Dags för årsmöte 2016

För första gången i Gustaf Fröding-sällskapets historia kommer årsmötet att hållas på våren istället för i samband med Frödingdagarna i augusti. Detta är en följd av de nya stadgarna som antogs vid årsmötet och ett extra medlemsmöte 2015. Årsmötet kommer nu att hållas i närmare anslutning till det gångna verksamhetsåret, vilket är det vanliga i många föreningar. Frödingdagarna i augusti kommer att kunna renodlas till en fest- och högtidshelg till Gustaf Frödings minne.

Kallelsen, som gick ut till sällskapets medlemmar i februari lyder som följer:

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas härmed till årsmöte på Svenskt Migrationscenter, Residenset Karlstad, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 17.00.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2015
 6. Revisionsberättelse för 2015
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 och beslut om disposition av vinst/förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2015
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017 samt budget för 2016
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2017
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för 2017 och 2018
 12. Val av ordförande för 2017
 13. Val av styrelseledamöter för 2017 och 2018
 14. Val av två revisorer jämte en ersättare fram till nästa årsmöte
 15. Val av valberedning fram till nästa årsmöte
 16. Information om aktiviteter 2016
 17. Utseende av hedersledamot
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

 

Strövtåg i Alsterdalen

Det finns många sätt att närma sig Gustaf Frödings författarskap. Ett av dem är att utgå från det lokala – platserna, människorna och naturen han hade omkring sig. Det perspektivet tar Gunnel Lindberg Jung fasta på i sin bok ”Strövtåg i Alsterdalen”. Stoffet till boken har samlats in genom möten med de boende i Frödings Alsterdal, men även genom litteraturen. Vi får möta Frödings släkthistoria, men även platserna i dalen – stationssamhället, bruket, strandbadet och kyrkan.

strövtågialsterdalenSå här berättar Gunnel Lindberg Jung själv om hur boken började ta form:

”Idén till min bok började med att jag satt på klipporna vid Alsterns strand vid vårt sommarställe och njöt av solnedgångarna nedanför Byns gård.  Denna vy ligger delvis till grund för diktcykeln ”Strövtåg i hembygden”. Jag började då fotografera olika platser som finns med i Frödings dikter med frågorna; finns något kvar, är allt borta eller har något nytt tillkommit? Jag har använt mig av Frödings dikter, diktrader eller bara några ord ur hans diktning i boken. Mitt Frödingintresse är stort. Jag har i decennier läst alla hans dikter och sjungit vackert tonsatta dikter i kör.”

Boken ”Strövtåg i Alsterdalen” kostar 200 kronor kan beställas via e-post (se.gretchen@gmail.com) direkt från författaren

Mörnerarkivet återupptäckt i Örebro

birger_mornerDe senaste dagarna har Birger Mörners samling i Örebro fått stor uppmärksamhet, sedan musikern Staffan Ernestam fäst medias uppmärksamhet på det spännande materialet som förvaras på Örebro universitet.

Birger Mörner var vän till Gustaf Fröding och många andra av sin samtids stora kulturpersonligheter. Han var själv författare, men även en stor samlare, och byggde upp ett stort privat bibliotek och arkiv av böcker, brev och handskrifter. Birger Mörners samling köptes 1928 av Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner som överlämnade den till stadsbibliotek 1936. Sedan 2001 förvaltas samlingen av Örebro universitet.

I Birger Mörners Fröding-samling finns bland annat diktmanuskript, utkast till dikter och brev från Fröding till Mörner.

Örebro universitet om Mörnerarkivet

Sök i Mörnerarkivet

Här är ett axplock av medias rapportering de senaste dagarna

Örebro-Kuriren: ”Okända verk av Lagerlöf, Fröding och von Heidenstam hittade på universitetet”

Sveriges Radio Kulturnytt: ”Kulturskatt hittad under Örebro universitet”

Sveriges Radio Örebro: ”Delikat hantering av Strindberg, Fröding och Jeremias i Tröstlösa”

Sveriges Radio Värmland: ”Outgivet material av Lagerlöf och Fröding hittat under Örebro universitet”

Möt Fröding i Säffle 17 oktober

Gustaf Fröding-sällskapet finns på plats i Säffle under lördag 17 oktober. Så passa på att hämta årsboken, ”Frödings förvandlingar” av Dag Nordmark. Sällskapet har inget eget bord men delar kamratligt med Föreningen Värmlandslitteratur. Väl mött där!

Tid och plats:
Säffle bibliotek 17 oktober klockan 10.00 – 16.00

I år lyfter bokmässan fram och uppmärksammar de lokala skribenterna både i Säffle och Åmål. Programpunkterna består av författare, böcker, intervjuer, utställningar, program och musik.

