Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Musiken var viktig för Gustaf Fröding. Hans dikter är genomgående mycket musikaliska, utan att han tonsatte dem. Musiken finns i rytmen och klangen. ”Frödings diktning är så genommusikalisk att det nästan inte finns något att tillägga” konstaterar Håkan Hagegård och Dag Nordmark i förordet till sin bok ”Hör Fröding!” (årsbok 2008). Det är svårt att tonsätta Fröding, anser alltså många kompositörer. Ändå är det många som försökt – och lyckats. Årsboken ”Fröding och musiken” från 1974 innehåller bland annat ett register med cirka 500 tonsättningar av över 110 dikter.

På de här sidorna har vi samlat olika förteckningar över tonsättningar och inspelningar av Frödings dikter. Hör gärna av dig till info@frodingsallskapet.se om du har förslag till kompletteringar till listan!

Arrangemang och noter

Levande Musikarv
I musikdatabasen Levande Musikarv, som  förtecknar svensk konstmusik från 1600-talet och framåt, finns ett 40-tal tonsättningar med Frödinganknytning.

Sök på Fröding i Levande Musikarv

Manskör
I Orphei Drängars notbibliotek ”Subito!” finns 89 arrangemang för manskör av Frödingdikter.

Sök i OD:s notbibliotek ”Subito!”

Inspelningar

YouTube
En sökning på ”Fröding” på filmdelningstjänsten YouTube ger över 6000 träffar.

Sök på Fröding på YouTube”