Frödingsällskapet sörjer Benkt Eriksson och Germund Michanek

Gustaf Fröding-sällskapet har under våren förlorat två stora profiler, de bägge hedesledamöterna Benkt Eriksson och Germund Michanek. Barbro Järliden, även hon hedersledamot i sällskapet, har tecknat två fina porträtt av dem.

Benkt Eriksson, ”K-märkte Benkt”, föddes 1922 i Taserud som son till Herman Eriksson och hans fru Lilly född Grafström. Hans farfar var ornamentbildhuggaren Ola Eriksson, bror till bildhuggaren Christian Eriksson och Elis i Taserud, urtypen för Värmlandsoriginalet. Benkt var medlem av Frödingsällskapet från starten och dess kassör under många år. 1994 utnämndes Benkt Eriksson till hedersledamot.

Germund Michanek föddes 1926 i Örnsköldsvik, som son till läroverksadjunkten Torsten Michanek och hans fru Brita f. Sjöholm. Docenten Germund Michanek, var en av vår tids stora litteraturforskare och hade en särskild insikt i Gustaf Frödings liv och dikt. Han disputerade 1962 på Gustaf Frödings diktsvit En morgondröm. Till Frödingsällskapets skriftserie bidrog Michanek med en rad viktiga böcker, bland annat de kommenterade utgåvorna av Frödings brevväxling. Germund Michanek utsågs 1986 till hedersledamot .

Läs Gustaf Fröding-sällskapets minnesord över Benkt Eriksson och Germund Michanek, författade av Barbro Järliden:

Benkt Eriksson till minne

Germund Michanek till minne