Fröding och Lagerlöf intar Värmlands Museum

Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf
Lördag 14 maj är det litteraturlördag på Värmlands Museum. Vi fördjupar oss i två av de riktigt stora, nämligen Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. Kombinera gärna dagens seminarier med kvällens konsert med kören Selmas Systrar.

Programmet

Kl 11—13 Gustaf Fröding
Fredrik Höglund och Miriam Kaukosalo från Gustaf Fröding-sällskapet berättar om skaldens liv och verk. Anders Stävarby framför tonsättningar av Frödings poesi.
Kl 14—16 Selma Lagerlöf
Marit Kapla leder ett samtal mellan Anna Nordlund & Leif Stinnerbom om Selma Lagerlöf.
Kl 18 Selmas sytrar live på museet
Körkonsert i trappan, biljetter bokas separat eller som del av ett heldagspaket

Årsmöte i Frödings barndomsstad Kristinehamn

I år hölls Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte för första gången i skaldens barndomsstad Kristinehamn. Familjen flyttade till Kristinehamn 1867 och staden kom att bli Gustaf Frödings fasta punkt fram till faderns död 1881. Här gick han i skolan ända fram tills det var dags att börja på läroverket i Karlstad och han kom livet ut att kalla Kristinehamn för ”fädernestaden” och ”barndomsstaden”.

Stadsvandring

Före årsmötet hade styrelsen planerat en solig stadsvandring i skaldens barndomsstad tillsammans med Kristinehamns flitige Frödingguide Öivind Åsberg. Ett femtontal personer slöt upp i snöyran vid kyrkan för att starta promenaden vid Anna och Ferdinand Frödings grav. Öivind insåg dock snabbt att förutsättningarna för stadsvandring inte var de bästa och målet sattes i stället till Stadshotellet, där årsmötet senare skulle hållas. På vägen gjordes ett uppskattat spontanbesök hos Kerstin Stenberg, som bor i Frödinggården på Nya Kyrkogatan.

Väl framme vid Stadshotellet fick stadsvandrarna bänka sig i hörnsalongen på andra våningen och ta del av Öivind Åsbergs berättelser om Frödings uppväxt i Kristinehamn och lyssna till dikter som illustrerade historien.

Årsmöte

Möteslokalen fylldes på med folk och 18.00 hälsade sällskapets ordförande Björn Sandborgh medlemmarna välkomna till årsmötet. Till mötesordförande valdes Ingemar Eliasson. En lämpligare person att leda mötet går nog inte att hitta – Ingemar är inte bara sällskapets hedersordförande, utan har också tillbringat sin uppväxt i Kristinehamn och dess närhet.

Tillsammans med sekreteraren Magnus Henrichson och kassören Mariana Ericsson redogjorde Björn Sandborgh för sällskapets verksamhet under det gångna året och kunde konstatera att vi, efter ett väldigt digitalt år i pandemins tecken, nu ser fram emot att Frödingvänner kan mötas både fysiskt och på distans.

Vid mötet omvaldes Björn Sandborgh för ytterligare ett år som sällskapets ordförande och en rad ledamöter omvaldes för en ny tvåårsperiod i styrelsen. Till ny ledamot i styrelsen valdes kulturentreprenören Johanna Magnusson. Johanna har ett gediget Frödingintresse, har arbetat som guide på Alsters herrgård och återvänder ofta till Fröding i sitt konstnärskap. Till vardags arbetar hon i besöksnäringen, bland annat på konsthallen Sliperiet i Borgvik.

Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2023

Underhållning

Kaffet efter årsmötet intogs i den pampiga Kristinasalen i Stadshotellet. Där kåserade Fredrik Höglund om Fröding och hans barndomsstad. Fredrik är redaktör för den kommande årsboken, som ska handla om just Fröding och Kristinehamn. I årsboken medverkar även Kerstin Stenberg, Louise Jakobsson, Öivind Åsberg och Carl-Johan Ivarsson.

