Strövtåg i Alsterdalen

Det finns många sätt att närma sig Gustaf Frödings författarskap. Ett av dem är att utgå från det lokala – platserna, människorna och naturen han hade omkring sig. Det perspektivet tar Gunnel Lindberg Jung fasta på i sin bok ”Strövtåg i Alsterdalen”. Stoffet till boken har samlats in genom möten med de boende i Frödings Alsterdal, men även genom litteraturen. Vi får möta Frödings släkthistoria, men även platserna i dalen – stationssamhället, bruket, strandbadet och kyrkan.

strövtågialsterdalenSå här berättar Gunnel Lindberg Jung själv om hur boken började ta form:

”Idén till min bok började med att jag satt på klipporna vid Alsterns strand vid vårt sommarställe och njöt av solnedgångarna nedanför Byns gård.  Denna vy ligger delvis till grund för diktcykeln ”Strövtåg i hembygden”. Jag började då fotografera olika platser som finns med i Frödings dikter med frågorna; finns något kvar, är allt borta eller har något nytt tillkommit? Jag har använt mig av Frödings dikter, diktrader eller bara några ord ur hans diktning i boken. Mitt Frödingintresse är stort. Jag har i decennier läst alla hans dikter och sjungit vackert tonsatta dikter i kör.”

Boken ”Strövtåg i Alsterdalen” kostar 200 kronor kan beställas via e-post (se.gretchen@gmail.com) direkt från författaren