Första laddningen av årets årsbok ”Fröding. Önskedikter” har just kommit från tryckeriet till förlaget ”Bild, text & form”. Boken består av 51 älskade dikter av Gustaf Fröding, valda av Anita Forsnäsgård och Anita Stjernlöf Lund. Duon har samarbetat i tidigare årsboksprojekt. Formgivaren och förläggaren Anita Stjernlöf Lund ligger dessutom bakom den yttre gestaltningen av en rad av alstren i Gustaf Frödings-sällskapets skriftserie.

Boken presenteras i samband med vårmarknaden på Gustaf Frödings minnesgård Alsters herrgård kommande helg, men kan redan nu beställas via förlagets hemsida. Sällskapets medlemmar kan som vanligt välja mellan att få årsboken hemskickad i höst eller att hämta ut den i samband med bokmässorna i Göteborg och Karlstad. I år kan den även hämtas ut under Frödingdagarna på Alster 19-20 augusti.

Säkraste sättet att försäkra sig om ett exemplar är att lösa medlemskap i Gustaf Fröding-sällskapet. Meldlemskapet kostar 200 kronor för enskild, 300 kronor för familj och 100 kronor för ungdomar.

Bli medlem här!

Hedersledamoten Vera Tångring har lämnat oss

Vera Tångring tillhörde de verkliga veteranerna i Gustaf Fröding-sällskapet. Hon tog säte i sällskapets första styrelse 1970. Efter mer än tjugo år som styrelseledamot utsågs hon 1994 till hedersledamot i sällskapet.

Under många år bidrog Vera Tångring till sällskapets verksamhet genom att i olika sammanhang med stor inlevelse och förmåga – och alltid utantill – läsa Frödings dikt ”Salomos insegel” – en dikt som verkligen lämpar sig för recitation.

Vera Tångring skrev också två böcker, ”Karlstad för länge sedan. Några minnesbilder från åren 1925-1934″ resp. ”Några minnesbilder från åren 1935-1944.” Enligt min mening är detta två minor classics inom Karlstadslitteraturen.

Jag kommer alltid att minnas den förtätade stämningen, när Vera nådde fram till slutraderna i Frödings dikt:

jag grepe staven utan lång förbidan

och sade tack och gick åt tiggarsidan.

Kjell Fredriksson
hedersordförande i Gustaf Fröding-sällskapet

Fröding möter Marilyn Monroe i Göteborg

På Frödingdagarna 2016 fick vi höra föreställningen ”Mannen från Månen” med Frödingkvartetten. I börjar av maj ges den som en dubbelförställning tillsammans med ”Drömflickan” om Marilyn Monroe. De två föreställningarna, som har bearbetats av regissören Sonja Gube, spelas tre gånger på Göteborgs Dramatiska teater 5-6 maj.

Medverkande: ”Drömflickan”: Heléne Jonsson – sång/violin/gestaltning Stefan Wingefors – piano Henrik Aronsson – bas

Medverkande: ”Mannen från Månen”: Björn de Verdier – sång, berättande och manus  Sten Löfman – piano, musikalisk formgivning Jens Johansson – flöjter, dragspel, sång Åke Ziedén -bas, gitarr

Information och biljetter

Barbro Järliden tog med Fröding till Nora

När Barbro Järliden för något år sedan lämnade Karlstad blev staden en kulturprofil fattigare. Under åren i Karlstad kom hon att förknippas med tre saker; det vackra åttkantiga huset, som hon och maken Anders skapade på Kvarnberget, länsmuseet där hon var konstintendent och Gustaf Frödings minnesgård Alster, där hon också var intedent.

I Gustaf Fröding-sällskapet har hon också spelat en viktig roll, bland annat som sekreterare. Att hon 2004 lämnade det formella styrelsearbetet och utnämndes till hedersledamot, innebar inte slutet för engagemanget i sällskapet. Som hedersledamat har hon fortsatt arbeta med allt från programverksamhet till årsboksprojekt och inte minst bokmässan i Göteborg.

