Frödingdagarna 2021 – tre program från Alsters Herrgård

Inte heller detta år har vi haft möjlighet att samla Frödingvänner från hela landet till en fullsatt salong under Frödingdagarna. Årets Frödingdagar fick därför bli helt digitala, men vi ville ändå bjuda på något av känslan från ett vanligt år. Därför fick Frödingdagarna 2021 bli tre längre filmade inslag från teatermagasinet på Alsters Herrgård, med programpunkter som vi känner igen från våra vanliga firanden.

Frödingmedaljen och Frödings attraktionskraft

Temat i det första programmet är ”Frödings attraktionskraft”. I avsnittet framträder trubaduren Anders Stävarby och skådespelaren Leif Persson. Gustaf Fröding-sällskapets ordförande Björn Sandborgh och kulturassistenten Miriam Kaukosalo samtalar om hur Alsters Herrgård har lockat publik till utomhusupplevelser under pandemiåret 2021. Som programmets höjdpunkt delas Frödingmedaljen ut till kompositören och arrangören Urban Dahlberg, som befäst Gustaf Frödings position i Körsverige genom sitt verk ”Syskonkärlek”.

Årsboken 2021 – ”Er vän Gustaf Fröding”

I andra programmet från Frödingdagarna 2021 samtalar Johan Andersson med två av författarna till Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 2021 – ”Er vän Gustaf Fröding” – My Bodin och Malin Biller. I avsnittet får vi stifta bekantskap med övriga texter och författarna som medverkar i årsboken.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2020 och 2021

I det tredje och avslutande programmet från Frödingdagarna 2021 får vi möta mottagarna av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2020 och 2021 – Eva Runefelt och Malte Persson. Talen till pristagarna hölls av Anne-Marie Urelid och Gunilla Otto.

Tyvärr ingen diktläsning vid Frödingstatyn i år

Gustaf Fröding-sällskapets förhoppning var i det längsta att traditionen med diktläsning vid Frödingstatyn i Karlstad skulle kunna återupptas efter pandemiuppehållet 2020, men tyvärr har vi måste ställa in programmet även detta år.

Beslutet fattades med mycket kort varsel och Gustaf Fröding-sällskapets styrelse ber om ursäkt till de medlemmar som inte har nåtts av informationen i tid!

Frödingmedaljen till kompositören Urban Dahlberg

Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj tilldelas i år kompositören och musikförläggaren Urban Dahlberg, för hans insatser för att befästa nationalskalden Gustaf Frödings position i den svenska körrepertoaren.

Urban Dahlbergs stora körverk ”Syskonkärlek” utspelar sig på Cecilia Frödings dödsdag, då hon återser sin tidigare bortgångne bror i himlen. I ”Syskonkärlek” blandas tonsatta dikter med recitation och ett biografisk samtal mellan syskonen. Körverket publicerades 2018 och framfördes bland annat på Frödingdagarna på Alsters herrgård 2019.

2021 har syskonkärlek släppts på skiva med Gustaf Sjökvists kammarkör och syskonen Carina Ekman och Leif Persson som recitatörer. Albumet finns även tillgänglig på strömningstjänsten Spotify.

Hör ”Syskonkärlek” på Spotify

Urban Dahlberg kommer att dekoreras med medaljen i samband med firandet av Frödingdagarna på Alsters herrgård den 21 augusti, ett evenemang som i år 2021 kommer att ske digitalt.