Årsmöte 2017

Torsdagen den 9 mars kallas medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet till årsmöte i landshövdingeresidenset i Karlstad. Det är andra gången som årsmötet hålls på våren. Tanken med nyordningen var i första hand att flytta årsmötet närmare det verksamhetsår som följs upp och tidigare under det år man beslutar om budget för. Samtidigt kunde Frödingdagarna i anslutning till Skaldens födelsedag 22 augusti utvecklas till en renodlad festhelg, med poesi, musik och föredrag.

Direkt efter årsmötet berättar folkbildaren Allan Salmi om Gustaf Frödings vän, den kontroversiella journalisten och författaren Ida Bäckmann. Allan Salmi, som 2012 tilldelades Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj, är författare till boken Ida Bäckmann – en märklig kvinna och författarinna.

Varmt välkomna!

Tid: Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 17.00.
Plats: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1, Karlstad

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2017 – kallals och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2016

Ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018