Frödingsällskapets årsmöte 2024

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte torsdag 21:a mars kl 18.00 på Värmlands Museum i Karlstad.

Ladda ner kallelse och årsmöteshandlingar

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2023
 7. Revisionsberättelse för 2023
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budget för år 2024
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2025
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2024, till och med årsmötet 2025

  Val av hedersordförande

 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2026 samt val av hedersledamot
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2024, till och med årsmötet 2025
 16. Val av valberedning för år 2024, till och med årsmötet 2025
 17. Information och aktiviteter 2024
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Förslag till beslut

8. Styrelsen föreslår att årets resultat för 2023, 30 495 kr, överföres i ny räkning.
10. Godkänna framlagt förslag.
11. Medlemsavgift ökas med 50 kr till 250 kr enskild medlem, 300 kr familjemedlem, 3750 kr ständig medlem (uppgår till 15 medlemsavgifter), ungdom 100 kr.
12. Förslag 11 ledamöter utöver ordförande.
13. Till ordförande föreslås nyval av Fredrik Höglund. Till hedersordförande föreslås Björn Sandborgh. 14. Omval av Johan Andersson (Arvika), Malin Biller (Göteborg), Miriam Kaukosalo (Kil), Anne Marie Urelid (Säffle), samt nyval av Öivind Åsberg (Kristinehamn). Därutöver föreslås Anders Hjertén till hedersledamot.
15. Nyval av Björn Leimar och Therése Sandborgh som revisorer med Per Viker som suppleant.
16. Förslag är att styrelsen utgör valberedning.

Till minne av Maj-Lis Falck

Gustaf Fröding-sällskapets hedersledamot Maj-Lis Falck är död. Det måste ha funnits något förutbestämt i att Maj-Lis skulle ägna sig åt att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding. De båda delade nämligen födelsedag, den 22 augusti. Gustaf var född 1860 och Maj-Lis 1934.

Maj-Lis, som hade sitt dagliga värv på Molkoms folkhögskola, var en sann folkbildare, vilket kom till uttryck i hennes engagemang i Gustaf Fröding-sällskapet. Hon tog plats i sällskapets styrelse 2004 och var dess sekreterare under tio år. 2016 utnämndes hon till hedersledamot.

Maj-Lis hade ett skarpt intellekt och stor arbetslust. Hon fanns med i redaktionen bakom många av sällskapets böcker och var ett bekant ansikte för besökarna på bokmässorna i Göteborg och Karlstad. Ett av Maj-Lis stora bidrag till sällskapets verksamhet är de bussresor som fortfarande arrangeras i Alsterdalen eller Västvärmland i samband med Frödingdagarna. Att höra Maj-Lis recitera älskade dikter under dessa resor var fantastiskt.

Vännerna i Gustaf Fröding-sällskapet minns henne med stor värme och tacksamhet.

Björn Sandborgh, ordförande
Tomas Sköld, tidigare ordförande
Fredrik Höglund, vice ordförande

Möt Gustaf Fröding på bokmässan!

Bokmässan i Göteborg fortsätter att vara en av de fasta punkterna i Gustaf Fröding-sällskapets verksamhetsår. Ni finner oss i samma monter som förra året (B10:75) tillsammans med Sveriges övriga litterära sällskap längst in på mässområdet.

Hos oss kan du göra tre saker:

 1. Hämta ditt exemplar av årsboken;
 2. Bli medlem så att du kan hämta ditt exemplar av årsboken;
 3. Bara komma och prata och lyssna på en dikt som du får uppläst bara för dig.

På De litterära sällskapens scen i närheten av vår monter bidrar vi med tre programpunkter:

Fredag 14.30: Johan Andersson, Gustaf Fröding in English.

Lördag 15.30: David Liljemark, Jakten på Gustaf Frödings hjärna.

Söndag 11.30: Björn Sandborgh, att vara ordförande i Gustaf Fröding-sällskapet

Hela programmet finns på bokmässans webbplats.

Årsboken 2023: ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur”

I FBDEF60A-B287-4014-A709-89BF94140D4Fårets årsbok från Gustaf Fröding-sällskapet, den femtiofemte årsboken, får vi ta del av ett urval av engelska översättningar av några av Frödings mest älskade dikter. Det är engelsmannen Mike McArthur som står för översättningarna.

