Genom åren har ett antal personer kallats till hedersledamot och hedersordförande i Gustaf Fröding-sällskapet. Dessa utses av av årsmötet på förslag av styrelsen och ska vara personer ”som genom sin verksamhet i sällskapet, genom forskning om Gustaf Fröding eller på annat sätt i synnerlig mån främjat sällskapets syfte.”

Hedersordförande

Landshövdingen Rolf Edberg (1984)

Riksmarskalken Ingemar Eliasson (2002)

Kulturchefen Kjell Fredriksson (2012)

Hedersledamöter

Professor Francis Bull (1969)

Professor Johan Landquist (1969)

Professor Henry Olsson (1969)

Statsminister Tage Erlander (1978)

Fil. kand. Ingvald Rosenblad (1981)

Rektor Malte Eurenius (1983)

Bokförläggare Gerhard Bonnier (1986)

Docent Germund Michanek (1986)

Professor Sven Stolpe (1988)

Bokförläggare Åke Svensson (1990)

Fil. dr. Jerker Engblom (1992)

Förvaltare Benkt Eriksson (1994)

Intendent Vera Tångring (1994)

1:e intendenten Barbro Järliden (2004)

Läroverksadjunkten Knut Warmland (2004)

Författaren Gottfried Grafström (2015)

Pedagogen Maj-Lis Falck (2016)