Psykiatriprofessorn Johan Cullberg in memoriam

Författaren och psykiatern Johan Cullberg har gått ur tiden. Johan Cullberg hade en ovanlig bredd i sitt författarskap. Efter ett antal uppmärksammade fackböcker som psykiater skrev han under 90- och 00-talen flera böcker som fokuserade på stora svenska författares själsliv.

I boken Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, som kom ut 2004, förenas hans djupa medicinska och litterära kunskaper på ett enastående sätt. Studien förverkligade det som frödingforskaren Henry Olsson efterlyste ett halvt sekel tidigare, att någon skulle göra en psykiatrisk analys av Frödings liv och diktning och en kritisk omprövning av allt som dittills hade skrivits om skalden.

Johan Cullbergs frödingbiografi liknar ingen annan, men lägger sin tonvikt på det som gjort att så många kommit att älska Gustaf Fröding – hans varma personlighet, tragiska livsöde och svåra förhållande till kvinnan. ”Att studera Gustaf Frödings liv och diktning och att kritiskt granska Frödingbilden har blivit ett äventyr som varat i fem år. Det har än mera ökat min kärlek till både diktaren och hans verk.” skriver Johan Cullberg i förordet till sin biografi.

Boken blev en milstolpe i frödinglitteraturen och en viktig väg in i Frödings liv och diktning för många läsare. 2004 tilldelades Johan Cullberg Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sina insatser. 

När man 2010 firade 150-årsminnet av Gustaf Frödings födelse gjordes en ny frödingutställning på Alsters herrgård. Vid detta tillfälle var Johan Cullberg till stor hjälp med bland annat textbearbetningen. För Gustaf Fröding-sällskapet framstår han som den älskvärde professorn, som inte bara lutade sig mot vetenskapen utan satte människan i centrum. Vi minns honom med stor värme och tacksamhet.

Gustaf Fröding-sällskapet

Fredrik Höglund
Barbro Järliden
Tomas Sköld

Ingela Strandberg får Gustaf Fröding-sällskapets lyrikspris 2022

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2022 till poeten och författaren Ingela Strandberg från Grimeton i norra Halland.

Ingela Strandberg får priset för en ihärdig och ständigt sökande lyrisk gärning, som resulterat i ett allt mer kraftfullt, fördjupat och personligt poetiskt uttryck. Hennes senaste diktsamlingar ”Nattmannen” (2020) och ”Ingenstans mitt segel” (2022) har fått ett mycket positivt mottagande.

Priset på 25 000 kronor kommer att delas ut lördagen den 20 augusti under Frödingdagarna på Alsters herrgård.