Delta i Frödingsällskapets årsmöte på distans

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupper för Corona-smitta att begränsa sina sociala kontakter. Därför erbjuds Gustaf Fröding-sällskapets medlemmar att delta i årets årsmöte på distans.

Årsmötet kommer att genomföras på utsatt tid och plats, onsdag 18 mars klockan 18.00 på landshövdingeresidenset i Karlstad.

Vi vädjar till alla som tillhör någon av riskgrupperna (till exempel personer över 70 år och kroniskt sjuka) eller känner någon form av förkylningssymptom att stanna hemma från mötet.

Den som vill delta i mötet på distans kan göra det från en vanlig knapptelefon:

Ring nummer 08-505 218 52 och följ instruktionerna.

Du kommer uppmanas att ange Konferens-ID: 881 121 488# och uppge ditt namn.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ta del av myndigheternas samlade information om Corona på Krisinformation.se

Fröding för fagott, klarinett och damkör

Helgen 8-9 februari uruppförs en ny tonsättning av Gustaf Frödings ”Strövtåg i hembygden”. Det är kompositören Hans Lundgren från Linköping som har tonsatt diktsviten för den spännande sättningen damkör med fagott och klarinett. Verket består av diktsvitens alla fyra delar; ”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön”, ”Och här är dungen, där göken gol”, ”Här är stigen trängre, här är vildskog” samtKung Liljekonvalje av dungen”).

Lördagens uruppförande i Linköping följs upp av en konsert i Tingvallakyrkan i Karlstad på söndagen. För uruppförandet svarar kompositörens egen kör Linköpings Damkör tillsammans med fagottisten Andreas From, klarinettisten Dan Larsson, under ledning av dirigenten Elias Aaron Johansson.

Linköping

Missionskyrkan, Drottninggatan 22 i Linköping

Lördag 8 februari 16:00 – 17:30

Entré 200 kronor

Karlstad

Tingvallakyrkan, Östra Torggatan 18 i Karlstad

Söndag 9 februari 16:00-17:30

Entré 200 kronor (Frödingsällskapets medlemmar 150 kronor)

Fröding och musiken på Värmlands bokfestival

Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad är en av årets högtider för Gustaf Fröding-sällskapet. I år går festivalen av stapeln 22-23 november, alltså fredag-lördag. Hjärtligt välkommen till vår monter för att prata om Gustaf, fynda bland våra årsböcker och som medlem hämta din årsbok. Är du inte medlem ännu löser vi det på plats!

Här finns hela festivalprogrammet!

Gustaf Fröding och musiken

Tid: Fredag 22 november, klockan 13.00
Scen: Lilla scenen

Frödingsällskapet firar 50-årsjubileum. Under alla år har sällskapet släppt en årsbok. Årets bok speglar sådant som hänt kopplat till Fröding under dessa år.  Bland annat har tidigare journalisten Sven L-O Johansson fördjupat sig i hur Frödings texter gestaltats på scen och skiva. Det är kapitel Gustaf Fröding och musiken som kommer lysa på bokfestivalens Lilla scen.

I 15 år arbetade Sven L-O Johansson som journalist på SR Värmland i Karlstad och Torsby och i 10 år har han varit journalist på Värmlands Folkblad i Karlstad.

Sven L-O Johansson

Femtioårsfirande Frödingsällskapet på bokmässan

Bokmässan ”Bok och bibliotek” i Göteborg är en av årets höjdpunkter för Gustaf Fröding-sällskapet. I sällskapets monter kan du göra tre saker:

1) Hämta ditt exemplar av årsboken;
2) Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
3) Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

I år står vårt femtioårsjubilerande sällskap för fyra programpunkter på ”De litterära sällskapens scen”, strax bakom vår monter.

Torsdag 26 sept kl 14.30:
Gustaf Fröding-sällskapets årsböcker under 50 år (Anne Marie Urelid och Anders Hjertén)

Fredag 27 sept kl 14.30:
Gustaf Fröding 1969-2019 (Tomas Sköld)

Lördag 28 sept k 14.00:
Gustaf Fröding i musiken (Björn Sandborgh)

Söndag 29 sept kl 13.30:
Gustaf satt med vid bordet (Urban Andersson)

Allt om mässan finns att läsa på Bokmassan.se

Frödingmedaljen till Frödingkvartetten

Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj tilldelas i år den göteborgsbaserade Frödingkvartetten

Kvartetten består av

  • Björn de Verdier: sång, berättande och manus
  • Sten Löfman: piano, musikalisk formgivning
  • Jens Johansson: flöjter, dragspel, sång
  • Åke Ziedén: bas, gitarr

Gruppen började framträda tillsammans 2013 och namnet Frödingkvartetten etablerades 2014.

