Statyvandring på nationaldagen (Fröding-Ferlin-Lagerlöf)

På Sveriges nationaldag 6 juni besöker vi Karlstads statyer över de tre stora författarna Gustaf Fröding, Nils Ferlin och Selma Lagerlöf.
 
Vi samlas 12.30 vid Gustaf Fröding-statyn på VästraTorggatan vid Stora Torget i Karlstad. Därefter besöks Nils Ferlin 13.00 och Selma Lagerlöf 13.30.Vid respektive staty framförs ett kort hyllningsprogram i ord och ton.
 
Medverkande: Björn Sandborgh, Miriam Kaukosalo och Fredrik Höglund (Gustaf Fröding-sällskapet), Jakob Olsson (Selma Lagerlöf-sällskapet), samt Isabelle Ringsåker och Robert Åslund från musikgruppen Wermlandica.

 

Fröding och Lagerlöf intar Värmlands Museum

Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf
Lördag 14 maj är det litteraturlördag på Värmlands Museum. Vi fördjupar oss i två av de riktigt stora, nämligen Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. Kombinera gärna dagens seminarier med kvällens konsert med kören Selmas Systrar.

Programmet

Kl 11—13 Gustaf Fröding
Fredrik Höglund och Miriam Kaukosalo från Gustaf Fröding-sällskapet berättar om skaldens liv och verk. Anders Stävarby framför tonsättningar av Frödings poesi.
Kl 14—16 Selma Lagerlöf
Marit Kapla leder ett samtal mellan Anna Nordlund & Leif Stinnerbom om Selma Lagerlöf.
Kl 18 Selmas sytrar live på museet
Körkonsert i trappan, biljetter bokas separat eller som del av ett heldagspaket