Tal vid överlämnandet av Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj den 22 augusti 2008

Olle Österling är en riktig karlstadspôjk. Född i Haga , uppväxt på Kvarnberget. Utbildning: Tjäderskolan, Läroverket och Seminariet. Sedan har Du också skaffat Dig adjunktbehörighet i svenska och engelska.

Ditt första lärarjobb var på Herrhagsskolan. Det var då inte bara en skola utan en kulturinstitution i staden. Här hade folkdansarna sina lokaler eftersom den legendariske Sigurd Gustavsson ju hade varit lärare på Herrhagsskolan i flera årtionden.

1964 blev Olle ledare för Herrhagskolans elevkör med cirka 100 sångare som gav uppskattade jul- och vårkonserter. I slutet av 60-talet bildades också en personalkör ,”Topteachers”, som framträdde på föräldramöten och andra fester på skolan. Olle har ingen formell musikutbildning, men han har sedan han var ung sjungit i stadens körer som Domkyrkokören och Motettsällskapet.

Som sagt: folkdansarna höll till på Herrhagsskolan på den tiden. Olle blev folkdansare och ledare för den kör som bildades inom Hembygdsgillet. Man framträdde bl a på en stor folkdansfestival i Bulgarien 1968.

I början av 1970-talet var det så dags för en stor yrkesmässig förändring. Olle blir lärarutbildare, först på Semis, sedan på Lärarhögskolan. 1982 utses han till  utbildningsledare för lärarutbildningen här i Karlstad.

1987 återuppstår Hembygdsgillet kör, naturligtvis med Olle som ledare. Kreativa krafter döper om kören till Hembrygden pga Olles stora intresse att göra vin av svarta vinbär, sägs det. Hembrygden sjunger folkliga texter, alltså mycket Bellman, Taube och Fröding. Det är därför naturligt att Hembrygden blivit något av Gustaf Fröding-sällskapets huskör, som de senaste åren avslutat Frödingdagarna.

Genom sin glada framtoning och stora entusiasm är Olle en lysande allsångsledare i många sammanhang t ex inom Carlstads-Gillet. Sommaren 2008 har Hembrygden gjort en stor insats för att sprida kännedom om Gustaf Fröding på Island genom att deltaga i kulturveckan i Husavik.

Olle är själv en mycket duktig tolkare av Frödings Räggler å paschaser. I fjärde klass i Tjäderskolan fick han av sin lärare Arne Norsell i uppgift att läsa ”Å jasså må dä?”. Kanske är det främst  ”Gamle Skrutt å Skenerkutt”, som många förknippar med Olle.

Olle intresserar sig mycket för den folkliga kulturens yttringar i Värmland och talar då med värme om Valdemar Dahlgren, Sigurd Gustavsson och Sven Hellkvist och om triangeln Ingesund- Herrhagsskolan-Ransäter. I den traditionen verkar också Olle Österling.

Gustaf Fröding-sällskapet vill nu till Dig  överlämna vår hedersmedalj och vårt diplom med motiveringen:

För sin gärning att  hålla Frödings texter levande i Hembrygdens repertoar och för sina insatser att tolka Frödings dialektdiktning.

Kjell Fredriksson