Årets lyrikpristagare: Helene Rådberg

Helene Rådberg tilldelas Gustaf Fröding-sällskapet lyrikpris 2018. Hon tilldelas priset för hon genom poetiska lekfullhet avslöjat det svenska samhällets sociala brister. Genom att gestalta en mor, en bruksort eller med en mångstämmig kör av röster attackera alltför långa arbetsdagar och usla lönevillkor inom barnomsorgen och äldrevården så är politiken, de egna erfarenheterna och den egna kroppen synligt sammanflätade. Helene Rådbergs poesi drabbar läsaren mitt i den svenska, dagsaktuella verkligheten.

Priset delas ut lördagen den 18 augusti i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård i Karlstad.

Helene Rådberg, född 4 januari 1950 i Sandviken, är en svensk samtida poet. Hon verkar även som folkhögskolelärare i skapande svenska. Rådberg har gett ut fem diktsamlingar. Hennes diktning präglas av självbiografiska inslag, där hennes bakgrund inom äldrevården, som fritidspedagog och som sjukskriven är framträdande moment. Tematiken är samhällskritiskt feministisk och klassanalytisk. Rådberg har vunnit ett tydligt erkännande för sin poesi som progressiv.