Hedersordförande Kjell Fredriksson vid Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte 2012

Hedersordförande
Kjell Fredriksson
(1938-2021)

 

Frödingdagarna 2021

Istället för att samlas på Alsters Herrgård kommer årets Frödingdagar hem till oss! I tre program på sammanlagt över över två timmar, möter vi lyrikpristagare, Frödingmedaljör, skådespelare, författare och musiker i en inspelning från magasinet Alsters Herrgård. Välkomna!

Frödingdagarna 2021 – tre program från Alsters Herrgård

Senaste nytt

Frödingdagarna 2021 – tre program från Alsters Herrgård

Tyvärr inget diktprogram vid Frödingstatyn i år

Frödingmedaljen till kompositören Urban Dahlberg

Lyrikpriset till Eva Runefelt och Malte Persson

En parkfantasi – Magnskog-Alster via Istanbul

Torgny Björk till minne

Gustaf Fröding-sällskapet sörjer sin hedersordförande Kjell Fredriksson

Styrelsen har formerat sig för 2021

Kallelse till Årsmöte 2021

Bli medlem i Frödingsällskapet

Som medlem i Gustaf Fröding-sällskapet bidrar du till att vårda minnet av nationalskalden och sprida kunskap om hans liv och diktning. Dessutom får du en trevlig årsbok samt inbjudan till aktiviteter i skaldens anda.