Sven-Erik Magnusson gjorde kolossalt mycket för Gustaf Fröding

Legendariske artisten och kompositören Sven-Erik Magnusson avled i natt efter en längre tids sjukdom. Sven-Eriks röst bidrog till att sprida Gustaf Frödings diktning till ständigt nya lyssnare. 1981 tilldelades han Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sina insatser.

”Sven-Erik Magnusson gjorde kolossalt mycket för Gustaf Frödings popularitet,” sa Frödingsällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson till Sveriges radio tidigare idag.

När skivan ”I Frödingland” kom 1971 var intresset för Fröding lite på väg ner. Tillsammans med Torgny Björks tonsättningar från samma tid, betydde Sven-Ingvars oerhört mycket för det fortsatta Frödingintresset i de breda folklagren. Det var för denna insats som Gustaf Fröding-sällskapet valde att tilldela Sven-Erik Magnusson sin hedersmedalj 1981.

Succén med ”I Frödingland” betydde även mycket för Sven-Ingvars och Gustaf Fröding blev en ständig följeslagare till bandet. Oavsett vilka nya skrivprojekt man jobbade med återkom man ständigt till sina Fröding-låtar. Många svenskars första möte med Gustaf Frödings diktning har därför skett genom Sven-Erik Magnussons röst.

I samband med Mando Diaos framgångar med Frödingskivan ”Infruset” och tonsättningen av ”Strövtåg i hembygden” var det många som drog paralleller till Sven-Ingvars och ”I Frödingland”. En av dem som såg likheterna var Sven-Erik Magnusson själv. När Björn Dixgård och Gustaf Norén från Mando Diao 2013 också skulle ta emot Frödingmedaljen dök Sven-Erik upp vid medaljceremonin med en personlig present till sina yngre kollegor – ett exemplar av LP-skivan ”I Frödingland”.

”Jag hade fyra skivor kvar hemma. En ska jag ha själv och barnen ska få varsin, så den här får ni dela på grabbar”, kommenterade Sven-Erik presenten.

Som sångare och frontman i Sven-Ingvars glöms Sven-Erik Magnusson ofta bort som tonsättare. Men när den bästa Sven-Ingvars-låten skulle röstas fram var det Sven-Eriks tonsättning av ”Anita” som vann folkets röster.

Dikten ligger insprängd i ett långt ungdomsbrev som Gustaf Fröding skrev 1884 till sin skolkamrat Mauritz Hellberg. Där hade den nog fortfarande legat gömd om inte Sven-Erik Magnusson hittat och tonsatt den. En insats som i sig är värd en hedersmedalj.

Fördjupande samtal om Fröding och sällskapet på årsmötet

Igår torsdag 9 mars hölls årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet. Det ”nya” årsmötet, som ligger på våren istället för under de hektiska Frödingdagarna i augusti börjar så smått finna sin egen form. När mötet inte behöver konkurrera om uppmärksamheten med medaljörer, stipendiater och omfattande scenprogram blir det mer tid till samtal om verksamheten i sällskapet.

Sällskapets ordförande Björn Sandborgh öppnade mötet, men lämnade snabbt över klubban till hedersordförande Kjell Fredriksson, som rutinerat lotsade oss igenom dagordningen. Större delen av mötet ägnades åt att gå igenom verksamhetsåret för 2016. Björn Sandborgh stod för ramberättelsen, men spelade in övriga styrelseledamöter för att besvara medlemmarnas följdfrågor och fördjupa presentationen. Även hedersordförande Ingemar Eliasson fanns på plats och fick rycka in och berätta historien om hur överskottet från insamlingen till Frödingstatyn på Västra torggatan kommit sällskapet till godo.

Styrelsen kommer att ha samma sammansättning som under 2016, med ett undantag. Det är Kjell Kvarnevik, som har valt att lämna styrelsen efter många år. Kjell har ägnat sig åt Gustaf Frödings liv och författarskap på många sätt, som sångare, kompositör och skådespelare. Bland annat gjorde han en hyllad insats som skalden själv i Värmlandsteaterns uppsättning av Gottfried Grafströms pjäs ”Sjung vackert om kärlek”. 2007 tilldelades han Frödingsällskapets hedersmedalj för sina insatser.

Kjells plats i styrelsen tas över av Anne-Marie Urelid från Säffle. Anne-Marie är gymnasielärare i svenska och tyska och har de senaste åren arbetat i sällskapets monter under bokmässan i Göteborg.

När Björn Sandborgh återfått ordförandeklubban avslutade han mötet och bjöd in till kaffe med underhållning. Först sjöng Maja Lagerkvist ”Elin i Hagen” och ”I ungdomen” a capella för en hänförd publik. Kvällen avslutades med att Allan Salmi bjöd mötesdeltagarna på en hisnande resa jorden runt i sällskap med Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Leo Tolstoj, påvar och revolutionärer. Allt i författarinnan Ida Bäckmanns fotspår.

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

 

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh