Statyvandring på nationaldagen 2023

Sveriges nationaldag innebär statyvandring i Karlstad för Gustaf Fröding-sällskapet. Tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet och Nils Ferlin-sällskapet arrangeras en poesivandring mellan våra tre författares statyer i centrala Karlstad.

Statyvandringen, som är en del av Karlstads kommuns nationaldagsfirande, startar vid Frödingstatyn i korsningen Tingvallagatan-Västra Torggatan 12.30, går över Stora Torget 13.00 till statyn ”Nils Ferlin steppar” och avslutas 13.30 vid Selma Lagerlöf-statyn mitt emot Karlstads Teater. Vid varje staty framför medlemmar från de tre litterära sällskapen dikter och berättar om författarna. I år deltar även Robert Åslund och Isabelle Ringsåker från gruppen Wermlandica med musikinslag.

Mer information om statyvandringen

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022