Mike McArthur föddes i Yorkshire 1938. Det är mitt i gamla vikingamarker och i de lokala dialekterna finns det många rester kvar av de nordiska språken. Detta kom att fånga läraren McArthurs intresse och när han och hans fru Pat tog emot svenska studenter på språkresa i sitt hem blev det just svenskan som Mike blev mest intresserad av och han och hustrun reste på flera resor till Sverige. På en av dessa träffade han Mangskogspoeten Urban Andersson som introducerade honom för Fröding.

Mike insåg, trots begränsade svenskkunskaper, storheten i Frödings poesi och började lära sig mer svenska för att därefter ge sig på att översätta Frödings dikter. Med tiden lyckades han med det extremt ambitiösa projektet att översätta samtliga Gustaf Frödings dikter, inklusive till exempel de svåröversatta dialektdikterna i ”Räggler å paschaser”

”Mikes översättningar är i mina ögon närmast geniala och sättet som de följer Frödings original till rytmen upphör inte att förvåna” säger Johan Andersson, redaktör för boken. ”Han gav ut sina böcker i häften med spiralrygg och vi tycker att ett innehåll av den här klassen förtjänar att bevaras för eftervärlden i en lyxigare förpackning. Och på det här sättet hoppas vi att Fröding ska hitta en ännu större publik och kanske även att de som redan kan sin Fröding får se dikterna i ett nytt ljus.” avslutar Johan

Gustaf Fröding-sällskapets vice ordförande Fredrik Höglund ger oss i boken en presentation av Frödingmedaljören Mike McArthur och Urban Andersson medverkar också med ett porträtt av sin vän Mike.

x2fBQCYI_400x400Boken ”Selected poems by Gustaf Fröding – In translation by Mike McArthur” presenteras på Alsters Herrgård utanför Karlstad torsdagen 13 juli klockan 11.00.

Medverkande: bokens redaktör Johan Andersson och Frödingsällskapets vice ordförande Fredrik Höglund.

Varmt välkomna!

Lyrikpriset 2023 till Jörgen Lind

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2023 poeten Jörgen Lind.

Hans senaste diktsamlingar ”Mott” (2020) och ”Reservatet” (2023) har fått mycket positivt mottagande. Priset kommer att delas ut av sällskapets ordförande Björn Sandborgh i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård lördagen den 19 augusti.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris delas sedan 1990 ut till en framstående svenskspråkig lyriker. Bland tidigare pristagare märks Ylva Eggehorn, Kristian Lundberg, Tomas Tranströmer och Jila Mossaed.

Motivering:

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris går 2023 till poeten Jörgen Lind, Göteborg. Han tilldelas priset för en betydelsefull och mångårig poetisk gärning där han genom sitt musikaliska och smärtsamt konkreta språk tydliggör hur människan drabbas av sorg och vrede inför förgänglighet och förluster.

Mer om Frödingdagarna 2023

Frödingdagarna 2023 – 18-22 augusti

Frödingdagarna firas alltid under helgen närmast skaldens födelsedag 22 augusti. 2023 är programmet större än någonsin och inleds redan på fredag 18 augusti, då i vi bjuder in till Frödingkväll med öppen scen i kaféet på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan.

Lördag 19 augusti är det sedvanligt festprogram i Magasinet på Alsters Herrgård med utdelning av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Frödingmedaljen, presentation av årsboken 2023 och underhållning med musik och poesi. På söndag 20 augusti arrangeras en bussresa till de klassiska Frödingplatserna i Alsterdalen och stadsvandring i centrala Karlstad och på skaldens födelsedag 22 augusti är det som vanligt diktprogram 12.00 vid statyn på Tingvallagatan.

Programmet kommer att uppdateras under sommaren i takt med att lyrikpristagare och medaljörer offentliggörs.

Fredag 18 augusti – Frödingkväll med öppen scen

Som inledning på årets firande av Frödingdagarna arrangeras en trivselkväll i Frödings anda på Alsters herrgård. Under kvällen bjuds det på Gustaf Fröding i alla upptänkliga former; diktrecitation, anekdoter, musiktolkningar och allt däremellan. Vi håller till i Alsters herrgårdscafé som håller extra öppet 18 – 21 med försäljning av gott fika. Kom och trivs med oss! Fri entré.

