Minnesutställning över bokälskarna Eva och Kjell Fredriksson

Under 2021 förlorade Värmland två stora kulturpersonligheter, Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson och hans hustru Eva Fredriksson. Makarna var inte bara otroligt engagerade medlemmar i en lång rad kulturföreningar. De var också kollegor på Karlstads stadsbibliotek under många år.

Fredagen 25 februari 14.00 kommer Stadsbiblioteket i Karlstad att i Värmlandsrummet öppna en liten minnesutställning över sina kollegor –  ”Kjell och Eva Fredriksson – två bokälskare i kulturens och kommunens tjänst”. Utställningen pågår under hela mars månad.