Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris till poeten Marie Lundquist

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år poeten Marie Lundquist. Priset delas sedan 1990 ut till en framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare märks Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Marie Lundquist tilldelas priset för en lång och livfull gärning som med ständigt skiftande perspektiv speglar människans erfarenheter och utsatthet där människan alltid är i centrum. Konstens villkor och styrka är starkt bärande element i diktningen.

Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Fredrik Höglund lördagen den 24 augusti på Gustaf Frödings minnesgård Alsters herrgård i samband med Frödingdagarna. Frödingdagarna arrangeras 22-25 augusti i samband med skaldens födelsedag.

Marie Lundquist, född 1950, gjorde 1992 en uppmärksammad debut med Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Därefter har hon publicerat bland annat Astrakanerna (1995), I stället för minne (1997), En enkel berättelse (2002), Monolog för en ensam kvinna (2005), De dödas bok (2008), Så länge jag kan minnas har jag varit ensam (2013) och Dikten är tanken som far genom hjärtat och spränger det (2017). Diktsamlingen Gå i svaromål med havet utkom hösten 2023 och samma år tilldelades hon Ferlinpriset.

Marie är bosatt i Stockholm och även verksam som översättare. Sedan 2023 sitter hon på stol nummer 4 i Samfundet De Nio.

Pressbilder på Marie Lundquist: https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/6044/marie-lundquist/

Marie Lundquists presskontakt:
Hanna Bäärnhielm, hanna.baarnhielm@bonnierforlagen.se, telefon 072-253 13 10

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpriskommitté:
Gunilla Otto, gunilla.otto@icloud.com, telefon 070-658 19 29

Gustaf Fröding-sällskapets ordförande:
Fredrik Höglund, ordforande@frodingsallskapet.se, telefon 076-13 99 088

Frödingdagarna 2024

2024 inleds firandet på skaldens födelsedag 22 augusti, då det som vanligt är diktprogram 12.00 vid Frödingstatyn på Tingvallagatan. Nytt för i år är föredraget om Frödings Kristinehamn, som erbjuds 18.00 på Kristinehamns historiska museum samma dag. Fredag 23 augusti bjuder vi in till Frödingkväll med öppen scen i Magasinet på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan. Öppet 18 – 21 med försäljning av gott fika. Kom och trivs med oss!

Vill du medverka? Det är bara att dyka upp. Scenen är öppen och utrustad med mikrofon samt gitarrförstärkare. Vid frågor eller funderingar kontakta info@frodingsallskapet.se

Lördag 24 augusti är det sedvanligt festprogram i Magasinet på Alsters Herrgård med utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris, Frödingmedaljen och underhållning med musik och poesi. På söndag 25 augusti arrangeras en bussresa till de klassiska Frödingplatserna i Alsterdalen och stadsvandring i centrala Karlstad.

Fri entré.

Torsdag 22 aug

12.00 Diktläsning vid Frödingstatyn i Karlstad.
18.00 Föredrag om Frödings Kristinehamn på Kristinehamns historiska museum.

Fredag 23 aug

18.00 – 21.00 Trivselkväll i Frödings anda med fikaservering i Magasinet på Alsters herrgård.

Lördag 24 aug

ca 12.00 – 17.00 Traditionsenligt firande med högtidsprogram i Magasinet på Alsters herrgård.

Söndag 25 aug

10.00 – 12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal. Anmälan till info@frodingsallskapet.se.
14.30 Stadsvandring i Frödings fotspår. Start vid Fredsmonumentet på Stora torget i Karlstad.

Att introducera Gustaf Fröding för en ny generation

Svenskläraren Martin Flodkvist har skrivit en fin och intressant artikel om ett projekt han genomfört med sina elever. En ny strategi för att introducera klassisk poesi för dem på ett engagerande sätt. Martin valde Gustaf Fröding, inte bara eftersom Frödings dikter och livshistoria engagerade honom personligen, utan för att han trodde att känslorna skalden förmedlade kunde nå ut till och förstås av även dagens unga. Eleverna fick ta del av frödingtolkningar i bild och musik och lärde sig om tiden Gustaf Fröding levde i, så att de verkligen kunde förstå dikterna och analysera dem.

Genom sitt viktiga arbete med att introducera Gustaf Fröding för en ny generation bevisar Martin Flodkvist att vår skald ännu är lika aktuell. Gustaf Fröding är tidlös. Läs artikeln här:

https://www.skolporten.se/app/uploads/2024/01/202401-skolporten-publikationsserie-for-dokumenterat-utvecklingsarbete-2023-8.pdf

Frödingsällskapets årsmöte 2024

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte torsdag 21:a mars kl 18.00 på Värmlands Museum i Karlstad.

