut Warmland, red.)

XXII 1990:

Ur en tidningsmans anteckningar och andra Fröding-kåserier (Lennart Bernesjö och Reidar Nordenberg)

XXIII 1991:

Samtida kritik av Gustaf Frödings diktsamlingar (Ingvald Rosenblad)

XXIV 1992:

Från Frödings värld (Germund Michanek)

XXV 1993:

Gustaf Fröding (Görand Lindström)

XXVI 1994:

Räggler å paschaser i urval. Kasettband med uppläsning .

XXVII 1995:

Klipp av Hans Sax

XXVIII 1996:

Frödings mystik (Olle Holmberg)

XXIX 1997:

Jag! utropar Fröding. Femton författare, hundra år efteråt. (Staffan Söderblom, red.)

XXX 1998:

Gustaf Fröding och Karlstad (Ove Moberg)

XXXI 1999:

Gustaf Fröding (Staffan Bergsten)

XXXII 2000:

Calibariel (Bengt Berg och Stig Olson)

XXXIII 2001:

Liv som fylt mig, gudomsgnista. Födelsedagsbok med Frödingcitat.

XXXIV 2002:

Fröding själv (Germund Michanek)

XXXV 2003:

I sällskap med Fröding

XXXVI 2004:

Den sorgsne skrattar. En bok om Gustaf Frödings dikter. (Knut Warmland)

XXXVII 2005:

Gustaf Fröding och Norge

XXXVIII 2006

Och minns du Ali Baba… (Cecilia Fröding)

XXXIX 2007:

Hör Fröding! Bok och CD med insjungningar och uppläsningar av Frödings texter (Håkan Hagegård, red.)

XL 2008:

Möten med Fröding sex uppsatser

XLI 2009:

Frödings landskap (Anita Forsnäsgård, text och Per Berggrén, foto)

XLII 2010:

Värmländsk kultur och Sällskapets CD

XLIII 2011:

Fröding och kvinnorna (Rolf Alsing)

XLIV 2012:

Så jag målar

XLV 2013:

Gustaf Fröding – den tidlöse

XLVI 2014:

I varje droppe är en ädelsten (Gustaf Fröding och Malin Biller)

XLVII 2015:

Frödings förvandlingar. Historien om ett författarskap. (Dag Nordmark)

XLVIII 2016:

Kanhända jag tror att jag vet

XLIX 2017:

Fröding. Önskedikter

L 2018:

Över bygden låg tindrande stjärnfager natten (Fredrik Höglund och Johan Andersson, red.)

LII 

LIV 

 

Här kan du beställa några av böckerna