2015 var det premiär för den musikdramatiska konsertföreställningen Mannen från månen – en tillvarons utlänning. Björn de Verdier skrev manus och Sten Löfman tonsatte en del av de dikter som framförs. Programmet har gjort stor succé i Göteborg och under västsvenska turnéer och kom som CD 2018.

Frödingkvartetten tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj 2019 för att med stor lyhördhet och musikalitet vidareutvecklat vistraditionen kring skaldens diktning genom sin visjazzinriktning.

Medaljerna kommer att utdelas under Frödingdagarna på Alsters herrgård den 24 och 25 augusti. Där kommer också gruppen att ge sin föreställning

Möt Fröding på Värmlands bokfestival

Gustaf Fröding-sällskapet finns förstås med på Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad, 16 och 17 november. Välkommen till vår monter 58 i mässhallen att prata om Gustaf, fynda bland våra årsböcker och som medlem hämta din årsbok. Du som inte är medlem, bli det nu. Vi har ett fint festivalerbjudande.

På lördag 15.30 presenteras vår årsbok på Värmlandsscenen. Redaktörerna Johan Andersson och Fredrik Höglund berättar om boken Över bygden låg tindrande stjärnfager natten och bjuder på en del extramaterial som inte kom med.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 15.30-15.55
Scen: Värmlandsscenen

Fredrik Höglund och Johan Andersson

Möt Fröding på Bokmässan i Göteborg!

Imorgon torsdag inleds Bokmässan ”Bok och bibliotek” i Göteborg. I sällskapets monter möts nya och gamla medlemmar för att prata Fröding och läsa dikter. Om du är på mässan får du gärna göra som många andra medlemmar och passa på att hämta ut din årsbok. Är du inte medlem? Då löser vi det på plats!

På ”De litterära sällskapens scen” deltar vi med två programpunkter under mässan:

Johan Andersson: Frödings Mangskogsdikter – bakgrund och tradition Lördag 14.30

Fredrik Höglund: ”Över bygden låg tindrande stjärnfager natten” Söndag 11.30

Allt om mässan finns att läsa på Bokmassan.se

Årets lyrikpristagare: Helene Rådberg

Helene Rådberg tilldelas Gustaf Fröding-sällskapet lyrikpris 2018. Hon tilldelas priset för hon genom poetiska lekfullhet avslöjat det svenska samhällets sociala brister. Genom att gestalta en mor, en bruksort eller med en mångstämmig kör av röster attackera alltför långa arbetsdagar och usla lönevillkor inom barnomsorgen och äldrevården så är politiken, de egna erfarenheterna och den egna kroppen synligt sammanflätade. Helene Rådbergs poesi drabbar läsaren mitt i den svenska, dagsaktuella verkligheten.

Priset delas ut lördagen den 18 augusti i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård i Karlstad.

Helene Rådberg, född 4 januari 1950 i Sandviken, är en svensk samtida poet. Hon verkar även som folkhögskolelärare i skapande svenska. Rådberg har gett ut fem diktsamlingar. Hennes diktning präglas av självbiografiska inslag, där hennes bakgrund inom äldrevården, som fritidspedagog och som sjukskriven är framträdande moment. Tematiken är samhällskritiskt feministisk och klassanalytisk. Rådberg har vunnit ett tydligt erkännande för sin poesi som progressiv.

Hedersmedaljen till Björn Bihl och Urban Andersson

Gustaf Fröding-sällskapet har beslutat att i år 2018 tilldela sällskapets hedersmedalj till två personer som starkt bidragit till att vårda och främja arvet efter nationalskalden Gustaf Fröding. De två är och Björn Bihl och Urban Andersson.

Gustaf Fröding-sällskapet hävdar att Björn Bihls forskning är av stor betydelse för förståelsen av Gustaf Frödings författarskap och tydliggör hans språkliga behärskning och stilistiska geni.

Urban Andersson tilldelas Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj för att han genom ett mångsidigt och mångårigt engagemang har förmedlat kunskap om skaldens liv och verk och med stolthet bidragit till att bevara minnet av den västvärmländske Gustaf Fröding.

Medaljerna kommer att överlämnas i samband med Frödingdagarna på Alsters herrgård 18-19 augusti.

Björn Bihl

Björn Bihl är docent och verksam som universitetslektor vid Karlstads universitet. Han har ägnat en stor del av sin forskning åt Gustaf Fröding och Frödings förhållande till språket. Hans senaste bok om Frödings språk och diktning ”Med stänk av dialekt – Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter ”, behandlar dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter.

Björn Bihl är dialektolog och är väldigt fascinerad av dialekt och talspråk och hur det blir till skrift. Det har skrivits och forskats mycket om Fröding som person, men hans språk – det som gör honom till den han är som diktare – har det inte forskats särskilt mycket om. Björn Bihl menar att detta är märkligt och undrar varför. Han funderade mycket kring vad det är som gör att Gustaf Fröding kunde gjuta sådant liv i språket. Vad är det som gör att man tar till sig materialet, lever sig in i det och blir så berörd att man känner doften av skogen, av marken och ser årstiderna framför sig fastän det inte är utskrivet? Att skriva på dialekt ger ofta must och märg till framställningen så att den blir levande och doftande konkret.

