Äntligen är Fröding tillbaka på bokmässan!

Efter två års uppehåll under pandemin är Gustaf Fröding-sällskapet äntligen tillbaka på bokmässan i Göteborg. Vår monter hittar ni som vanligt bland övriga litterära sällskap i närheten av De litterära sällskapets scen, längst in i mässhallen.

Hos oss kan du göra tre saker:

  1. Hämta ditt exemplar av årsboken;
  2. Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
  3. Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

På De litterära sällskapens scen bjuder vi på två programpunkter med anknytning till årets årsbok ”Gustaf Fröding och Kristinehamn”:

Möte vid dödsbädden – om Gustaf Fröding och konstnären Erik Rafael-Rådberg

Öivind Åsberg berättar om kopplingen mellan Gustaf Fröding och Erik Rafael-Rådberg, ett konstnärligt samarbete som tog sin början när Fröding låg på lit de parade i sitt hem på Djurgården i Stockholm.

Tid och plats: De litterära sällskapens scen, torsdag 14.30-15.00

Gustaf Frödings okända barndom

Gustaf Frödings uppväxtår i Kristinehamn var kanske inte så dystra som vi ofta tänker oss. Fredrik Höglund berättar om lekar och äventyr som satt oväntade spår i skaldens diktning.

Tid och plats: De litterära sällskapens scen, torsdag 14.30-15.00

Mer om Fröding!

I mässkatalogen hittar vi fler inslag med Frödingkoppling, bland annat Peter Lencken som presenterar sin bok ”Se drömmaren”.

Sök på ”Fröding” i mässkatalogen