När Barbro Järliden nu har bostadsadress i Nora har deltagandet i styrelsearbetet av naturliga skäl avtagit, men engagemanget för skalden är alltjämt lika stort. 22 april bjuder hon tillsammans med Frödingsällskapet, Nora Bergslags församling och Föreningen Norden in till en eftermiddag med Gustaf Fröding, under rubriken ”…ändå alltid rosor…”.

Bland de medverkande märks, förutom vänner ur den nuvarande styrelsen, även hedersordföranden Ingemar Eliasson. Dessutom medverkar skådespelaren och Frödingtolkaren Per Elam och operasångaren Anders Andersson. Programmet på församlingsgården i Nora startar klockan tre på eftermiddagen och har alla möjligheter att hålla på till långt in på kvällen med sång, recitation och berättande om Gustaf Frödings liv och diktning.

…ändå alltid rosor…

En eftermiddag med Gustaf Fröding

Tid: lördag 22 april, 15.00
Plats: Församlingsgården i Nora
Fri entré.

Läs om programmet i Nerikes Allehanda

Nytt på forskningsfronten: Björn Bihl: Med stänk av dialekt

Antalet Fröding-forskare i Sverige är inte direkt upphetsande. Det finns en liten tapper och hängiven skara som oförtrutet arbetar med att frilägga nya och spännande lager i Gustaf Frödings författarskap.

Språkforskaren Björn Bihl, docent i svenska språket, verksam vid Karlstads universitet, är en av dem.

Han har nyligen publicerat en ambitiös men tillgänglig bok med titeln ”Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.”

Titeln säger vad det handlar om: Den färgning som medvetet eller omedvetet (i Frödings fall med till visshet gränsande sannolikhet fullt medvetet) skänker åt de dikter som vid en första ytligt kontakt kan förefalla helt rikssvenska och befriade från dialektala drag.

Boken omfattar cirka 250 sidor. Efter ett inledande avsnitt om cirka 30 sidor vidtar en analys av ett stort antal dikter från i stort sett samtliga diktsamlingar.  Dikterna analyseras dels avseende innehåll och form – och dessa analyser är verkligt givande för alla som intresserar sig för Gustaf Frödings dikning.

Sen vidtar den språkligt dialektala analysen och för en person som jag med hyfsad men långt ifrån djup kännedom om det värmländska tungomålet är et en fröjd att läsa. För en ”riktig” värmlänning finns det risk att det urartar till en ren orgie.

Boken är väl värd en större publik än den smalt inomakademiska.

Om man vill köpa boken vänder man sig till bokhandeln som i sin tur kan kontakta Swedish Science Press, Box 118, SE-751 04  UPPSALA, E-post: info@ssp.nu. Annars är de lokala folkbiblioteken ett naturligt val för presumtiva läsare.

Anders Hjertén, sekreterare i Gustaf Fröding-sällskapet

Studiecirkel: ”Kärleksäfventyr af en helt annan art”

När de flesta Frödingforskare mest har intresserat sig för de litteraturvetenskapliga och biografiska sidorna av Gustaf Fröding och hans författarskap, har Rolf Erik Solheim valt att undersöka en annan sida. I flera texter på sin hemsida och i den kommande boken ”Gustaf Fröding 2.0″ utforskar han Gustaf Frödings livsfilosofi.

Rolf Erik Solheim är en flitig engagerad talare och har hållit ett stort antal föreläsningar runt om i Sverige om Frödings filosofiska sida. Frödingsllskapets medlemmar kunde till exempel lyssna till honom vid det extra årsmötet 2015. Nu är han aktuell med en hel föreläsningsserie i samarbete med studieförbundet Studiefrämjandet.

