Bokmässorna har blivit en viktig mötesplas för litteraturvänner i Sverige. Gustaf Fröding-sällskapet deltar sedan länge på mässan Bok & Bibliotek i Göteborg och på Värmländska bokmässan i Karlstad. 2015 fanns vi även med på bokmässan i Säffle. På mässorna passar vi på att prata Fröding, berätta om vår verksamhet och värva nya medlemmar. För dem som redan är medlemmar har Frödingmontern blivit en mötesplats och många passar på att hämta ut årets medlemsbok.

Önskedikten

Genom åren har tusentals besökarna på bokmässan i Göteborg önskat diktuppläsningar i Gustaf Fröding-sällskapets monter. Totalt har 4897 uppläsningar gjorts av 226 dikter och paschaser.

Frödingtoppen

Frödingtoppen totalt 1997-2019 (PDF)

  1. Ett gammalt bergtroll (249 önskningar)
  2. Dumt fôlk (229 önskningar)
  3. Nypenrosa (226 önskningar)
  4. I Ungdomen (218 önskningar)
  5. Vackert väder (207 önskningar)
  6. En kärleksvisa (206 önskningar)
  7. Strövtåg i hembygden (200 önskningar) *
  8. En ghasel  (145 önskningar)
  9. Tre käringer  i en backe (144 önskningar)
  10. Gråbergssång (107 önskningar)

*) Varav del I 100 gånger, II 56 gånger, III 8 gånger, IV 21 gånger, hela 2 gånger