Frödings förvandlingar – årets årsbok

Gustaf Fröding-sällskapet släpper i dagarna sin årsbok nummer 47. I den långa raden av lödiga volymer kommer årets bok, Frödings förvandlingar – historien om ett författarskap, att inta en topplats. Professor Dag Nordmark belyser i sin bok hur bilden av Gustaf Fröding och hans författarskap förändrats över tid.

Gustaf Fröding är med självklar status en av den svenska litteraturens mest kända, folkkära och omskrivna författare. Hans verk har spridits i stora upplagor, och har under de senaste åren nått en miljonpublik, inte minst tack vare musikgruppen Mando Diao insatser.

Inom den litteraturvetenskapliga forskningen, i den offentliga debatten, i skolan och i populärkulturen har Gustaf Fröding fått stort utrymme, men den Fröding som framträder eller betonas ser lite olika ut under olika tider. Först blev Gustaf Fröding känd som en sorglustig visdiktare med senare har han kommit att beskrivas som en dekadent moralisk provokatör, som en grubblare och profet, en filosof och samhällskritiker eller som en potentiell nationalskald och en banbrytare för den poetiska modernismen.

Dag Nordmark är professor emeritus vid Karlstads universitet. Han har ägnat stor forskarmöda åt Gustaf Frödings författarskap och tidigare bland annat skrivit boken Pajas, politiker och moralist – om Gustaf Frödings tidningstexter (2010).

Boken är utgiven i samarbete mellan Gustaf Fröding-sällskapet och Bild, text och form förlag och volymen är formgiven av Anita Stjernlöf-Lund. Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson har skrivit ett introducerande förord.
—–
Ytterligare upplysningar om boken lämnas av prof. Dag Nordmark via telefon 070-536 08 88

Erik Bergqvist får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2015 poeten Erik Bergqvist. Erik Bergqvist är född och uppvuxen i Karlstad. Han har sedan debuten gett ut fem diktsamlingar och ett par essäböcker, bland annat en om Tomas Tranströmers dikning. Han är verksam som kritiker och kulturskribent, främst i Svenska Dagbladet.
Hans senaste diktsamling ”Inte är vind” (2015) har fått ett mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut under Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte den 21 augusti (i samband med Frödingdagarna).

Motivering
Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2015 till lyrikern, essäisten och kritikern Erik Bergqvist. Erik Bergqvists poesi är lågmält modernistisk och skrivs i dialog med både samtiden och den klassiska världslitteraturen. I förtätade bilder gestaltas en vision av tillvarons existentiella grundvillkor.

Frödingsällskapet sörjer Benkt Eriksson och Germund Michanek

Gustaf Fröding-sällskapet har under våren förlorat två stora profiler, de bägge hedesledamöterna Benkt Eriksson och Germund Michanek. Barbro Järliden, även hon hedersledamot i sällskapet, har tecknat två fina porträtt av dem.

Benkt Eriksson, ”K-märkte Benkt”, föddes 1922 i Taserud som son till Herman Eriksson och hans fru Lilly född Grafström. Hans farfar var ornamentbildhuggaren Ola Eriksson, bror till bildhuggaren Christian Eriksson och Elis i Taserud, urtypen för Värmlandsoriginalet. Benkt var medlem av Frödingsällskapet från starten och dess kassör under många år. 1994 utnämndes Benkt Eriksson till hedersledamot.

Germund Michanek föddes 1926 i Örnsköldsvik, som son till läroverksadjunkten Torsten Michanek och hans fru Brita f. Sjöholm. Docenten Germund Michanek, var en av vår tids stora litteraturforskare och hade en särskild insikt i Gustaf Frödings liv och dikt. Han disputerade 1962 på Gustaf Frödings diktsvit En morgondröm. Till Frödingsällskapets skriftserie bidrog Michanek med en rad viktiga böcker, bland annat de kommenterade utgåvorna av Frödings brevväxling. Germund Michanek utsågs 1986 till hedersledamot .

