Statyvandring på nationaldagen 2023

Sveriges nationaldag innebär statyvandring i Karlstad för Gustaf Fröding-sällskapet. Tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet och Nils Ferlin-sällskapet arrangeras en poesivandring mellan våra tre författares statyer i centrala Karlstad.

Statyvandringen, som är en del av Karlstads kommuns nationaldagsfirande, startar vid Frödingstatyn i korsningen Tingvallagatan-Västra Torggatan 12.30, går över Stora Torget 13.00 till statyn ”Nils Ferlin steppar” och avslutas 13.30 vid Selma Lagerlöf-statyn mitt emot Karlstads Teater. Vid varje staty framför medlemmar från de tre litterära sällskapen dikter och berättar om författarna. I år deltar även Robert Åslund och Isabelle Ringsåker från gruppen Wermlandica med musikinslag.

Mer information om statyvandringen

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

Gustaf Frödings dikter kan inbjuda till många olika frågor. Vad är budskapet? Vad har inspirerat till motivet? Vem är diktens Jag? Har personerna i dikten några historiska förebilder? Ulf Tiborn gick länge och funderade på en gåta i ”Tre käringen i en backe”: 

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

”Tre käringer i en backe” är en rolig dikt, men den är också kritisk, och elak tycker kanske någon. Den handlar om tre ”käringar som sitter i en backe” och kommenterar – illasinnat och lystet – det dom ser; nämligen en man och en kvinna och hur deras kärlek uttrycker sig.

Men just som de tre sitter där, mitt i deras pågående sladder, hörs plötsligt en mycket hög röst från skogen som fördömer och avbryter dem. Och Frödings dikt slutar så här:

… ”I ä för gamle, I ä för grömme”,

Mä ett ur skogen de vrôla te.

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!”

Jag gick länge och funderade på VEM det kan ha varit som ”vrôlade i skogen”. Kanske svaret på frågan fanns någonstans i hans tidigare diktning? Jag letade och letade… och kom till slut på det, och då blev det nästan självklart. Svaret finns, menar jag, i den allra första dikt som han fick publicerad (1885), nämligen ”Ve”.

Och så fick jag fick lust att komplettera ”käringe-dikten” och också ge mitt  svar på frågan vem det var ”vrôlade” och avbröt deras prat? Min fortsättning på Frödings dikt blev så här (med lite lån från just dikten ”Ve”):

Di hörte dom väl, de skarpa ropen,

nu blidd de tyst i käringehopen.

Di glyst´ på hôrann med blick så snopen,

vem va de som vrôla så, vem va de?

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

 

Då Eros steg fram: ”Tig med ert skvaller,

ert hån är som elakt och ondsmitt galler,

men en vacker dag ert högmod faller,

ve er, hycklare, trefalt ve!”

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

Ulf Tiborn

Illustration ur Malin Billers bok ”I varje droppe är en ädelsten”

Knut Warmland 1928-2023

Läroverksadjunkten, författaren och dialektforskaren Knut Warmland, Filipstad, är död nära fyllda 95 år. Hans närmaste är hustrun Bodil och barnen Jon, Elsa och Nils med familjer.

KnutWarmlandlitenLiv, som fyllt mig, guddomsgnista…, en versrad i Gustaf Frödings dikt Giv liv och grönska, blev titeln på Knut Warmlands bok som utkom 2001. Boken blev samtidigt årets utgåva i Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. Jag menar att denna guddomsgnista fyllde också Knut Warmlands liv och arbete.

Knut föddes och växte upp i Torsby. Efter studenten fick han möjligheter att läsa vidare och avlade 1954 fil.mag.examen  i Uppsala. Han blev gymnasieadjunkt – en uppskattad sådan – och undervisade i många år i svenska och engelska i Filipstad. Vid sidan av sitt arbete ägnade denne kulturman sig hängivet åt författarskap, språkvård, som den ordets man han var, och ett aktivt föreningsliv. Han hade ett särskilt intresse för värmlandsskalderna, främst kanske Gustaf Fröding och Nils Ferlin. Från 1969 intog han en framträdande plats i Gustaf Fröding-sällskapets styrelse som ordförande i litteraturnämnden, vice ordförande i sällskapet och under en kort period också dess ordförande. Sällskapet, med säte i Karlstad, har i och med Knut Warmlands bortgång mist en vän och stöttepelare, på senare år hedersledamot.

Knut Warmland kan räknas in bland de stora frödingforskarna i vårt land som Henry Olsson, John Landquist och Germund Michanek bland de äldre, och Staffan Bergsten, Johan Cullberg och Dag Nordmark bland de yngre. Knut skrev flera böcker om Gustaf Frödings liv och dikt. Här några få: Mannen från månen (1999), Liv som fyllt mig (2001), Den sorgsne skrattarn (2004). En stor framgång blev hans Värmländsk ordbok, som utgivits i flera upplagor. Knut Warmland fick medaljer, utmärkelser och priser. 2010 blev han hedersdoktor vid Karlstads universitet. Vi är många som minns honom ”som en stjärna, en saga, en sång”.

Barbro Järliden

Hedersledamot i Gustaf Fröding-sällskapet

Knut Warmland hedersdoktor

Knut Warmland vid doktorspromotionen 2010. Foto: KAU.

Populära Frödingböcker på Värmlands bokfestival

Fredag-lördag 18-19 november är det återigen dags för Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad. Gustaf Fröding-sällskapet finns naturligtvis på plats på mässan bägge dagarna.

I vår monter finns det som vanligt möjlighet för medlemmar att hämta ut årsboken ”Gustaf Fröding och Kristinehamn”. Efter bokmässan kommer årsboken att skickas med post till alla som ännu inte har fått den, men varje sparat porto är ett välkommet bidrag till föreningen.

En nyhet på mässan är också att sällskapets populära årsbok ”Önskedikter” från 2017 åter finns tillgänglig i en nytryck pocketversion.

På lördagen 11.00 gästar Fredrik Höglund Caféscenen på Nöjesfabriken för att berätta om ”Gustaf Frödings okända barndom”. Fredrik Höglund är vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet och en av författarna till sällskapets årsbok 2022.

Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad
18-19 november 2022
Fredag 10.00-17.00
Lördag 10.00-16.00

Se hela programmet på Värmlands bokfestivals webbplats

Medborgarförslag: Skapa ett litet Frödingmuseum i Kristinehamn

Vid Frödingdagarna 2022 tilldelades Öivind Åsberg Frödingsällskapets hedersmedalj för sina många och varierade insatser för att sprida kunskap och väcka intresse för Gustaf Fröding i hans barndomsstad Kristinehamn. Nu är han återigen aktuell med ett kreativt förslag – att skapa ett litet Frödingmuseum i pumphuset på Södra Torget i Kristinehamn.

Torgpumpen var en samlingsplats i 1800-talets Kristinehamn och figurerar i det ”stadsepos” som Gustaf Fröding planerade att skriva om sina minnen från barndomen. Bland annat har dikterna ”Stadens löjtnant” och ”Det förskräckliga levernet på caféet” skrivits med torgpumpen som utgångspunkt.

Förslaget är ställt till kultur- och fritidsnämnden i Kristinehamn som ett medborgarförslag som kristinehamnarna nu kan rösta om på kommunens webbplats.

Ur Öivind Åsbergs motivering till sitt förslag:

Jag föreslår att Kristinehamns kommun undersöker möjligheten att göra ett litet sommaröppet Gustaf Frödingmuseum inne i Torgpumpen.

Jag ser framför mig ett minimuseum, där högst 3-5 personer kan ta del av Gustaf Frödings liv. Det vore också trevligt om man på utsidan kunde få rättigheter att reproducera Stig Olsons fina Frödingsbilder. Eller rista in diktstrofer. Självklart finns det en liten servering utanför byggnaden, kanske en bra uppgift för ett UF-företag.

Turistbyrån och Kristinehamns Historiska har vi nästgårds och de kan naturligtvis tipsa turisterna om detta charmiga lilla museum och modern teknik kan användas; kanske digitala nycklar, koder till gästerna, etc.

Jag tror att ett sådant litet sommarmuseum, skulle vara intressant både för kommunens skolklasser, kristinehamnare i gemen och turister i synnerhet, som får möta en stor skald i Sveriges kanske minsta museum.

