Årsmöte i Frödings barndomsstad Kristinehamn

I år hölls Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte för första gången i skaldens barndomsstad Kristinehamn. Familjen flyttade till Kristinehamn 1867 och staden kom att bli Gustaf Frödings fasta punkt fram till faderns död 1881. Här gick han i skolan ända fram tills det var dags att börja på läroverket i Karlstad och han kom livet ut att kalla Kristinehamn för ”fädernestaden” och ”barndomsstaden”.

Stadsvandring

Före årsmötet hade styrelsen planerat en solig stadsvandring i skaldens barndomsstad tillsammans med Kristinehamns flitige Frödingguide Öivind Åsberg. Ett femtontal personer slöt upp i snöyran vid kyrkan för att starta promenaden vid Anna och Ferdinand Frödings grav. Öivind insåg dock snabbt att förutsättningarna för stadsvandring inte var de bästa och målet sattes i stället till Stadshotellet, där årsmötet senare skulle hållas. På vägen gjordes ett uppskattat spontanbesök hos Kerstin Stenberg, som bor i Frödinggården på Nya Kyrkogatan.

Väl framme vid Stadshotellet fick stadsvandrarna bänka sig i hörnsalongen på andra våningen och ta del av Öivind Åsbergs berättelser om Frödings uppväxt i Kristinehamn och lyssna till dikter som illustrerade historien.

Årsmöte

Möteslokalen fylldes på med folk och 18.00 hälsade sällskapets ordförande Björn Sandborgh medlemmarna välkomna till årsmötet. Till mötesordförande valdes Ingemar Eliasson. En lämpligare person att leda mötet går nog inte att hitta – Ingemar är inte bara sällskapets hedersordförande, utan har också tillbringat sin uppväxt i Kristinehamn och dess närhet.

Tillsammans med sekreteraren Magnus Henrichson och kassören Mariana Ericsson redogjorde Björn Sandborgh för sällskapets verksamhet under det gångna året och kunde konstatera att vi, efter ett väldigt digitalt år i pandemins tecken, nu ser fram emot att Frödingvänner kan mötas både fysiskt och på distans.

Vid mötet omvaldes Björn Sandborgh för ytterligare ett år som sällskapets ordförande och en rad ledamöter omvaldes för en ny tvåårsperiod i styrelsen. Till ny ledamot i styrelsen valdes kulturentreprenören Johanna Magnusson. Johanna har ett gediget Frödingintresse, har arbetat som guide på Alsters herrgård och återvänder ofta till Fröding i sitt konstnärskap. Till vardags arbetar hon i besöksnäringen, bland annat på konsthallen Sliperiet i Borgvik.

Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2023

Underhållning

Kaffet efter årsmötet intogs i den pampiga Kristinasalen i Stadshotellet. Där kåserade Fredrik Höglund om Fröding och hans barndomsstad. Fredrik är redaktör för den kommande årsboken, som ska handla om just Fröding och Kristinehamn. I årsboken medverkar även Kerstin Stenberg, Louise Jakobsson, Öivind Åsberg och Carl-Johan Ivarsson.

Kvällen avslutades med att Björn Sandborgh och Öivind Åsberg framförde valda delar av de ”Kristinehamnsdikter” som finns bevarade i Frödings produktion, bland annat sviten ”En skvallerhistoria”, som utspelar sig på Södra Torget, alldeles utanför Stadshotellet i Kristinehamn.