Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2022 följande sammansättning:

Ledamöter

Björn Sandborgh, ordförande
Tingvallagatan 23, 652 25 Karlstad
070-608 65 14 (m)
bjorn.sandborgh@gmail.com

Fredrik Höglund, vice ordförande
Kurryvägen 11, 653 51 Karlstad
076-13 99 088 (m)
hoglund_fredrik@hotmail.com

Magnus Henrichsonsekreterare
Smultronvägen 19, 663 43 Hammarö
070-299 65 26 (m)
magnus@henrichson.se

Mariana Ericsson, kassör
Tingvallagatan 21, 652 25 Karlstad
0725-26 53 48 (m)
marianaericsson@me.com

Birgitta Rosén, medlemsansvarig
Öjenäsgatan 57, 654 69 Karlstad
0706-36 26 60 (m)
rosen.birgitta@gmail.com

Johan Andersson
Ulsavilagatan 16 C, 702 86 Örebro
073-532 09 62 (m)
johan@kylskapspoesi.com

Malin Biller
Arvid Lindmansgatan 2b, 417 26 Göteborg
073-955 11 54 (m)
malinbiller@gmail.com

Anders Hjertén
Stockvägen 25, 661 43 Säffle
0706-47 37 56 (m)
anders.hjerten@telia.com

Miriam Kaukosalo
Kronbacken 1, 665 91 Kil 
073-696 78 50 (m)
miriamlinnea@live.se

Johanna Magnusson
Kasernhöjden 15 A, 653 39 Karlstad
070-609 87 97 (m)
konsthallen@sliperietborgvik.se

Gunilla Otto
Ålvägen 63, 663 40 Hammarö
070-658 19 29 (m)
gunilla.otto@icloud.com

Tomas Sköld
Paprikavägen 3, 653 51 Karlstad
054-53 45 14 (b)
ewa.tomas.skold@gmail.com

Anne-Marie Urelid
Oxelgatan 19, 66143 Säffle
070-315 30 86 (m)
anne-marie.urelid@telia.com

Olle Österling
Galoppstigen 34 A, 653 48 Karlstad
070-3162172 (m)
birgitta.osterling@telia.com

Adjungerade

Barbro Järliden, hedersledamot