 

Äntligen är Fröding tillbaka på bokmässan!

Efter två års uppehåll under pandemin är Gustaf Fröding-sällskapet äntligen tillbaka på bokmässan i Göteborg. Vår monter hittar ni som vanligt bland övriga litterära sällskap i närheten av De litterära sällskapets scen, längst in i mässhallen.

Hos oss kan du göra tre saker:

  1. Hämta ditt exemplar av årsboken;
  2. Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
  3. Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

På De litterära sällskapens scen bjuder vi på två programpunkter med anknytning till årets årsbok ”Gustaf Fröding och Kristinehamn”:

Möte vid dödsbädden – om Gustaf Fröding och konstnären Erik Rafael-Rådberg

Öivind Åsberg berättar om kopplingen mellan Gustaf Fröding och Erik Rafael-Rådberg, ett konstnärligt samarbete som tog sin början när Fröding låg på lit de parade i sitt hem på Djurgården i Stockholm.

Tid och plats: De litterära sällskapens scen, torsdag 14.30-15.00

Gustaf Frödings okända barndom

Gustaf Frödings uppväxtår i Kristinehamn var kanske inte så dystra som vi ofta tänker oss. Fredrik Höglund berättar om lekar och äventyr som satt oväntade spår i skaldens diktning.

Tid och plats: De litterära sällskapens scen, torsdag 14.30-15.00

Mer om Fröding!

I mässkatalogen hittar vi fler inslag med Frödingkoppling, bland annat Peter Lencken som presenterar sin bok ”Se drömmaren”.

Sök på ”Fröding” i mässkatalogen

Frödingdagarna 2022

Frödingdagarna firas i år 20-22 augusti. Lördag 20 augusti är det stort festprogram i Magasinet på Alsters Herrgård med utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Frödingmedaljen, presentation av årsboken 2022 och underhållning med musik och poesi. På söndag 21 augusti arrangeras en bussresa till de klassiska Frödingplatserna i Alsterdalen och stadsvandring i centrala Karlstad och på skaldens födelsedag 22 augusti är det som vanligt diktprogram 12.00 vid statyn på Tingvallagatan.

Lördag – högtidsprogram på Alsters Herrgård

12.00 Inledning. Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris utdelas till Ingela Strandberg.

13.00 Skivsläpp och konsert. Trion Tant Grahn spelar musik från sin skiva ”Klar låg himlen över viken”.

14.00 Utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj.

14.30 Årsbok 2022 ”Gustaf Fröding och Kristinehamn” presenteras av Fredrik Höglund.

15.30 Musikföreställningen ”Titt ôpp ôt talltôppan” med Gunnar Axelsson Fisk.

16.30 Skådespelaren Jacob Hultcrantz deklamerar dikter av Gustaf Fröding.

17.00 Avslutning.

Lördagens program äger rum i Magasinet på Alsters Herrgård. Fri entré till samtliga programpunkter.

Söndag – bussresa i Alsterdalen och stadsvandring i Karlstad

I år återupptar vi traditionen att följa Gustaf Fröding i liv och dikt runt sjön Alstern. Anne-Marie Urelid och Tomas Sköld berättar om klassiska platser i Gustaf Frödings barndomsbygd. Bussresan utgår från parkeringen på Alsters Herrgård 10.00, men det går bra att kliva på vid Värmlands Museum i centrala Karlstad 09.30. Bussresan kostar 100 kronor per person.

Mer information och anmälan till bussresan finner du här

Efter bussresan finns möjlighet till lunch på Alsters Herrgård (ingår inte i priset). Därefter fortsätter bussen till centrala Karlstad där ciceronerna Tomas Sköld och Miriam Kaukosalo som tar oss på stadsvandring i Gustaf Frödings Karlstad, med start 14.30.

Stadsvandringen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan.

Tider för söndagen:

09.30 Bussen avgår från Värmlands Museum.

10.00 Bussen avgår från Alsters Herrgårds parkering mot Alsterdalen.

13.30 Bussen avgår från Alsters Herrgård mot Karlstad

14.30 Stadsvandring i Karlstad, samling på Stora Torget.

Måndag – diktprogram på Skaldens födelsedag

12.00 Diktprogram vid Gustaf Fröding-statyn vid Stora Torget.

Enligt traditionen träffs Frödingvänner klockan 12.00 på Skaldens födelsedag för att hedra honom med ett kort diktprogram. Programmet sker vid Frödingstatyn på Tingvallagatan vid Stora Torget i Karlstad.

