Till minne av Maj-Lis Falck

Gustaf Fröding-sällskapets hedersledamot Maj-Lis Falck är död. Det måste ha funnits något förutbestämt i att Maj-Lis skulle ägna sig åt att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding. De båda delade nämligen födelsedag, den 22 augusti. Gustaf var född 1860 och Maj-Lis 1934.

Maj-Lis, som hade sitt dagliga värv på Molkoms folkhögskola, var en sann folkbildare, vilket kom till uttryck i hennes engagemang i Gustaf Fröding-sällskapet. Hon tog plats i sällskapets styrelse 2004 och var dess sekreterare under tio år. 2016 utnämndes hon till hedersledamot.

Maj-Lis hade ett skarpt intellekt och stor arbetslust. Hon fanns med i redaktionen bakom många av sällskapets böcker och var ett bekant ansikte för besökarna på bokmässorna i Göteborg och Karlstad. Ett av Maj-Lis stora bidrag till sällskapets verksamhet är de bussresor som fortfarande arrangeras i Alsterdalen eller Västvärmland i samband med Frödingdagarna. Att höra Maj-Lis recitera älskade dikter under dessa resor var fantastiskt.

Vännerna i Gustaf Fröding-sällskapet minns henne med stor värme och tacksamhet.

Björn Sandborgh, ordförande
Tomas Sköld, tidigare ordförande
Fredrik Höglund, vice ordförande

Möt Gustaf Fröding på bokmässan!

Bokmässan i Göteborg fortsätter att vara en av de fasta punkterna i Gustaf Fröding-sällskapets verksamhetsår. Ni finner oss i samma monter som förra året (B10:75) tillsammans med Sveriges övriga litterära sällskap längst in på mässområdet.

Hos oss kan du göra tre saker:

  1. Hämta ditt exemplar av årsboken;
  2. Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
  3. Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

På De litterära sällskapens scen i närheten av vår monter bidrar vi med tre programpunkter:

Fredag 14.30: Johan Andersson, Gustaf Fröding in English.

Lördag 15.30: David Liljemark, Jakten på Gustaf Frödings hjärna.

Söndag 11.30: Björn Sandborgh, att vara ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet

Hela programmet finns på bokmässans webbplats.

Årsboken 2023: ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur”

I FBDEF60A-B287-4014-A709-89BF94140D4Fårets årsbok från Gustaf Fröding-sällskapet, den femtiofemte årsboken, får vi ta del av ett urval av engelska översättningar av några av Frödings mest älskade dikter. Det är engelsmannen Mike McArthur som står för översättningarna.

Mike McArthur föddes i Yorkshire 1938. Det är mitt i gamla vikingamarker och i de lokala dialekterna finns det många rester kvar av de nordiska språken. Detta kom att fånga läraren McArthurs intresse och när han och hans fru Pat tog emot svenska studenter på språkresa i sitt hem blev det just svenskan som Mike blev mest intresserad av och han och hustrun reste på flera resor till Sverige. På en av dessa träffade han Mangskogspoeten Urban Andersson som introducerade honom för Fröding.

Mike insåg, trots begränsade svenskkunskaper, storheten i Frödings poesi och började lära sig mer svenska för att därefter ge sig på att översätta Frödings dikter. Med tiden lyckades han med det extremt ambitiösa projektet att översätta samtliga Gustaf Frödings dikter, inklusive till exempel de svåröversatta dialektdikterna i ”Räggler å paschaser”

”Mikes översättningar är i mina ögon närmast geniala och sättet som de följer Frödings original till rytmen upphör inte att förvåna” säger Johan Andersson, redaktör för boken. ”Han gav ut sina böcker i häften med spiralrygg och vi tycker att ett innehåll av den här klassen förtjänar att bevaras för eftervärlden i en lyxigare förpackning. Och på det här sättet hoppas vi att Fröding ska hitta en ännu större publik och kanske även att de som redan kan sin Fröding får se dikterna i ett nytt ljus.” avslutar Johan

Gustaf Fröding-sällskapets vice ordförande Fredrik Höglund ger oss i boken en presentation av Frödingmedaljören Mike McArthur och Urban Andersson medverkar också med ett porträtt av sin vän Mike.

x2fBQCYI_400x400Boken ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur” presenteras på Alsters Herrgård utanför Karlstad torsdagen 13 juli klockan 11.00.

Medverkande: bokens redaktör Johan Andersson och Frödingsällskapets vice ordförande Fredrik Höglund.

Varmt välkomna!

Lyrikpriset 2023 till Jörgen Lind

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2023 poeten Jörgen Lind.

Hans senaste diktsamlingar ”Mott” (2020) och ”Reservatet” (2023) har fått mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Björn Sandborgh i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård lördagen den 19 augusti.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris delas sedan 1990 ut till en framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare märks Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Motivering:

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2023 till poeten Jörgen Lind, Göteborg. Han tilldelas priset för en betydelsefull och mångårig poetisk gärning där han genom sitt musikaliska och smärtsamt konkreta språk tydliggör hur människan drabbas av sorg och vrede inför förgänglighet och förluster.

Mer om Frödingdagarna 2023

Frödingdagarna 2023 – 18-22 augusti

Frödingdagarna firas alltid under helgen närmast skaldens födelsedag 22 augusti. 2023 är programmet större än någonsin och inleds redan på fredag 18 augusti, då i vi bjuder in till Frödingkväll med öppen scen i kaféet på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan.

Lördag 19 augusti är det sedvanligt festprogram i Magasinet på Alsters Herrgård med utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Frödingmedaljen, presentation av årsboken 2023 och underhållning med musik och poesi. På söndag 20 augusti arrangeras en bussresa till de klassiska Frödingplatserna i Alsterdalen och stadsvandring i centrala Karlstad och på skaldens födelsedag 22 augusti är det som vanligt diktprogram 12.00 vid statyn på Tingvallagatan.

Programmet kommer att uppdateras under sommaren i takt med att lyrikpristagare och medaljörer offentliggörs.

Fredag 18 augusti – Frödingkväll med öppen scen

Som inledning på årets firande av Frödingdagarna arrangeras en trivselkväll i Frödings anda på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan. Vi håller till i Alsters herrgårdscafé som håller extra öppet 18 – 21 med försäljning av gott fika. Kom och trivs med oss! Fri entré.

Vill du medverka? Det är bara att dyka upp. Scenen är öppen och utrustad med mikrofon samt gitarrförstärkare. Vid frågor eller funderingar kontakta info@frodingsallaskapet.se

Lördag 19 augusti – festprogram på Alsters Herrgård

12.00 Inledning med presentation av årsboken. Redaktören Johan Andersson samtalar med Fredrik Höglund om boken  ”Selected Poems by Gustaf Fröding, translated på Mike McArthur”.

13.00 Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris utdelas till poeten Jörgen Lind.

14.00 Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedaljer utdelas till David Liljemark och Birgitta Sundelin von Feilitzen. Medaljörerna berättar om jakten på Gustaf Frödings hjärna.

15.00 Skådespelaren Marika Lindström framträder.

16.00 Konstutställningen I skogen – 7 konstnärer i samtal med Fröding presenteras.

16.30 Ordförande Björn Sandborgh har ordet.

17.00 Performance med konstnärsgruppen OTALT. Utomhus i herrgårdsparken.

Söndag 20 augusti  – i Gustaf Frödings fotspår

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal med Tomas Sköld och Anne-Marie Urelid.
Anmälan via info@frodingsallskapet.se.

14.30 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Tomas Sköld och Miriam Kaukosalo. Start vid Freds- monumentet, Stora Torget i Karlstad.

Tisdag 22 augusti – Skaldens födelsedag

12.00 Skaldens födelsedag firas enligt traditionen med dikt och sång vid Gustaf Fröding-statyn vid Stora Torget i Karlstad.

Statyvandring på nationaldagen 2023

Sveriges nationaldag innebär statyvandring i Karlstad för Gustaf Fröding-sällskapet. Tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet och Nils Ferlin-sällskapet arrangeras en poesivandring mellan våra tre författares statyer i centrala Karlstad.

