Fröding möter Marilyn Monroe i Göteborg

På Frödingdagarna 2016 fick vi höra föreställningen ”Mannen från Månen” med Frödingkvartetten. I börjar av maj ges den som en dubbelförställning tillsammans med ”Drömflickan” om Marilyn Monroe. De två föreställningarna, som har bearbetats av regissören Sonja Gube, spelas tre gånger på Göteborgs Dramatiska teater 5-6 maj.

Medverkande: ”Drömflickan”: Heléne Jonsson – sång/violin/gestaltning Stefan Wingefors – piano Henrik Aronsson – bas

Medverkande: ”Mannen från Månen”: Björn de Verdier – sång, berättande och manus  Sten Löfman – piano, musikalisk formgivning Jens Johansson – flöjter, dragspel, sång Åke Ziedén -bas, gitarr

Information och biljetter

Barbro Järliden tog med Fröding till Nora

När Barbro Järliden för något år sedan lämnade Karlstad blev staden en kulturprofil fattigare. Under åren i Karlstad kom hon att förknippas med tre saker; det vackra åttkantiga huset, som hon och maken Anders skapade på Kvarnberget, länsmuseet där hon var konstintendent och Gustaf Frödings minnesgård Alster, där hon också var intedent.

I Gustaf Fröding-sällskapet har hon också spelat en viktig roll, bland annat som sekreterare. Att hon 2004 lämnade det formella styrelsearbetet och utnämndes till hedersledamot, innebar inte slutet för engagemanget i sällskapet. Som hedersledamat har hon fortsatt arbeta med allt från programverksamhet till årsboksprojekt och inte minst bokmässan i Göteborg.

När Barbro Järliden nu har bostadsadress i Nora har deltagandet i styrelsearbetet av naturliga skäl avtagit, men engagemanget för skalden är alltjämt lika stort. 22 april bjuder hon tillsammans med Frödingsällskapet, Nora Bergslags församling och Föreningen Norden in till en eftermiddag med Gustaf Fröding, under rubriken ”…ändå alltid rosor…”.

Bland de medverkande märks, förutom vänner ur den nuvarande styrelsen, även hedersordföranden Ingemar Eliasson. Dessutom medverkar skådespelaren och Frödingtolkaren Per Elam och operasångaren Anders Andersson. Programmet på församlingsgården i Nora startar klockan tre på eftermiddagen och har alla möjligheter att hålla på till långt in på kvällen med sång, recitation och berättande om Gustaf Frödings liv och diktning.

…ändå alltid rosor…

En eftermiddag med Gustaf Fröding

Tid: lördag 22 april, 15.00
Plats: Församlingsgården i Nora
Fri entré.

Läs om programmet i Nerikes Allehanda

Nytt på forskningsfronten: Björn Bihl: Med stänk av dialekt

Antalet Fröding-forskare i Sverige är inte direkt upphetsande. Det finns en liten tapper och hängiven skara som oförtrutet arbetar med att frilägga nya och spännande lager i Gustaf Frödings författarskap.

Språkforskaren Björn Bihl, docent i svenska språket, verksam vid Karlstads universitet, är en av dem.

Han har nyligen publicerat en ambitiös men tillgänglig bok med titeln ”Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.”

Titeln säger vad det handlar om: Den färgning som medvetet eller omedvetet (i Frödings fall med till visshet gränsande sannolikhet fullt medvetet) skänker åt de dikter som vid en första ytligt kontakt kan förefalla helt rikssvenska och befriade från dialektala drag.

Boken omfattar cirka 250 sidor. Efter ett inledande avsnitt om cirka 30 sidor vidtar en analys av ett stort antal dikter från i stort sett samtliga diktsamlingar.  Dikterna analyseras dels avseende innehåll och form – och dessa analyser är verkligt givande för alla som intresserar sig för Gustaf Frödings dikning.

Sen vidtar den språkligt dialektala analysen och för en person som jag med hyfsad men långt ifrån djup kännedom om det värmländska tungomålet är et en fröjd att läsa. För en ”riktig” värmlänning finns det risk att det urartar till en ren orgie.

Boken är väl värd en större publik än den smalt inomakademiska.

Om man vill köpa boken vänder man sig till bokhandeln som i sin tur kan kontakta Swedish Science Press, Box 118, SE-751 04  UPPSALA, E-post: info@ssp.nu. Annars är de lokala folkbiblioteken ett naturligt val för presumtiva läsare.

Anders Hjertén, sekreterare i Gustaf Fröding-sällskapet

Studiecirkel: ”Kärleksäfventyr af en helt annan art”

När de flesta Frödingforskare mest har intresserat sig för de litteraturvetenskapliga och biografiska sidorna av Gustaf Fröding och hans författarskap, har Rolf Erik Solheim valt att undersöka en annan sida. I flera texter på sin hemsida och i den kommande boken ”Gustaf Fröding 2.0″ utforskar han Gustaf Frödings livsfilosofi.

Rolf Erik Solheim är en flitig engagerad talare och har hållit ett stort antal föreläsningar runt om i Sverige om Frödings filosofiska sida. Frödingsllskapets medlemmar kunde till exempel lyssna till honom vid det extra årsmötet 2015. Nu är han aktuell med en hel föreläsningsserie i samarbete med studieförbundet Studiefrämjandet.

Studiecirkeln ”Kärleksäfventyr af en helt annan art” är uppkallad efter ett citat från det aldrig publicerade ”Förord till ett urval dikter” som Fröding skrev 1898 till sin samlade lyrik. Cirkeln arrangeras på Gjuteriet i Karlstad med start 17 maj.

Fakta

Tid: 17, 24, 31 maj samt 7 juni, kl 18 – 20
Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 Karlstad.
Pris: 150 kr. Faktureras via Studiefrämjandet.
Boka via Studiefrämjandets hemsida, eller på tel 0560-717 33.

Mer information om studiecirkeln