Tre familjer får Frödingmedaljen för kulturmiljövård

Gustaf Fröding-sällskapet vill hålla liv i intresset för Gustaf Fröding och hans diktning. Ett sätt att göra detta är enligt sällskapets stadgar att uppmuntra ”bevarande och vårdande av byggnads- och naturminnen, som äger anknytning till skalden och hans diktning”. Detta har årets mottagare av Frödingmedaljen gjort, alla på sitt sätt.

Gustaf Fröding-sällskapets Frödingmedalj tilldelas 2016:

Sonja och Göran Hagenmarck på Byn i Alster
Kerstin och Magnus Karlander på Gunnerud i Alster
Birgitta och Lars Arenö på Slorudsborg i Brunskog

De tre familjerna bor och verkar på gårdar som var viktiga för Gustaf Fröding och hans författarskap. Genom sitt engagemang har de gjort sig till förvaltare av stora värden för svensk kulturhistoria.

Gårdarna Byn och Gunnerud ligger i Alsterdalen och är de viktigaste platserna i Gustaf Frödings uppväxtmiljö. Det är hit, till föräldrarnas hem som nygifta och farmoderns änkesäte, han återvänder i diktcykeln i Strövtåg i hembygden. På gården Slorudsborg i Brunskog, hos systern och hemmansägaren Matilda Fröding, fann den blivande skalden en fristad efter de misslyckade studierna i Uppsala. Här kunde han lägga grunden inför diktardebuten och samla människor, historier och miljöer till sin första diktsamling ”Gitarr och dragharmonika”.

Frödingmedaljen delas ut i samband med Frödingdagarna på Alsters herrgård 20-21 augusti.

Fakta om gårdarna

Byn

På gården Byn vid sjön Alstern bodde familjen Fröding under Gustafs tidiga barnaår (1861-65). Gården brann ner till grunden 1872 och det är hit Fröding återvänder i dikten ”Strövtåg i hembygden” och konstaterar att ”där den låg ligger berghällen bar.”

Gunnerud

Gården Gunnerud vid Alsterälven var änkesäte för Gustafs farmor, Gustava Fröding. Här tillbringade syskonen Fröding många skollov tillsammans med sina kusiner fram till farmoderns död 1872. Från Gunnerud hade Fröding många lyckliga minnen. Där växer fortfarande syréngrottan, där systern Cecilia både i verkligheten och i dikten ”Sagoförtäljerskan” trollband sina syskon med sagor.

Slorudsborg

För sin del av fadersarvet köpte Gustaf syster Matilda Fröding 1881 jordbruksfastigheten Slorudsborg i Brunskog, där Gustaf vistades långa tider efter sina misslyckade studier, bland annat hela år 1884. Här mötte han systerns rättare Anders Jansson (Anners Jansa), som gav honom stoffet till många av sina dikter och kåserier på värmländska. På Slorudsborg driver idag Birgitta och Lars Arenö den lilla affären ”Matildas bod”.