Statyvandringen, som är en del av Karlstads kommuns nationaldagsfirande, startar vid Frödingstatyn i korsningen Tingvallagatan-Västra Torggatan 12.30, går över Stora Torget 13.00 till statyn ”Nils Ferlin steppar” och avslutas 13.30 vid Selma Lagerlöf-statyn mitt emot Karlstads Teater. Vid varje staty framför medlemmar från de tre litterära sällskapen dikter och berättar om författarna. I år deltar även Robert Åslund och Isabelle Ringsåker från gruppen Wermlandica med musikinslag.

Mer information om statyvandringen

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

Gustaf Frödings dikter kan inbjuda till många olika frågor. Vad är budskapet? Vad har inspirerat till motivet? Vem är diktens Jag? Har personerna i dikten några historiska förebilder? Ulf Tiborn gick länge och funderade på en gåta i ”Tre käringen i en backe”: 

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

”Tre käringer i en backe” är en rolig dikt, men den är också kritisk, och elak tycker kanske någon. Den handlar om tre ”käringar som sitter i en backe” och kommenterar – illasinnat och lystet – det dom ser; nämligen en man och en kvinna och hur deras kärlek uttrycker sig.

Men just som de tre sitter där, mitt i deras pågående sladder, hörs plötsligt en mycket hög röst från skogen som fördömer och avbryter dem. Och Frödings dikt slutar så här:

… ”I ä för gamle, I ä för grömme”,

Mä ett ur skogen de vrôla te.

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!”

Jag gick länge och funderade på VEM det kan ha varit som ”vrôlade i skogen”. Kanske svaret på frågan fanns någonstans i hans tidigare diktning? Jag letade och letade… och kom till slut på det, och då blev det nästan självklart. Svaret finns, menar jag, i den allra första dikt som han fick publicerad (1885), nämligen ”Ve”.

Och så fick jag fick lust att komplettera ”käringe-dikten” och också ge mitt  svar på frågan vem det var ”vrôlade” och avbröt deras prat? Min fortsättning på Frödings dikt blev så här (med lite lån från just dikten ”Ve”):

Di hörte dom väl, de skarpa ropen,

nu blidd de tyst i käringehopen.

Di glyst´ på hôrann med blick så snopen,

vem va de som vrôla så, vem va de?

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

 

Då Eros steg fram: ”Tig med ert skvaller,

ert hån är som elakt och ondsmitt galler,

men en vacker dag ert högmod faller,

ve er, hycklare, trefalt ve!”

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

Ulf Tiborn

Illustration ur Malin Billers bok ”I varje droppe är en ädelsten”

Knut Warmland 1928-2023

Läroverksadjunkten, författaren och dialektforskaren Knut Warmland, Filipstad, är död nära fyllda 95 år. Hans närmaste är hustrun Bodil och barnen Jon, Elsa och Nils med familjer.

KnutWarmlandlitenLiv, som fyllt mig, guddomsgnista…, en versrad i Gustaf Frödings dikt Giv liv och grönska, blev titeln på Knut Warmlands bok som utkom 2001. Boken blev samtidigt årets utgåva i Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. Jag menar att denna guddomsgnista fyllde också Knut Warmlands liv och arbete.

Knut föddes och växte upp i Torsby. Efter studenten fick han möjligheter att läsa vidare och avlade 1954 fil.mag.examen  i Uppsala. Han blev gymnasieadjunkt – en uppskattad sådan – och undervisade i många år i svenska och engelska i Filipstad. Vid sidan av sitt arbete ägnade denne kulturman sig hängivet åt författarskap, språkvård, som den ordets man han var, och ett aktivt föreningsliv. Han hade ett särskilt intresse för värmlandsskalderna, främst kanske Gustaf Fröding och Nils Ferlin. Från 1969 intog han en framträdande plats i Gustaf Fröding-sällskapets styrelse som ordförande i litteraturnämnden, vice ordförande i sällskapet och under en kort period också dess ordförande. Sällskapet, med säte i Karlstad, har i och med Knut Warmlands bortgång mist en vän och stöttepelare, på senare år hedersledamot.

