Lyrikpriset 2023 till Jörgen Lind

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2023 poeten Jörgen Lind.

Hans senaste diktsamlingar ”Mott” (2020) och ”Reservatet” (2023) har fått mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Björn Sandborgh i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård lördagen den 19 augusti.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris delas sedan 1990 ut till en framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare märks Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Motivering:

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2023 till poeten Jörgen Lind, Göteborg. Han tilldelas priset för en betydelsefull och mångårig poetisk gärning där han genom sitt musikaliska och smärtsamt konkreta språk tydliggör hur människan drabbas av sorg och vrede inför förgänglighet och förluster.

Mer om Frödingdagarna 2023

Lyrikpriset 2016 till poeten Jila Mossaed

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2016 poeten Jila Mossaed.

Jila Mossaed föddes i Teheran 1948. Sedan 1986 är hon bosatt i Sverige. Hon debuterade på svenska med diktsamlingen Månen och den eviga kon (Ordfront 1997). Sedan dess har hon givit ut ett flertal diktsamlingar, senast Jag föder rådjuret (Lejd 2015).

Förlaget Lejd presenterar Jila Mossaed så här: ”På persiska har hon publicerat ett flertal diktsamlingar och två romaner. Hon är ett känt namn bland de många exiliranier som är spridda runt om i världen. Jila Mossaed skriver sin poesi under exilens stjärna. Hon förenar det persiska med det svenska i en smärtans degel, vilket ger en klar och samtidigt ornamental diktning.”

Värt att notera i sammanhanget är att det finns minst en ytterligare koppling mellan Jila Mossaed och Gustaf Fröding. 1997 fick hon Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne.

Priset kommer att delas ut klockan 15.00 lördagen den 21 augusti i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård i Karlstad.

Motivering
Jila Mossaed tilldelas Gustaf Fröding-sällskapet lyrikpris 2016 för sin uppfordrande och tydliga poesi om förtryck, exil, främlingskap och om erövringen av ett nytt språk och en ny identitet.

Kontakt:
Upplysningar: Anders Hjertén, telefon 0767 89 62 66
Presskontakt Lejd förlag: info@lejd.se

Ida Börjel nominerad till Augustpriset – läs hennes nya dikt flicköga

Ida Börjel, mottagare av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2014, hör till de nominerade till Augustpriset. Hennes bok ”Ma” är en av sex nominerade i kategorin ”Årets svenska skönlitterära bok”. Vinnaren avslöjas på Augustgalan den 24 november.

Deltagarna på sällskapets årsmöte i augusti, då Ida Börjel mottog lyrikpriset, fick vara med om något unikt. Som en del av sitt tacktal framförde Ida Börjel den nyskrivna dikten ”Flicköga”, som är en ”reducerad” version av Gustaf Frödings långa dikt ”Flickan i ögat”.

Läs hedersordförande Kjell Fredrikssons tal till Ida Börjel

Läs Ida Börjels dikt ”Flicköga”