Läs Gustaf Fröding-sällskapets minnesord över Benkt Eriksson och Germund Michanek, författade av Barbro Järliden:

Benkt Eriksson till minne

Germund Michanek till minne

Samtal om Fröding på Uppsala stadsbibliotek

17 mars bjuder Uppsala stadsbibliotek in till ett samtal om Gustaf Fröding. På scenen finns en kvartett Frödingkännare – Malin Biller, Sven Wollter, Björn Sandborgh och Tomas Sköld. I centrum för samtalet står Malin Billers bok ”I varje droppe är en ädelsten”, som Sven Wollter har skrivit förordet till. Björn Sandborgh och Tomas Sköld är ordförande respektive vice ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet.

Tid och plats:
Stadsbiblioteket i Uppsala, tisdag 17 mars 18.00
Fri entré, biljett bokas/hämtas i receptionen, stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, telefon 018-727 17 00

Fredrik Höglund: Gustaf Frödings jordafärd

Historien om hur det underbara körstycket ”Gustaf Frödings jordafärd” kom till är nästan lika fantastisk som själva verket. När Verner von Heidenstam nåddes av budet om skaldebrodern Frödings bortgång telegraferade han dikten till Hugo Alfvén i Uppsala med en kort uppmaning om att tonsätta den inför vännens begravning.

Det hela var ett vansinnesuppdrag. Alfvén fick dikten i sin hand den 10 februari och begravningen skulle vara i Stockholm redan två dagar senare. På den tiden skulle han inte bara skriva musiken, utan även repetera in den med Orphei drängar, för att sedan framföra uruppföra den när ett helt folk, representerat av kungahus, politiker och kulturelit, tog farväl av sin mest uppburne nationalskald.

Det är lätt att förstå Alfvéns tvekan. Men han lät sig övertalas av koristen Harald Adelsohn och tog en promenad för att samla tankarna. Under promenaden hörde han klockorna, som inspirerade honom till delar av melodin.

Hemkommen satte han sig att skriva. I sina memoarer berättar han: ”Där satt jag nu med ett tomt notblad, som skimrade för min upphetsade fantasi; men oron för den knappa tiden hade givit vika för en ljus förtröstan, ty sången låg ju i det närmaste redan färdig i huvudet. Det var endast att låta pennan löpa.”

Under tiden som Alfvén komponerade, skrev Adelsohn korrespondenskort till sångarna i OD och kallade dem till extra repetition under lördagen. Repetitionerna gick bra och på söndagen kunde man sätta sig på tåget till Stockholm och begravningen i Klara kyrka.

”Gustaf Frödings jordafärd” blev det storslagna farväl till nationalskalden som Heidenstam hade tänkt sig. Om Hugo Alfvén fick tonsätta i raketfart, så tog nog Verner von Heidenstam riktig god tid på sig att skriva dikten. Tanken på värdigt och försonande farväl av skaldebrodern hade nog föresvävat Heidenstam i många år.

Fröding togs hårt av Heidenstams svek i samband med tryckfrihetsmålet om ”En morgondröm”, men förlät honom fort. Vänskapen återupprättades, men Heidenstam förlät nog aldrig sig själv för sveket mot sin vän.

Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.
Klockorna dåna. Tungt slå de,
mullra och kvida de,
sjunga sin sång till de dödas färd.

Milslångt borta jag sitter.
Ändå hör jag klockornas slag.
Hela vårt land i vinterns glitter
höra de klockor, som ringa i dag.
Sommar var du och blommande vår,
sävens sus bland sjöarnas stränder.
Sov, vår sångare, sov på din bår,
lyft på tusendes händer!

Vitt blev ditt hår. Långt blev ditt skägg.
Solen sken in på bibelns ord,
där du satt vid din vägg
som Job på sin hög av aska och jord.
Förunderligt stort är ett människoöde.
Dröm och saga och skummande flöde,
vågor och lågor och stormars kör,
men hon själv är det sköraste rör.

