Tal till Carl Otto Evers vid överlämnande av Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj den 20 augusti 2011

Carl Otto Evers är tidigare konstnärlig ledare vid Teater Fem och Lilla Teatern i Göteborg. Han har skrivit och regisserat radiopjäser och gjort scenuppsättningar på många teatrar runt om i landet. Han har undervisat vid Teaterhögskolorna i Göteborg och Stockholm.

Jag minns från mina år som student och kårpolitiker i Göteborg vilken betydelse den ambitiösa studentteatern hade i studenternas kulturliv men också i stadens. I den världen hade Carl Otto Evers en viktig roll. Carl Otto Evers kommer att bli ett viktigt namn i svensk teaterhistoria som författare till ”En dåres sånger”, därtill starkt inspirerad av vännen Sven Wollter.

Carl Otto Evers får Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sitt inkännande porträtt av Gustaf Fröding under dennes sista tid i livet i pjäsen ”En dåres sånger”.