Här kan du ladda hem programkatalogen för mässan

Sällskapet antog nya stadgar

Utgången blev den väntade vid den ”extra sammankomsten” i Gustaf Fröding-sällskapet i torsdag. De stadgar som årsmötet beslutade om i augusti godkändes i en andra läsning. Den stora förändringen är att årsmötet flyttas till våren och att Frödingdagarna i augusti blir en renodlad fest- och högtidshelg.

Här kan du ta del av de nya stadgarna

Regelverket tillät bara en enda punkt på dagordningen. Men när hedersordförande Kjell Fredriksson slagit klubban i bordet och avslutat mötet bjöds mötesdeltagarna på en fängslande timme med Rolf Erik Solheim.

Rolf Erik Solheims höll ett underhållande föredrag med rubriken ”Vad var det med Gustaf Fröding och Gustaf Fjaestad”? De två träffades aldrig, men var ändå nära besläktade i sin livsåskådning. Gustaf och Maja Fjaestad lär också ha uppmanat Ida Bäckmann att skriva sin Frödingbiografi under den tid hon var guvernant på Kampudden utanför Arvika.

På sin hemsida har Rolf Erik Solheim samlat ett digert material med källor till Gustaf Frödings livsåskådning

Extra årsmöte i Frödingsällskapet

Vid Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte på Alsters herrgård 21 augusti antogs ett förslag till nya stadgar för sällskapet. En del förändringarna har gjorts för att modernisera formuleringar som har gällt sedan sällskapet grundades 1969. Den största nyheten är att flytta årsmötet från dagarna runt Skaldens födelsedag 22 augusti till våren. Det ställer lite mer tydlighet i verksamhetsåret, bland annat eftersom årsmötet hamnar närmare bokslutet för föregående år. Samtidigt kan Frödingdagarna i augusti bli en tydligare högtidshelg, med fler publika evenemang.

Här kan du läsa förslaget till nya stadgar

För att de nya stadgarna ska träda i kraft krävs beslut på ett extra årsmöte, eller ”särskild sammankomst”, som det heter i de nuvarande stadgarna. Detta möte hålls på Svenska Migrationscntret i landshövdingeresidenset i Karlstad torsdag 1 oktober 2015 klockan 17.00. För antagande av förslaget krävs tre fjärdedels majoritet.

Enligt stadgarna får endast ett ärende behandlas vid detta möte, men efter mötets avslutande inbjuds till ett föredrag där Rolf Erik Solheim talar på temat ”Vad var det med Gustaf Fröding och Gustaf Fjaestad?”

Sällskapet bjuder på kaffe/te och smörgås – anmäl gärna till info@frodingsallskapet.se om du kan komma på mötet.

Eva önskade den 4000:e dikten

”Önskedikten” är ett stående nummer i Gustaf Fröding-sällskapets monter på bokmässan i Göteborg. Varje år har hundratals dikter lästs i montern och vad som önskas varierar väldigt. Vissa mässbesökare vill höra klassiker som Strövtåg i hembygden, Våran prost eller Ett gammalt bergtroll. Andra vill överraskas av något de aldrig hört förut. Värmlänningar i förskingringen vill ofta höra någon riktig tungvrickare ur Räggler och paschaser, medan riktigt inbitna Frödingvänner återkommer från år till år för att önska något riktigt klurigt.

Idag passerades en milstolpe när den 4000:e dikten önskades. Det var en av de flitigaste önskediktsuppläsarna, Frödingsällskapets vice ordförande Tomas Sköld, som fick läsa dikten och önskade gjorde Eva Lundgren. Och vad hon ville höra? Våran prost!

Våran prost
är rund som en ost
och lärd som själva den onde,
men gemen likväl
och en vänlig själ
och skäms ej, att far hans var bonde.
Han lever som vi
och dricker sitt kaffe med halva i
som vi
och ratar icke buteljen,
älskar mat som vi
och är lat som vi
– men annat är det vid helgen.

Så fort han får prästrocken på,
vi andra känna oss ynkligt små,
men prosten likasom växer,
för då är han prost från topp till tå
och det en hejdundrande prost ändå
i stort pastorat med annexer.
Jag glömmer väl aldrig i all min dar,
hur vördig han var
här om sistens i kappan och kragen,
hur världens barn
han malde i kvarn
och läste för köttet lagen!
Och prosten grät
– tacka för det,
han talte om yttersta dagen!

Och alla gräto vi ymnigt med,
ty köttet sved
och själen var allt satt i klämma.
Och kyrkrådet smög sig med ryggen i kut
vid tjänstens slut efter prosten ut,
ty rådet var kallat till stämma.
Men det förståss,
vi repade oss,
när prosten klarade strupen
till sist och sade: ”välkomna
till smörgåsbordet och supen!”

Bokmässan 2015 är igång!