På 1890-talet uppfattades det inte som konstigt, utan närmast som kutym att skriva dikter på mål. Det som Fröding gör, tillsammans med bland andra Jeremias i Tröstlösa, är att skapa litteratur av det. Och han gör det på ett inkännande och försoningsfullt sätt, säger Björn Bihl. Gustaf Fröding värjer sig mot överhetsperspektivet och är mycket medveten om att han, även om han också talade dialekt, inte är densamme som drängen, bonden eller pigan i dikterna. Idag är det nästan utdött i Sverige att skriva på dialekt, medan det i Norge däremot fortfarande är mer levande. Och det är i områdena som gränsar mot Norge, till exempel Värmland och Jämtland, som det fortfarande finns kvar.

Urban Andersson

Urban Andersson är lärare och poet från Mangskog och uppvuxen med de lokala traditionerna kring Gustaf Frödings tid i bygden. På sin tolvårsdag fick han läsa Mangskogsbornas hyllning till Fröding vid det stora 100-årsfirandet 1960. Hyllningen var skriven av pappa Anders Andersson, Frödingmedaljör 1989.

Under hela sitt liv har den mångsidige Urban Andersson varit en viktig kraft för att hålla minnet av Gustaf Fröding levande i västra Värmland. Som recitatör och aktör har han medverkat i otaliga arrangemang, inte minst i uppsättningarna av faderns olika Frödingspel och Frödingpromenaden mellan Mangskog och Brunskog, som var en årlig tradition på 1970- och 80-talen.

Som hembygdskännare och författare har Urban Andersson i en rad böcker medverkat till att dokumentera de lokala traditionerna kring personer och platser som förekommer i Frödings värmländska diktning. Det senaste exemplet på detta är årets årsbok Över bygden låg tindrande stjärnfager natten, där han i ett kapitel beskriver vad Gustaf Fröding betytt för bygden.

Som folkmålsdiktare verkar Urban Andersson i Gustaf Frödings efterföljd och utnyttjar mangskogsmålet för både humor och allvar. Genom sitt samarbete med poetkollegan och översättaren Mike McArthur har Urban medverkat till att förmedla Fröding även till en internationell publik.

Välkomna till Frödingdagarna 2018!

Lördag 18 augusti

Stadsvandring i Karlstad

11.00 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Tomas Sköld och Kerstin Thompson. Start vid Fredsmonumentet, Stora torget i Karlstad.

Program i magasinet på Alsters herrgård

13.00 Uppsluppen inledning med styrelsen i Gustaf Fröding-sällskapet

13.30 Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2018 utdelas.

14.15 Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedaljer 2018 utdelas.

15.00 KB-klubben från Stockholm musicerar i Frödings anda. Medverkande Annika Thörquist, Niklas Lind och Johan Sandborgh.

16.00 Fröding på främmande språk. Miriam Kaukosalo om Frödings avtryck utomlands. Bert Deivert tolkar Fröding musikaliskt på engelska. Urban Andersson – om översättare Mike McArthur.

17.00 Allsång i Frödingland.

18.00-cirka 21.00 Trivselkväll med sång och uppträdanden. Anmälan ditt deltagande till info@frodingsallskapet.se (anmälan är bindande).

Söndag 19 augusti

Bussresa i Alsterdalen

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal med Tomas Sköld och Birgitta Rosén.

Anmälan sker via e-post till info@frodingsallskapet.se

Program i magasinet på Alsters herrgård

13.00 Över bygden låg tindrande stjärnfager natten. Årsboken presenteras av Fredrik Höglund med flera.

13.45 En värmländsk litteraturhistoria. Universitetslektor Sofia Wijkmark, Karlstad.

14.30 Ismael möter Gustaf. Artisten och poeten Ismael Ataria blandar egna dikter med dikter av Fröding.

15.15 Hymner. Konstnären Maria Andersson om Frödings Tre trallande jäntor i Turkiet, kulturella utbyten och appropriering.

16.00-17.00 Sigvard Strömberg tolkar Fröding och Björn Sandborgh avslutar med musikaliska tolkningar av Fröding.

Lördag och söndag i magasinet på Alsters herrgård

Drop-in-workshop med serietecknaren och Frödingtolkaren Malin Biller. Skapa en serie eller ett konstverk av din favoritdikt.

Onsdag 22 augusti

Diktläsning på Skaldens födelsedag

12.00 Diktläsning vid Gustaf Fröding-statyn vid Stora torget i Karlstad.