Tal till medaljören Bengtgöran Flood 2010

Bengtgöran Flood är en av Värmlands främsta konstnärer, ständigt utvecklande sin grafiska kompetens. Som lärare på Kyrkeruds folkhögskola har Du betytt mycket för den värmländska konsten. Dina gamla elever berättar om hur mycket Du betytt för dem också på det personliga planet.

Men idag gäller det ett litet segment av Din konstnärliga verksamhet, nämligen Dina Frödingporträtt. De vi idag tänker på är Dina tre torrnålsgravyrer ( visst – Du har gjort ett par träsnitt också). Det är alltså ingen stor kollektion, men vi är många som för alltid har fastnat för dessa tre porträtt med den karakteristiska svärtan. Det finns många bilder av Gustaf Fröding, men jag tror att jag talar för många, när jag säger att det är Dina tre porträttbilder, som berör oss mest idag, både konstnärligt och emotionellt.

Gustaf Fröding-sällskapet har beslutat att tilldela Dig vår hedersmedalj med motiveringen:

Bengtgöran Flood tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för
sina djupt svärtade och av alla mycket uppskattade Frödingbilder, där
grafisk kvalitet av högsta klass förenas med en djup psykologisk insikt i
skaldens livsöde.