Vill du medverka? Det är bara att dyka upp. Scenen är öppen och utrustad med mikrofon samt gitarrförstärkare. Vid frågor eller funderingar kontakta info@frodingsallaskapet.se

Lördag 19 augusti – festprogram på Alsters Herrgård

12.00 Inledning med presentation av årsboken. Redaktören Johan Andersson samtalar med Fredrik Höglund om boken  ”Selected Poems by Gustaf Fröding, translated på Mike McArthur”.

13.00 Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris utdelas till poeten Jörgen Lind.

14.00 Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedaljer utdelas till David Liljemark och Birgitta Sundelin von Feilitzen. Medaljörerna berättar om jakten på Gustaf Frödings hjärna.

15.00 Skådespelaren Marika Lindström framträder.

16.00 Konstutställningen I skogen – 7 konstnärer i samtal med Fröding presenteras.

16.30 Ordförande Björn Sandborgh har ordet.

17.00 Performance med konstnärsgruppen OTALT. Utomhus i herrgårdsparken.

Söndag 20 augusti  – i Gustaf Frödings fotspår

10.00-12.00 Bussresa i Frödings Alsterdal med Tomas Sköld och Anne-Marie Urelid.
Anmälan via info@frodingsallskapet.se.

14.30 Stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Tomas Sköld och Miriam Kaukosalo. Start vid Freds- monumentet, Stora Torget i Karlstad.

Tisdag 22 augusti – Skaldens födelsedag

12.00 Skaldens födelsedag firas enligt traditionen med dikt och sång vid Gustaf Fröding-statyn vid Stora Torget i Karlstad.

Statyvandring på nationaldagen 2023

Sveriges nationaldag innebär statyvandring i Karlstad för Gustaf Fröding-sällskapet. Tillsammans med Selma Lagerlöf-sällskapet och Nils Ferlin-sällskapet arrangeras en poesivandring mellan våra tre författares statyer i centrala Karlstad.

Statyvandringen, som är en del av Karlstads kommuns nationaldagsfirande, startar vid Frödingstatyn i korsningen Tingvallagatan-Västra Torggatan 12.30, går över Stora Torget 13.00 till statyn ”Nils Ferlin steppar” och avslutas 13.30 vid Selma Lagerlöf-statyn mitt emot Karlstads Teater. Vid varje staty framför medlemmar från de tre litterära sällskapen dikter och berättar om författarna. I år deltar även Robert Åslund och Isabelle Ringsåker från gruppen Wermlandica med musikinslag.

Mer information om statyvandringen

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Jakob Olsson (Lagerlöfsällskapet) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Robert Åslund och Isabelle Ringsåker (Wermlandica) 2022

Sista numret av Karlstads-Tidningen har utkommit

Idag, torsdag 20 april 2023, utkom Karlstads-Tidningen med sitt allra sista nummer efter 144 års verksamhet. Det var i Karlstads-Tidningen som Gustaf Fröding 1885 publicerade sin första dikt ”Ve!”och han kom så småningom att medverka regelbundet på frilansbasis. 1887 blev han ordinarie medlem av redaktionen och kom att publicera sig regelbundet i Karlstads-Tidningen fram till 1894, då han lämnade såväl Karlstad som tidningsredaktionen. Efter flytten från Karlstad medverkade han sporadiskt i tidningen fram till 1896.

När Gustaf Fröding tillfälligt lämnade redaktionen 1888 fylldes hans plats av bäste vännen Mauritz Hellberg, som gjort skandal vid Uppsala Universitet på grund av sina liberala åsikter. Mauritz Hellberg blev tidningen trogen fram till sin död och var dess chef under nära ett halvt sekel, 1890-1939.

För den som vill fördjupa sig i Gustaf Frödings tid vid Karlstads-Tidningen rekommenderas Dag Nordmarks böcker ”Pajas, politiker, moralist. Om Gustaf Frödings tidningstexter 1885-1896″ och ”De glömda texterna. Journalistik av Gustaf Fröding i Karlstads-Tidningen 1885-1894″.

På bilden ovan syns Karlstads-Tidningens redaktion 1892. Från vänster: Gustaf Fröding, H Fernlund, Albin Forsell, H Ullman samt redaktör Mauritz Hellberg.

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

Gustaf Frödings dikter kan inbjuda till många olika frågor. Vad är budskapet? Vad har inspirerat till motivet? Vem är diktens Jag? Har personerna i dikten några historiska förebilder? Ulf Tiborn gick länge och funderade på en gåta i ”Tre käringen i en backe”: 

Vem var det som ”vrôla” i Frödings dikt ”Tre käringer i en backe”?