Studiecirkeln ”Kärleksäfventyr af en helt annan art” är uppkallad efter ett citat från det aldrig publicerade ”Förord till ett urval dikter” som Fröding skrev 1898 till sin samlade lyrik. Cirkeln arrangeras på Gjuteriet i Karlstad med start 17 maj.

Fakta

Tid: 17, 24, 31 maj samt 7 juni, kl 18 – 20
Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 Karlstad.
Pris: 150 kr. Faktureras via Studiefrämjandet.
Boka via Studiefrämjandets hemsida, eller på tel 0560-717 33.

Mer information om studiecirkeln

 

Sven-Erik Magnusson gjorde kolossalt mycket för Gustaf Fröding

Legendariske artisten och kompositören Sven-Erik Magnusson avled i natt efter en längre tids sjukdom. Sven-Eriks röst bidrog till att sprida Gustaf Frödings diktning till ständigt nya lyssnare. 1981 tilldelades han Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för sina insatser.

”Sven-Erik Magnusson gjorde kolossalt mycket för Gustaf Frödings popularitet,” sa Frödingsällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson till Sveriges radio tidigare idag.

När skivan ”I Frödingland” kom 1971 var intresset för Fröding lite på väg ner. Tillsammans med Torgny Björks tonsättningar från samma tid, betydde Sven-Ingvars oerhört mycket för det fortsatta Frödingintresset i de breda folklagren. Det var för denna insats som Gustaf Fröding-sällskapet valde att tilldela Sven-Erik Magnusson sin hedersmedalj 1981.

Succén med ”I Frödingland” betydde även mycket för Sven-Ingvars och Gustaf Fröding blev en ständig följeslagare till bandet. Oavsett vilka nya skrivprojekt man jobbade med återkom man ständigt till sina Fröding-låtar. Många svenskars första möte med Gustaf Frödings diktning har därför skett genom Sven-Erik Magnussons röst.

I samband med Mando Diaos framgångar med Frödingskivan ”Infruset” och tonsättningen av ”Strövtåg i hembygden” var det många som drog paralleller till Sven-Ingvars och ”I Frödingland”. En av dem som såg likheterna var Sven-Erik Magnusson själv. När Björn Dixgård och Gustaf Norén från Mando Diao 2013 också skulle ta emot Frödingmedaljen dök Sven-Erik upp vid medaljceremonin med en personlig present till sina yngre kollegor – ett exemplar av LP-skivan ”I Frödingland”.

”Jag hade fyra skivor kvar hemma. En ska jag ha själv och barnen ska få varsin, så den här får ni dela på grabbar”, kommenterade Sven-Erik presenten.

Som sångare och frontman i Sven-Ingvars glöms Sven-Erik Magnusson ofta bort som tonsättare. Men när den bästa Sven-Ingvars-låten skulle röstas fram var det Sven-Eriks tonsättning av ”Anita” som vann folkets röster.

Dikten ligger insprängd i ett långt ungdomsbrev som Gustaf Fröding skrev 1884 till sin skolkamrat Mauritz Hellberg. Där hade den nog fortfarande legat gömd om inte Sven-Erik Magnusson hittat och tonsatt den. En insats som i sig är värd en hedersmedalj.

Fördjupande samtal om Fröding och sällskapet på årsmötet

Igår torsdag 9 mars hölls årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet. Det ”nya” årsmötet, som ligger på våren istället för under de hektiska Frödingdagarna i augusti börjar så smått finna sin egen form. När mötet inte behöver konkurrera om uppmärksamheten med medaljörer, stipendiater och omfattande scenprogram blir det mer tid till samtal om verksamheten i sällskapet.

Sällskapets ordförande Björn Sandborgh öppnade mötet, men lämnade snabbt över klubban till hedersordförande Kjell Fredriksson, som rutinerat lotsade oss igenom dagordningen. Större delen av mötet ägnades åt att gå igenom verksamhetsåret för 2016. Björn Sandborgh stod för ramberättelsen, men spelade in övriga styrelseledamöter för att besvara medlemmarnas följdfrågor och fördjupa presentationen. Även hedersordförande Ingemar Eliasson fanns på plats och fick rycka in och berätta historien om hur överskottet från insamlingen till Frödingstatyn på Västra torggatan kommit sällskapet till godo.