Kvällen avslutades med att Björn Sandborgh och Öivind Åsberg framförde valda delar av de ”Kristinehamnsdikter” som finns bevarade i Frödings produktion, bland annat sviten ”En skvallerhistoria”, som utspelar sig på Södra Torget, alldeles utanför Stadshotellet i Kristinehamn.

Årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet 7 april

Årsmötet i Gustaf Fröding-sällskapet kommer 2022 att hållas i skaldens barndomsstad Kristinehamn. Anledningen till detta är att sällskapets årsbok 2022 kommer att handla just om Gustaf Fröding och Kristinehamn. Givetvis hoppas vi att medlemmarna i Kristinehamn vill besöka mötet, men vi tror också att många från andra orter kommer dit.

Årsmötet hålls i Kristinehamns Stadshotell. Där finns en av Värmlands allra finaste högtidssalar, Kristinadagen, som i sig är ett besöksmål. Att vi sen kommer att bjuda på ett program om årsboken som sådan och, om Gustaf Fröding och Kristinehamn i ord och ton, förstärker tron på många deltagare vid årsmötet.

Frödingtolkaren och Kristinehamnaren Öivind Åsberg kommer före mötet att leda en Frödingvandring i staden. Den startar 16.00 och utgår från kyrkan.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas till årsmöte 2022 vilket genomförs både fysiskt och digitalt.

Datum och tid: 7:e april klockan 18.00
Fysiskt möte: Stadshotellet i Kristinehamn
Digitalt möte: Du kan även ansluta digitalt via teams genom följande länk: Du är själv ansvarig för att din utrustning och dina inställning fungerar. Klicka här för att ansluta till mötet

Årsmöteshandlingar

Kompletta årsmöteshandlingar kan du ladda ner här!

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Frågan om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2021
 7. Revisionsberättelse för 2021
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för ordförande och ledamöter i styrelsen
 10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2023
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för år 2022, till och med årsmötet 2023
 14. Val av ledamöter på två år till och med årsmötet 2024
 15. Val av två revisorer jämte en ersättare för år 2022, till och med årsmötet 2023
 16. Val av valberedning för år 2022, till och med årsmötet 2023
 17. Information och aktiviteter 2022
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning

Förslag till beslut

8. Styrelsen föreslår att årets vinst för 2021, kr 60 338 kr, överföres i ny räkning
10. Godkänna framlagt förslag
11. Oförändrad medlemsavgift. 200 kr enskild medlem, 300 kr familjemedlem, 3000 kr ständig medlem, ungdom 100 kr.
12. Förslag 13 ledamöter + ordförande
13. Björn Sandborgh föreslås för omval
14. Fredrik Höglund, Johan Andersson, Malin Biller, Anders Hjertén, Anne Marie Urelid, Miriam Kaukosalo samt Johanna Magnusson.
15. Omval av Lars Lingsell och Nils Jansson som revisorer med Per Viker som suppleant
16. Omval avAnna Sandborgh (sammankallande), Magnus Henrichson och Fredrik Höglund.

Minnesutställning över bokälskarna Eva och Kjell Fredriksson

Under 2021 förlorade Värmland två stora kulturpersonligheter, Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson och hans hustru Eva Fredriksson. Makarna var inte bara otroligt engagerade medlemmar i en lång rad kulturföreningar. De var också kollegor på Karlstads stadsbibliotek under många år.

Fredagen 25 februari 14.00 kommer Stadsbiblioteket i Karlstad att i Värmlandsrummet öppna en liten minnesutställning över sina kollegor –  ”Kjell och Eva Fredriksson – två bokälskare i kulturens och kommunens tjänst”. Utställningen pågår under hela mars månad.