Bussresa i Alsterdalen söndag 21a augusti

Guidad busstur i Alsterdalen

Nu är vi tillbaka med traditionen att följa Gustaf Fröding i liv och dikt runt sjön Alstern.

Resan äger rum söndagen den 21 augusti.

 

Den startar vid Alsters Herrgård klockan 10.00. Nytt för i år är att du kan också åka med bussen från Sandgrund/Värmlands Museum i Karlstad med avgång klockan 09:30, alternativt ansluta vid Alster Herrgårds parkering kl 10:00.

Efter avslutad rundtur, vilken tar ca 2 timmar, så finns möjlighet till lunch vid herrgårdens restaurang. Lunchen beställes under bussresan och ingår inte i priset nedan utan betalas direkt till restaurangen på Alster.

Bussen går tillbaka in till Karlstad klockan 13:30 och därefter kan du även vara med på den stadsvandring som startar klockan 14:30.

 

Anmälan till bussresan ska ske senast den 20 augusti genom e-post till info@frodingsallskapet.se eller genom att fylla i nedan formulär. Glöm inte att ange om du önskar går på vid Sandgrund/Värmlands museum eller vid Alsters herrgårds bussparkering.

 

Kostnad för bussresan är 100 kronor per person och det ska betalas vid påstigning, kontant eller via swish 123 584 14 99.

 

Varmt välkommen!

Psykiatriprofessorn Johan Cullberg in memoriam

Författaren och psykiatern Johan Cullberg har gått ur tiden. Johan Cullberg hade en ovanlig bredd i sitt författarskap. Efter ett antal uppmärksammade fackböcker som psykiater skrev han under 90- och 00-talen flera böcker som fokuserade på stora svenska författares själsliv.

I boken Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, som kom ut 2004, förenas hans djupa medicinska och litterära kunskaper på ett enastående sätt. Studien förverkligade det som frödingforskaren Henry Olsson efterlyste ett halvt sekel tidigare, att någon skulle göra en psykiatrisk analys av Frödings liv och diktning och en kritisk omprövning av allt som dittills hade skrivits om skalden.

Johan Cullbergs frödingbiografi liknar ingen annan, men lägger sin tonvikt på det som gjort att så många kommit att älska Gustaf Fröding – hans varma personlighet, tragiska livsöde och svåra förhållande till kvinnan. ”Att studera Gustaf Frödings liv och diktning och att kritiskt granska Frödingbilden har blivit ett äventyr som varat i fem år. Det har än mera ökat min kärlek till både diktaren och hans verk.” skriver Johan Cullberg i förordet till sin biografi.

Boken blev en milstolpe i frödinglitteraturen och en viktig väg in i Frödings liv och diktning för många läsare. 2004 tilldelades Johan Cullberg Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sina insatser. 

När man 2010 firade 150-årsminnet av Gustaf Frödings födelse gjordes en ny frödingutställning på Alsters herrgård. Vid detta tillfälle var Johan Cullberg till stor hjälp med bland annat textbearbetningen. För Gustaf Fröding-sällskapet framstår han som den älskvärde professorn, som inte bara lutade sig mot vetenskapen utan satte människan i centrum. Vi minns honom med stor värme och tacksamhet.

Gustaf Fröding-sällskapet

Fredrik Höglund
Barbro Järliden
Tomas Sköld

Ingela Strandberg får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikspris 2022

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2022 till poeten och författaren Ingela Strandberg från Grimeton i norra Halland.

Ingela Strandberg får priset för en ihärdig och ständigt sökande lyrisk gärning, som resulterat i ett allt mer kraftfullt, fördjupat och personligt poetiskt uttryck. Hennes senaste diktsamlingar ”Nattmannen” (2020) och ”Ingenstans mitt segel” (2022) har fått ett mycket positivt mottagande.

Priset på 25 000 kronor kommer att delas ut lördagen den 20 augusti under Frödingdagarna på Alsters herrgård.