”Tre käringer i en backe” är en rolig dikt, men den är också kritisk, och elak tycker kanske någon. Den handlar om tre ”käringar som sitter i en backe” och kommenterar – illasinnat och lystet – det dom ser; nämligen en man och en kvinna och hur deras kärlek uttrycker sig.

Men just som de tre sitter där, mitt i deras pågående sladder, hörs plötsligt en mycket hög röst från skogen som fördömer och avbryter dem. Och Frödings dikt slutar så här:

… ”I ä för gamle, I ä för grömme”,

Mä ett ur skogen de vrôla te.

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!”

Jag gick länge och funderade på VEM det kan ha varit som ”vrôlade i skogen”. Kanske svaret på frågan fanns någonstans i hans tidigare diktning? Jag letade och letade… och kom till slut på det, och då blev det nästan självklart. Svaret finns, menar jag, i den allra första dikt som han fick publicerad (1885), nämligen ”Ve”.

Och så fick jag fick lust att komplettera ”käringe-dikten” och också ge mitt  svar på frågan vem det var ”vrôlade” och avbröt deras prat? Min fortsättning på Frödings dikt blev så här (med lite lån från just dikten ”Ve”):

Di hörte dom väl, de skarpa ropen,

nu blidd de tyst i käringehopen.

Di glyst´ på hôrann med blick så snopen,

vem va de som vrôla så, vem va de?

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

 

Då Eros steg fram: ”Tig med ert skvaller,

ert hån är som elakt och ondsmitt galler,

men en vacker dag ert högmod faller,

ve er, hycklare, trefalt ve!”

Å kôrs i jemini, kôrs i jemini, kôrs i je!

Ulf Tiborn

Illustration ur Malin Billers bok ”I varje droppe är en ädelsten”

Knut Warmland 1928-2023

Läroverksadjunkten, författaren och dialektforskaren Knut Warmland, Filipstad, är död nära fyllda 95 år. Hans närmaste är hustrun Bodil och barnen Jon, Elsa och Nils med familjer.

KnutWarmlandlitenLiv, som fyllt mig, guddomsgnista…, en versrad i Gustaf Frödings dikt Giv liv och grönska, blev titeln på Knut Warmlands bok som utkom 2001. Boken blev samtidigt årets utgåva i Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie. Jag menar att denna guddomsgnista fyllde också Knut Warmlands liv och arbete.

Knut föddes och växte upp i Torsby. Efter studenten fick han möjligheter att läsa vidare och avlade 1954 fil.mag.examen  i Uppsala. Han blev gymnasieadjunkt – en uppskattad sådan – och undervisade i många år i svenska och engelska i Filipstad. Vid sidan av sitt arbete ägnade denne kulturman sig hängivet åt författarskap, språkvård, som den ordets man han var, och ett aktivt föreningsliv. Han hade ett särskilt intresse för värmlandsskalderna, främst kanske Gustaf Fröding och Nils Ferlin. Från 1969 intog han en framträdande plats i Gustaf Fröding-sällskapets styrelse som ordförande i litteraturnämnden, vice ordförande i sällskapet och under en kort period också dess ordförande. Sällskapet, med säte i Karlstad, har i och med Knut Warmlands bortgång mist en vän och stöttepelare, på senare år hedersledamot.

Knut Warmland kan räknas in bland de stora frödingforskarna i vårt land som Henry Olsson, John Landquist och Germund Michanek bland de äldre, och Staffan Bergsten, Johan Cullberg och Dag Nordmark bland de yngre. Knut skrev flera böcker om Gustaf Frödings liv och dikt. Här några få: Mannen från månen (1999), Liv som fyllt mig (2001), Den sorgsne skrattarn (2004). En stor framgång blev hans Värmländsk ordbok, som utgivits i flera upplagor. Knut Warmland fick medaljer, utmärkelser och priser. 2010 blev han hedersdoktor vid Karlstads universitet. Vi är många som minns honom ”som en stjärna, en saga, en sång”.

Barbro Järliden

Hedersledamot i Gustaf Fröding-sällskapet

Knut Warmland hedersdoktor

Knut Warmland vid doktorspromotionen 2010. Foto: KAU.