Hedersordförande Kjell Fredriksson vid Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte 2012

Hedersordförande
Kjell Fredriksson
(1938-2021)

 

Längtar du också till bokmässan i Göteborg?

Även detta år går Frödingsällskapet går miste höstens höjdpunkt – att få möta nya och gamla Frödingvänner på bokmässan i Göteborg. När man inte deltar på plats på mässan är det svårt att locka in folk i montern, men det går fortfarande utmärkt att både bli medlem och få sin önskedikt uppläst!

Här kan du både önska dikter och bli medlem!

Senaste nytt

Ännu en höst utan bokmässan

Frödingdagarna 2021 – tre program från Alsters Herrgård

Tyvärr inget diktprogram vid Frödingstatyn i år

Frödingmedaljen till kompositören Urban Dahlberg

Lyrikpriset till Eva Runefelt och Malte Persson

En parkfantasi – Magnskog-Alster via Istanbul

Torgny Björk till minne

Gustaf Fröding-sällskapet sörjer sin hedersordförande Kjell Fredriksson

Styrelsen har formerat sig för 2021

Kallelse till Årsmöte 2021

Bli medlem i Frödingsällskapet

Som medlem i Gustaf Fröding-sällskapet bidrar du till att vårda minnet av nationalskalden och sprida kunskap om hans liv och diktning. Dessutom får du en trevlig årsbok samt inbjudan till aktiviteter i skaldens anda.