Knut Warmland kan räknas in bland de stora frödingforskarna i vårt land som Henry Olsson, John Landquist och Germund Michanek bland de äldre, och Staffan Bergsten, Johan Cullberg och Dag Nordmark bland de yngre. Knut skrev flera böcker om Gustaf Frödings liv och dikt. Här några få: Mannen från månen (1999), Liv som fyllt mig (2001), Den sorgsne skrattarn (2004). En stor framgång blev hans Värmländsk ordbok, som utgivits i flera upplagor. Knut Warmland fick medaljer, utmärkelser och priser. 2010 blev han hedersdoktor vid Karlstads universitet. Vi är många som minns honom ”som en stjärna, en saga, en sång”.

Barbro Järliden

Hedersledamot i Gustaf Fröding-sällskapet

Knut Warmland hedersdoktor

Knut Warmland vid doktorspromotionen 2010. Foto: KAU.

Populära Frödingböcker på Värmlands bokfestival

Fredag-lördag 18-19 november är det återigen dags för Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad. Gustaf Fröding-sällskapet finns naturligtvis på plats på mässan bägge dagarna.

I vår monter finns det som vanligt möjlighet för medlemmar att hämta ut årsboken ”Gustaf Fröding och Kristinehamn”. Efter bokmässan kommer årsboken att skickas med post till alla som ännu inte har fått den, men varje sparat porto är ett välkommet bidrag till föreningen.

En nyhet på mässan är också att sällskapets populära årsbok ”Önskedikter” från 2017 åter finns tillgänglig i en nytryck pocketversion.

På lördagen 11.00 gästar Fredrik Höglund Caféscenen på Nöjesfabriken för att berätta om ”Gustaf Frödings okända barndom”. Fredrik Höglund är vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet och en av författarna till sällskapets årsbok 2022.

Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad
18-19 november 2022
Fredag 10.00-17.00
Lördag 10.00-16.00

Se hela programmet på Värmlands bokfestivals webbplats

Medborgarförslag: Skapa ett litet Frödingmuseum i Kristinehamn

Vid Frödingdagarna 2022 tilldelades Öivind Åsberg Frödingsällskapets hedersmedalj för sina många och varierade insatser för att sprida kunskap och väcka intresse för Gustaf Fröding i hans barndomsstad Kristinehamn. Nu är han återigen aktuell med ett kreativt förslag – att skapa ett litet Frödingmuseum i pumphuset på Södra Torget i Kristinehamn.

Torgpumpen var en samlingsplats i 1800-talets Kristinehamn och figurerar i det ”stadsepos” som Gustaf Fröding planerade att skriva om sina minnen från barndomen. Bland annat har dikterna ”Stadens löjtnant” och ”Det förskräckliga levernet på caféet” skrivits med torgpumpen som utgångspunkt.

Förslaget är ställt till kultur- och fritidsnämnden i Kristinehamn som ett medborgarförslag som kristinehamnarna nu kan rösta om på kommunens webbplats.

Ur Öivind Åsbergs motivering till sitt förslag:

Jag föreslår att Kristinehamns kommun undersöker möjligheten att göra ett litet sommaröppet Gustaf Frödingmuseum inne i Torgpumpen.

Jag ser framför mig ett minimuseum, där högst 3-5 personer kan ta del av Gustaf Frödings liv. Det vore också trevligt om man på utsidan kunde få rättigheter att reproducera Stig Olsons fina Frödingsbilder. Eller rista in diktstrofer. Självklart finns det en liten servering utanför byggnaden, kanske en bra uppgift för ett UF-företag.

Turistbyrån och Kristinehamns Historiska har vi nästgårds och de kan naturligtvis tipsa turisterna om detta charmiga lilla museum och modern teknik kan användas; kanske digitala nycklar, koder till gästerna, etc.

Jag tror att ett sådant litet sommarmuseum, skulle vara intressant både för kommunens skolklasser, kristinehamnare i gemen och turister i synnerhet, som får möta en stor skald i Sveriges kanske minsta museum.