Ladda ner kallelse och årsmöteshandlingar

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2023
 7. Revisionsberättelse för 2023
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget för år 2024
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2025
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2024, till och med årsmötet 2025

  Val av hedersordförande

 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2026 samt val av hedersledamot
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2024, till och med årsmötet 2025
 16. Val av valberedning för år 2024, till och med årsmötet 2025
 17. Information och aktiviteter 2024
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Förslag till beslut

8. Styrelsen föreslår att årets resultat för 2023, 30 495 kr, överföres i ny räkning.
10. Godkänna framlagt förslag.
11. Medlemsavgift ökas med 50 kr till 250 kr enskild medlem, 300 kr familjemedlem, 3750 kr ständig medlem (uppgår till 15 medlemsavgifter), ungdom 100 kr.
12. Förslag 11 ledamöter utöver ordförande.
13. Till ordförande föreslås nyval av Fredrik Höglund. Till hedersordförande föreslås Björn Sandborgh. 14. Omval av Johan Andersson (Arvika), Malin Biller (Göteborg), Miriam Kaukosalo (Kil), Anne Marie Urelid (Säffle), samt nyval av Öivind Åsberg (Kristinehamn). Därutöver föreslås Anders Hjertén till hedersledamot.
15. Nyval av Björn Leimar och Therése Sandborgh som revisorer med Per Viker som suppleant.
16. Förslag är att styrelsen utgör valberedning.

Till minne av Maj-Lis Falck

Gustaf Fröding-sällskapets hedersledamot Maj-Lis Falck är död. Det måste ha funnits något förutbestämt i att Maj-Lis skulle ägna sig åt att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding. De båda delade nämligen födelsedag, den 22 augusti. Gustaf var född 1860 och Maj-Lis 1934.

Maj-Lis, som hade sitt dagliga värv på Molkoms folkhögskola, var en sann folkbildare, vilket kom till uttryck i hennes engagemang i Gustaf Fröding-sällskapet. Hon tog plats i sällskapets styrelse 2004 och var dess sekreterare under tio år. 2016 utnämndes hon till hedersledamot.

Maj-Lis hade ett skarpt intellekt och stor arbetslust. Hon fanns med i redaktionen bakom många av sällskapets böcker och var ett bekant ansikte för besökarna på bokmässorna i Göteborg och Karlstad. Ett av Maj-Lis stora bidrag till sällskapets verksamhet är de bussresor som fortfarande arrangeras i Alsterdalen eller Västvärmland i samband med Frödingdagarna. Att höra Maj-Lis recitera älskade dikter under dessa resor var fantastiskt.

Vännerna i Gustaf Fröding-sällskapet minns henne med stor värme och tacksamhet.

Björn Sandborgh, ordförande
Tomas Sköld, tidigare ordförande
Fredrik Höglund, vice ordförande

Möt Gustaf Fröding på bokmässan!

Bokmässan i Göteborg fortsätter att vara en av de fasta punkterna i Gustaf Fröding-sällskapets verksamhetsår. Ni finner oss i samma monter som förra året (B10:75) tillsammans med Sveriges övriga litterära sällskap längst in på mässområdet.

Hos oss kan du göra tre saker:

 1. Hämta ditt exemplar av årsboken;
 2. Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
 3. Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

På De litterära sällskapens scen i närheten av vår monter bidrar vi med tre programpunkter:

Fredag 14.30: Johan Andersson, Gustaf Fröding in English.

Lördag 15.30: David Liljemark, Jakten på Gustaf Frödings hjärna.

Söndag 11.30: Björn Sandborgh, att vara ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet

Hela programmet finns på bokmässans webbplats.

Årsboken 2023: ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur”

I FBDEF60A-B287-4014-A709-89BF94140D4Fårets årsbok från Gustaf Fröding-sällskapet, den femtiofemte årsboken, får vi ta del av ett urval av engelska översättningar av några av Frödings mest älskade dikter. Det är engelsmannen Mike McArthur som står för översättningarna.

Mike McArthur föddes i Yorkshire 1938. Det är mitt i gamla vikingamarker och i de lokala dialekterna finns det många rester kvar av de nordiska språken. Detta kom att fånga läraren McArthurs intresse och när han och hans fru Pat tog emot svenska studenter på språkresa i sitt hem blev det just svenskan som Mike blev mest intresserad av och han och hustrun reste på flera resor till Sverige. På en av dessa träffade han Mangskogspoeten Urban Andersson som introducerade honom för Fröding.

Mike insåg, trots begränsade svenskkunskaper, storheten i Frödings poesi och började lära sig mer svenska för att därefter ge sig på att översätta Frödings dikter. Med tiden lyckades han med det extremt ambitiösa projektet att översätta samtliga Gustaf Frödings dikter, inklusive till exempel de svåröversatta dialektdikterna i ”Räggler å paschaser”

”Mikes översättningar är i mina ögon närmast geniala och sättet som de följer Frödings original till rytmen upphör inte att förvåna” säger Johan Andersson, redaktör för boken. ”Han gav ut sina böcker i häften med spiralrygg och vi tycker att ett innehåll av den här klassen förtjänar att bevaras för eftervärlden i en lyxigare förpackning. Och på det här sättet hoppas vi att Fröding ska hitta en ännu större publik och kanske även att de som redan kan sin Fröding får se dikterna i ett nytt ljus.” avslutar Johan

Gustaf Fröding-sällskapets vice ordförande Fredrik Höglund ger oss i boken en presentation av Frödingmedaljören Mike McArthur och Urban Andersson medverkar också med ett porträtt av sin vän Mike.

x2fBQCYI_400x400Boken ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur” presenteras på Alsters Herrgård utanför Karlstad torsdagen 13 juli klockan 11.00.