Dö, dö, det är rösten hon hör,
när hon skapar och frågar och spanar.
Allt fåfängligt,
allting jordiskt dör, dör,
men hon själv blir det verk, som hon danar.

Skald, stig genom nattens dörr
kungarak till skuggornas skara!
Oförgängligt
strängaspelet, ditt silverklara,
ljuder ännu för oss som förr.

Ida Börjel nominerad till Augustpriset – läs hennes nya dikt flicköga

Ida Börjel, mottagare av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2014, hör till de nominerade till Augustpriset. Hennes bok ”Ma” är en av sex nominerade i kategorin ”Årets svenska skönlitterära bok”. Vinnaren avslöjas på Augustgalan den 24 november.

Deltagarna på sällskapets årsmöte i augusti, då Ida Börjel mottog lyrikpriset, fick vara med om något unikt. Som en del av sitt tacktal framförde Ida Börjel den nyskrivna dikten ”Flicköga”, som är en ”reducerad” version av Gustaf Frödings långa dikt ”Flickan i ögat”.

Läs hedersordförande Kjell Fredrikssons tal till Ida Börjel

Läs Ida Börjels dikt ”Flicköga”

Göteborgsmässan avklarad – nu väntar Karlstad

Den svenska bokmässesäsongen fortsätter. Efter en lyckad mässa i Göteborg, med många möten mellan Frödingsällskapet och Frödingvänner från hela landet, är det nu dags för Frödingsällskapet att ladda om för den värmländska bokmässan i Karlstad. Efter fyra dagar på mässan kunde mässgeneralen Tomas Sköld konstatera att 333 mässbesökare tog chansen att få en liveuppläsning av sin favoritdikt.

Tillströmningen av nya medlemmar var god och flera gamla trogna medlemmar passade på att betala sin medlemsavgift eller hämta ut sin årsbok och besparade på så sätt sällskapet dyra portokostnader för årsboken.

Även utanför Frödingmontern i de litterära sällskapens kvarter på mässan. Bokaktuella Sigrid Combüchen och Malin Biller hade bråda dagar med många scenprogram och monterframträdanden. Och i bokförlaget Heidruns hörna i Värmlandsmontern tog Enel Melbergs bok ”Det borde varit stjärnor” slut.

Samlad statistik för bokmässan

Nu lämnar Tomas Sköld över stafettpinnen till Maj-Lis Falk, som planerar Frödingsällskapets deltagande på den värmländska bokmässan på Karlstad CCC under allhelgonahelgen. Även där kan vi vänta oss flera intressanta programpunkter med Frödinganknytning och framför allt många intressanta möten kring skalden under två dagar i sällskapets monter.

Tomas Sköld: Dag tre på bokmässan. Underbara möten

72 dikter blev det och vilka möten. Redan på spårvagnen börjar vi prata Fröding. I montern kommer sedan Joakim. När jag läst för honom läser han Atlantis för att få feedback och gör det jättebra. Än bättre läser han den svåra En Ghasel. Sedan kommer Oskar Wallers barnbarn och berättar att hans farfar som tryckerilärling hade fått hämta Gustaf vid tåget och fått en krona i dricks. Mycket pengar 1890. Joels familj fortsätter att komma för att höra bergtrollet. I dag kom två systrar. Björn, Anna och Fredrik kom som avlösning i montern. Vilket möte det blev när Björn får ett antal förbipasserande att stanna till och sjunga med i Det var dans bort i vägen. Men dagens, ja hela mässans höjdpunkt, kom med Ingrid. Hon är barnbarns barn till Gustafs stora kärlek Hildegard Alstermark. Hon ville att jag skulle läsa en dikt, där Hildegard finns med. Det blev inte den mest kända Vackert Väder utan ungdomsdikten Till Hildegard Alstermark. Läs den. Det är stor poesi!