Kjell Kvarnevik till minne: En av våra stora Frödingtolkare har tystnat

Kjell Kvarnevik i ljuskostym vid diktläsningen på Gustaf Frödings födelsedag 22 augusti 2013

En av våra stora Frödingtolkare har tystnat. Kjell Kvarneviks intresse för Gustaf Fröding väcktes i unga år och utvecklades under studietiden i Uppsala till en livslång kärlek. Vi har många starka minnen av Kjells tolkningar av skaldens verk som han förde vidare genom sång, skådespeleri och tonsättning.

När Värmlandsteatern 2007 satte upp Gottfried Grafströms pjäs ”Sjung vackert om kärlek” på Alsters herrgård, var Kjell Kvarnevik en etablerad Frödingtolkare sedan många år och det naturliga valet för huvudrollen som Gustaf Fröding. Kjell var mästerlig i rollen som den sjuke skalden och tilldelades också Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj detta år. Uppsättningen blev en succé som kom att upprepas flera gånger de kommande åren.

Från 2008 tog Kjell plats i Gustaf Fröding-sällskapets styrelse. Han blev genast en viktig del i vår utåtriktade verksamhet, som sångare och berättare. Iklädd ljus rock och linnekostym, gestaltade han skalden och mötte publiken på Frödingdagarna, Bokmässan i Göteborg och vid framträdanden runt om i Värmland till stor uppskattning. Ofta fanns paradnumret ”Når ja fridd te Anna Lek” och Kjells egna tonsättningar av ”Nypenrosa” och ”Mä sjôl” med på programmet.

Efter att ha drabbats av sjukdom fick Kjell dra ner på arbetstakten och lämnade styrelsen 2015. Sina sista framträdanden inför publik gjorde han tillsammans med sonen Klas på Frödingdagarna 2017 och som uppläsare vid den traditionella statyvandringen i Karlstad på nationaldagen 2018. Kjell Kvarnevik avled 17 december 2021.

Gustaf Fröding-sällskapet har mist en värdefull profil och förvaltare av Frödings kulturarv och vi i styrelsen har förlorat en god vän och fin kamrat. Vi minns Kjell för hans många fina tolkningar av Gustaf Frödings liv och verk, men framför allt för hans varma personlighet.

Gustaf Fröding-sällskapets styrelse

Björn Sandborgh, ordförande
Fredrik Höglund, vice ordförande

Gunnel Eklunds Frödingvisor tillgängliga på nytt

Gustaf Frödings lyrik lockar ständigt kompositörer och musiker till nya tonsättningar och inspelningar. Nu börjar även äldre inspelningar bli digitalt tillgängliga. Det senaste tillskottet är Gunnel Eklunds EP-skiva ”Fyra visor av Fröding” från 1963, som blivit återutgiven tack vare Lasse Zackrisson och skivbolaget Vax Records.

Frödingmelodier har alltid haft en självklar plats på Gunnel Eklunds repertoar och 1985 tilldelades hon Frödingmedaljen för sina insatser.  De fyra melodierna på albumet är ett mycket personligt urval för ”Näktergalen från Svanskog”; En liten låt om våren, Titania, Skogsrån, samt Och där är dungen där göken gol i tonsättningar av Ivar Widéen och Eyvind Alnæs. Det är trolskt, värmländskt och som skriver för Eklunds sopran. För pianoackompanjemanget på skivan stod Jan Eyron.

Skivan kan bland annat höras på strömningstjänsten Spotify

Peter Lenken om sin nya Frödingroman ”Se drömmaren!”

Det har kommit en ny Fröding-bok. Peter Lenken – som tidigare skrivit en initierad och varm dokumentärroman om Racken-konstnärerna – har inbjudits att presentera sin nya bok här på Gustaf Fröding-sällskapets hemsida.

Jag har umgåtts med Gustaf Fröding en längre tid. Resultatet har blivit en roman: Se drömmaren! Möjligen är det ett litterärt självmordsuppdrag; många har sin bild av Fröding etablerad sedan länge. Jag kan bara säga att detta är min. Som författare kan man inte påverka läsarnas omdömen – annat än att skriva så bra man kan. Vilket ett bevingade latinska citat illustrerar: ”Alltefter läsarens läggning har böckerna sina öden”.

