Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2024 följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Höglund, Karlstad, ordförande
076-13 99 088 (m)
ordforande@frodingsallskapet.se

Miriam Kaukosalo, Kil, vice ordförande
073-696 78 50 (m)
miriam.kaukosalo@gmail.com

Magnus Henrichson, Hammarö, sekreterare
070-299 65 26 (m)
magnus@henrichson.se

Mariana Ericsson, Karlstad, kassör
0725-26 53 48 (m)
marianaericsson@me.com

Anne Marie Urelid, Säffle, medlemsansvarig
070-315 30 86 (m)
anne-marie.urelid@telia.com

Johan Andersson, Arvika/Örebro
073-532 09 62 (m)
johan@kylskapspoesi.com

Malin Biller, Göteborg
073-955 11 54 (m)
malinbiller@gmail.com

Gunilla Otto, Hammarö
070-658 19 29 (m)
gunilla.otto@icloud.com

Birgitta Rosén, Karlstad
0706-36 26 60 (m)
rosen.birgitta@gmail.com

Tomas Sköld, Karlstad
054-53 45 14 (b)
ewa.tomas.skold@gmail.com

Öivind Åsberg, Kristinehamn
070-229 77 06 (m)
oivind.asberg@telia.com

Olle Österling, Karlstad
070-3162172 (m)
birgitta.osterling@telia.com

Adjungerade

Barbro Järliden, Nora, hedersledamot

Björn Sandborgh, Karlstad, hedersordförande
070-608 65 14 (m)
bjorn.sandborgh@gmail.com