Tal till hedersmedaljören Dag Nordmark
2012-08-24

Dag

Född i Lindesberg, studier i Uppsala och Umeå, disputerade 1978 därstädes. Då handlade det om Rudolf Värnlund. Docent t f professor i Umeå men också i Tromsö.
Så kom du 1998 till Karlstad och en professur här. Du har också tillhört sällskapets styrelse, vilket förklarar att det dröjt med medaljen.
Du har en bredd inom din forskning. Den omspänner inte bara litteratur utan också film, drama och teaterhistoria.
Det är nog denna gedigna, breda bakgrund som gör att du står för så mycket både – och. Inte bara antingen – eller.

Du har på ett grundligt ingående sätt visat att Gustaf Fröding inte bara är folkmålsdiktaren, modernisten och språkekvilibristen.

Du har själv gjort den bästa sammanfattningen av det hela med titeln Gustaf Fröding Politiker, Pajas och Moralist. Du beskriver med grundlighet och konsekvens och har därigenom fördjupat vår kunskap om Skalden och Tidningsmannen. Det är min övertygelse att denna insats är bestående.
Men du har också lyft fram tidigare okända texter, något som i sig är en bedrift.

Gustaf Fröding-sällskapet vill nu till Dig överlämna vår hedersmedalj och vårt diplom med motiveringen:
Dag Nordmark tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sin mångåriga banbrytande forskning kring tidningsmannen Gustaf Fröding som vidgat bilden av skalden.

Tomas Sköld, tf. ordf.