Frödingdagarna firas varje år i anslutning till Gustaf Frödings födelsedag 22 augusti. Under dagarna arrangeras på Frödingprogram, recitationer, stadsvandringar, utflykter och konserter. De flesta programpunkter äger rum kring centrala Karlstad eller ute på minnesgården Alster herrgård. Klockan tolv på födelsedagen samlas sällskapets styrelse vid Frödingstatyn vid Stora torget i Karlstad och bjuder på sina favoritdikter.

Tidigare hölls alltid sällskapets årsmöte under Frödingdagarna, men från och med 2016 flyttas det till våren, så att Frödingdagarna kan bli en utpräglad festhelg!

Här är programmet till Frödingdagarna 2017