Tal till Anita Stjernlöf-Lund

vid överlämnande av Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj den 20 augusti 2011

Anita Stjernlöf-Lund är en mycket skicklig formgivare. Hon har under årens lopp mottagit många priser för sin bokkonst. Hon har även skrivit en stor och mycket vacker monografi om arkitekten Cyrillus Johansson.

För oss i Gustaf Fröding-sällskapet har Anita Stjernlöf-Lund och hennes företag Bild, Text & Form varit en trygghetsfaktor. När oroliga årsboksansvariga med tvivel på att det ska kunna bli någon årsbok, träffat Anita där ute i hennes ateljé på Romstad och hört hennes alltid lugna värmländska försäkran att det ska ordna sig, så har det rullat på och boken blivit färdig – och inte bara det – det har också blivit en verkligt vacker bok. Anita är alltid beredd att ställa upp för oss i Gustaf Fröding-sällskapet.

Hennes hittills kanske märkligaste uppdrag för oss var att utforma vårt nya diplom till hedersmedaljörerna. Inte kunde hon ana att det första namn hon skulle skriva in i diplomet som mottagare av hedersmedaljen 2011 var hennes eget!

Anita Stjernlöf-Lund får Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sitt förtjänstfulla arbete med formgivning av flera av Gustaf Fröding-sällskapets årsböcker och för sin aktiva medverkan i det redaktionella arbetet.