Bokmässan ”Bok och bibliotek” i Göteborg är en av Gustaf Fröding-sällskapets stora högtider på året. I sällskapets monter möts nya och gamla medlemmar. ”Önskedikten” har blivit ett stående inslag på mässan. Idag på mässans första dag har 95 dikter önskats av monterbesökare. Såhär ser topplistan ut:

1. Strövtåg i hembygden

2. Det satt tre käringer i en backe

3. Ett gammalt bergtroll

Om du är på mässan får du gärna göra som många andra medlemmar och passa på att hämta ut sin årsbok. Är du inte medlem? Då löser vi det på plats!

Lyckad årsfest på Alsters herrgård

Det blev en riktigt lyckad och uppslupen årsfest till Frödings minne fredagen den 21a augusti på Alsters herrgård. De närvarande fick uppleva början på en ny tradition. Pristagarna Erik Bergqvist och Eva M Tapper var på gått humör och fick sina utmärkelser, krönta med tal av Olle Österling respektive Anders Hjérten.

Vid årsmötet avtackades också Gotfried Grafström (i styrelsen sedan 70-talet), Anita Forsnäsgård och den ”ständiga sekreteraren” Maj-Lis Falck. Gottfried Grafström blev också utnämnd till hedersledamot av sällskapet och höll ett fängslande tal om sin stora insats för Fröding, pjäsen ”Sjung vacker om kärlek” som också varit hans egen största höjdpunkt i karriären så här långt.

Vi middagen i Alster herrgårds restaurangdel upplevdes ett gemyt av hög klass och där serverades Alstergös och ett program i sedvanlig ordning av dikter och sånger som kanske var extra underhållande och lustfyllda just den här gången, utspelande sig en våning skaldens födelseplats. Särskilt kan nämnas Olle Österlings dråpliga upplevelser av Frödingmelodier i Turkiet och Barbro Järlidens fina recitation av Selma Lagerlöfs minnesord av skalden 20 år efter dennes död.

Läs talet till lyrikpristagaren Erik Bergqvist: Anders Hjértens tal till pristagaren 2015

Se intervjuer med pristagare och nya i styrelsen:

Frödingdagarna 2015

Som vanligt fyller Gustaf Fröding år den 22 augusti och som vanligt firas detta med med olika evenemang i Karlstad under det närmast liggande veckoslutet.

I år infaller födelsedagen på lördagen och programmet som lovar stor variation genomförs i huvudsak på Alsters Herrgård men den traditionella diktläsningen vid statyn vid torget och stadsvandringen ingår också liksom bussutfärd i Alsterdalen.

På fredagskvällen hålls årsmöte med utdelning av lyrikpris och förtjänstmedalj. Lördagen och söndagen innehåller program med diskussioner och möten mellan litterära personligheter och Frödingprofiler. Ett antal musikinslag är givna, bland annat födelsedagskonsert med sångkören Manhem, men också en del möten med den yngre generationen.

Det förstärkta samarbetet mellan Frödingsällskapet och Alster Herrgård ger en hel del nytt för i år. Frödingsquiz – lättsam frågesport på temat Gustaf Fröding och en utställning av seriekonstnären Malin Biller är några exempel.

Här är hela programmet:

Fredagen den 21 augusti

18.00 Årsmöte med medalj- och prisutdelning, Alsters herrgård, Karlstad
19.30 Supé med blandade poetiska och musikaliska inslag, Alsters herrgård, Karlstad (särskild inbjudan har gått ut till medlemmarna)

Lördagen den 22 augusti

12.00 Diktläsning vid Frödingstatyn vid Stora torget, Karlstad
13.00 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Kjell Fredriksson och Tomas Sköld. Start vid Fredsgudinnan på Stora torget

Program i magasinet på Alsters herrgård
Gustaf Fröding i Serieform – en utställning av Malin Biller
14.00 Programstart med Frödingquiz – lättsam frågesport på temat Fröding
15.00 Födelsedagskonsert med Sångföreningen Manhem
16.00 Dialog och dialekt – ett samtal om och exempel från den folkliga diktningen: Torleif Styffe med flera
17.00 Programavslutning i ord och ton med Gustaf Fröding-sällskapets ordförande Björn Sandborgh

Söndagen den 23 augusti

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal – Reseledare Maj-Lis Falk (föranmälan)

Program i magasinet på Alsters herrgård
Gustaf Fröding i Serieform – en utställning av Malin Biller
13.00 Årets Frödingprofiler årsboksförfattare, pristagare och medaljör presenteras
14.00 Frödingquiz – lättsam frågesport på temat Fröding
15.00 Johan Sandborgh och Klas Kvarnevik: Ett Fröding-program i ord och ton
16.00 Gustaf Fröding den outslitlige – ett intelligent och uppsluppet samtal mellan hedersordföranden Kjell Fredriksson och hedersledamoten Barbro Järliden