Styrelsen kommer att ha samma sammansättning som under 2016, med ett undantag. Det är Kjell Kvarnevik, som har valt att lämna styrelsen efter många år. Kjell har ägnat sig åt Gustaf Frödings liv och författarskap på många sätt, som sångare, kompositör och skådespelare. Bland annat gjorde han en hyllad insats som skalden själv i Värmlandsteaterns uppsättning av Gottfried Grafströms pjäs ”Sjung vackert om kärlek”. 2007 tilldelades han Frödingsällskapets hedersmedalj för sina insatser.

Kjells plats i styrelsen tas över av Anne-Marie Urelid från Säffle. Anne-Marie är gymnasielärare i svenska och tyska och har de senaste åren arbetat i sällskapets monter under bokmässan i Göteborg.

När Björn Sandborgh återfått ordförandeklubban avslutade han mötet och bjöd in till kaffe med underhållning. Först sjöng Maja Lagerkvist ”Elin i Hagen” och ”I ungdomen” a capella för en hänförd publik. Kvällen avslutades med att Allan Salmi bjöd mötesdeltagarna på en hisnande resa jorden runt i sällskap med Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Leo Tolstoj, påvar och revolutionärer. Allt i författarinnan Ida Bäckmanns fotspår.

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

 

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh

Årsmöte 2017

Torsdagen den 9 mars kallas medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet till årsmöte i landshövdingeresidenset i Karlstad. Det är andra gången som årsmötet hålls på våren. Tanken med nyordningen var i första hand att flytta årsmötet närmare det verksamhetsår som följs upp och tidigare under det år man beslutar om budget för. Samtidigt kunde Frödingdagarna i anslutning till Skaldens födelsedag 22 augusti utvecklas till en renodlad festhelg, med poesi, musik och föredrag.

Direkt efter årsmötet berättar folkbildaren Allan Salmi om Gustaf Frödings vän, den kontroversiella journalisten och författaren Ida Bäckmann. Allan Salmi, som 2012 tilldelades Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj, är författare till boken Ida Bäckmann – en märklig kvinna och författarinna.

Varmt välkomna!

Tid: Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 17.00.
Plats: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1, Karlstad

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2017 – kallals och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2016

Ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018

Möt Fröding på Värmlands bokfestival!

Den 18 och 19 november är det dags för den värmländska bokmässan igen. I år äger den rum på Nöjesfabriken i Karlstad mellan klockan 1000-1800 båda dagarna och har fått namnet Värmlands bokfestival.

För oss i Gustaf Fröding-sällskapet står naturligtvis vår årsbok ”Kanhända jag tror att jag vet” i centrum. Den presenteras på Lilla scenen på fredagen den 18 klockan 16.30. Då samtalar styrelseledamöterna Gunilla Otto och Tomas Sköld om boken i vars redaktion de ingått.

På samma scen lördag klockan 14.00 berättar Kaj Branzell om sin bok Finnbygdspredikanten, som handlar om Frödingsläktingen Emanuel Branzell.

Gustaf Fröding-sällskapet är där med eget bord också förstås. Vi blir så glada om Du kommer och samtalar med oss. Det samtalet är viktigt för oss. Har du inte fått årsboken, får du den då. Men kontrollera bara att Du betalat årsavgiften på 200 kronor.

Har du missat det, kan Du förstås betala årsavgiften direkt på festivalen eller på plusgiro 261903-9. Du kan också göra fynd bland tidigare böcker. Varför inte lösa en del av julklappsinköpen på det sättet?

Mera information om festivalen finns på http://www.varmlandsbokfestival.se