Medverkande: bokens redaktör Johan Andersson och Frödingsällskapets vice ordförande Fredrik Höglund.

Varmt välkomna!

Lyrikpriset 2023 till Jörgen Lind

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2023 poeten Jörgen Lind.

Hans senaste diktsamlingar ”Mott” (2020) och ”Reservatet” (2023) har fått mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Björn Sandborgh i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård lördagen den 19 augusti.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris delas sedan 1990 ut till en framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare märks Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Motivering:

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2023 till poeten Jörgen Lind, Göteborg. Han tilldelas priset för en betydelsefull och mångårig poetisk gärning där han genom sitt musikaliska och smärtsamt konkreta språk tydliggör hur människan drabbas av sorg och vrede inför förgänglighet och förluster.

Mer om Frödingdagarna 2023

Frödingdagarna 2023 – 18-22 augusti

Frödingdagarna firas alltid under helgen närmast skaldens födelsedag 22 augusti. 2023 är programmet större än någonsin och inleds redan på fredag 18 augusti, då i vi bjuder in till Frödingkväll med öppen scen i kaféet på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan.

Lördag 19 augusti är det sedvanligt festprogram i Magasinet på Alsters Herrgård med utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Frödingmedaljen, presentation av årsboken 2023 och underhållning med musik och poesi. På söndag 20 augusti arrangeras en bussresa till de klassiska Frödingplatserna i Alsterdalen och stadsvandring i centrala Karlstad och på skaldens födelsedag 22 augusti är det som vanligt diktprogram 12.00 vid statyn på Tingvallagatan.

Programmet kommer att uppdateras under sommaren i takt med att lyrikpristagare och medaljörer offentliggörs.

Fredag 18 augusti – Frödingkväll med öppen scen

Som inledning på årets firande av Frödingdagarna arrangeras en trivselkväll i Frödings anda på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan. Vi håller till i Alsters herrgårdscafé som håller extra öppet 18 – 21 med försäljning av gott fika. Kom och trivs med oss! Fri entré.

Vill du medverka? Det är bara att dyka upp. Scenen är öppen och utrustad med mikrofon samt gitarrförstärkare. Vid frågor eller funderingar kontakta info@frodingsallaskapet.se

Lördag 19 augusti – festprogram på Alsters Herrgård

12.00 Inledning med presentation av årsboken. Redaktören Johan Andersson samtalar med Fredrik Höglund om boken  ”Selected Poems by Gustaf Fröding, translated på Mike McArthur”.

13.00 Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris utdelas till poeten Jörgen Lind.

14.00 Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedaljer utdelas till David Liljemark och Birgitta Sundelin von Feilitzen. Medaljörerna berättar om jakten på Gustaf Frödings hjärna.

15.00 Skådespelaren Marika Lindström framträder.

16.00 Konstutställningen I skogen – 7 konstnärer i samtal med Fröding presenteras.

16.30 Ordförande Björn Sandborgh har ordet.

17.00 Performance med konstnärsgruppen OTALT. Utomhus i herrgårdsparken.

Söndag 20 augusti  – i Gustaf Frödings fotspår

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal med Tomas Sköld och Anne-Marie Urelid.
Anmälan via info@frodingsallskapet.se.

14.30 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Tomas Sköld och Miriam Kaukosalo. Start vid Freds- monumentet, Stora Torget i Karlstad.

Tisdag 22 augusti – Skaldens födelsedag

12.00 Skaldens födelsedag firas enligt traditionen med dikt och sång vid Gustaf Fröding-statyn vid Stora Torget i Karlstad.

Statyvandring på nationaldagen 2023

Sveriges nationaldag innebär statyvandring i Karlstad för Gustaf Fröding-sällskapet. Tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet och Nils Ferlin-sällskapet arrangeras en poesivandring mellan våra tre författares statyer i centrala Karlstad.

Statyvandringen, som är en del av Karlstads kommuns nationaldagsfirande, startar vid Frödingstatyn i korsningen Tingvallagatan-Västra Torggatan 12.30, går över Stora Torget 13.00 till statyn ”Nils Ferlin steppar” och avslutas 13.30 vid Selma Lagerlöf-statyn mitt emot Karlstads Teater. Vid varje staty framför medlemmar från de tre litterära sällskapen dikter och berättar om författarna. I år deltar även Robert Åslund och Isabelle Ringsåker från gruppen Wermlandica med musikinslag.

Mer information om statyvandringen

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022