Medborgarförslag: Skapa ett litet Frödingmuseum i Kristinehamn

Vid Frödingdagarna 2022 tilldelades Öivind Åsberg Frödingsällskapets hedersmedalj för sina många och varierade insatser för att sprida kunskap och väcka intresse för Gustaf Fröding i hans barndomsstad Kristinehamn. Nu är han återigen aktuell med ett kreativt förslag – att skapa ett litet Frödingmuseum i pumphuset på Södra Torget i Kristinehamn.

Torgpumpen var en samlingsplats i 1800-talets Kristinehamn och figurerar i det ”stadsepos” som Gustaf Fröding planerade att skriva om sina minnen från barndomen. Bland annat har dikterna ”Stadens löjtnant” och ”Det förskräckliga levernet på caféet” skrivits med torgpumpen som utgångspunkt.

Förslaget är ställt till kultur- och fritidsnämnden i Kristinehamn som ett medborgarförslag som kristinehamnarna nu kan rösta om på kommunens webbplats.

Ur Öivind Åsbergs motivering till sitt förslag:

Jag föreslår att Kristinehamns kommun undersöker möjligheten att göra ett litet sommaröppet Gustaf Frödingmuseum inne i Torgpumpen.

Jag ser framför mig ett minimuseum, där högst 3-5 personer kan ta del av Gustaf Frödings liv. Det vore också trevligt om man på utsidan kunde få rättigheter att reproducera Stig Olsons fina Frödingsbilder. Eller rista in diktstrofer. Självklart finns det en liten servering utanför byggnaden, kanske en bra uppgift för ett UF-företag.

Turistbyrån och Kristinehamns Historiska har vi nästgårds och de kan naturligtvis tipsa turisterna om detta charmiga lilla museum och modern teknik kan användas; kanske digitala nycklar, koder till gästerna, etc.

Jag tror att ett sådant litet sommarmuseum, skulle vara intressant både för kommunens skolklasser, kristinehamnare i gemen och turister i synnerhet, som får möta en stor skald i Sveriges kanske minsta museum.