Det finns många bilder av Gustaf Fröding, kanske för att han är så sammansatt och därför tacksam för projektioner – men samtidigt svårfångad. Just denna kluvenhet går igen i hans karaktär, liksom i hans grubbel över dikotomier som ont och gott.

Romanen kretsar kring Frödings fyra livsstrider, där det tudelade också finns.

Alkoholen: Han kunde ligga och supa sig medvetslös men hade också långa perioder där han drack mjölk.

Kärleken: Han sökte det rena men vistades i det lägsta.

Sinnessjukdomen: Mitt i galenskapen hade han en besynnerlig förmåga att se sig själv utifrån.

Diktandet: Både romantiker och naturalist, både glada strofer med mycken humor men även dikter fångade djupt i det mörkaste själsliga.

En drömmare men också en vaken observatör av människan.

Peter Lenken

Äntligen dags för Värmlands bokfestival

Värmlands bokfestival i Karlstad har länge varit en av årets höjdpunkter för Gustaf Fröding-sällskapet. Efter ett digitalt mellanår 2020 på grund av pandemin, är det äntligen dags att återigen få träffa Frödingvänner och andra litteraturälskare på Nöjesfabriken. I vår monter finns sällskapets styrelse på plats under hela mässan för att prata Fröding med gamla och blivande medlemmar.

I montern finns det som vanligt möjlighet för medlemmar att hämta ut årsboken ”Er vän Gustaf Fröding – 10 röster om Fröding”. Efter bokmässan kommer årsboken att skickas med post till alla som ännu inte har fått den, men varje sparat porto är ett välkommet bidrag till föreningen.

På lördagen 11.00 gästar Miriam Kaukosalo och Malin Biller ”Värmlandsscenen” för att berätta om årsboken. Miriam och Malin har varit redaktörer för årsboken, men är också två av bokens tio författarröster.

Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad
19-20 november 2021
Fredag 9.00-18.00
Lördag 10.00-17.00

Se hela programmet på Värmlands bokfestivals webbplats

Ännu en höst utan bokmässan

Även 2021 blev ett år utan bokmässa för Gustaf Fröding-sällskapet. Bokmässan i Göteborg är annars en av årets höjdpunkter för Gustaf Fröding-sällskapet. Sedan över 20 år har vi haft vår monter i det kvarter på mässan, som vi delar med de övriga litterära sällskapen. På de litterära sällskapens scen brukar vi presentera årets årsbok och bjuda på någon programpunkt som anknyter till årets tema på mässan. I Frödingmontern brukar vi träffa nya och gamla Frödingvänner och samtala om skaldens liv och diktning.

1997 började vi ställa vår viktigaste fråga till mässbesökarna: ”Vilken är din favoritdikt av Gustaf Fröding?” Den som har ett svar får sin önskedikt uppläst. Vår mässgeneral Tomas Sköld har hållit räkningen på önskedikterna och kan meddela att vi till och med bokmässan 2019 hade läst 226 dikter sammanlagt 4897 gånger. 2020 fick vi istället ta emot önskningar och läsa dikter över nätet och detsamma gäller 2021.

Mötet i mässmontern leder ofta till att besökaren reflekterar över sin relation till Gustaf Fröding och vill bidra till att vidmakthålla intresset för hans diktning. Varje år får vi ett femtiotal nya medlemmar på mässan.

I år går vi tyvärr miste om dessa möten för andra året i rad. När man inte deltar på plats på mässan är det svårt att locka in folk i montern, men det går fortfarande utmärkt att både bli medlem och få sin önskedikt uppläst!

Vill du bli medlem? Swisha!

Att bli medlem i Gustaf Fröding-sällskapet är väldigt enkelt! Swisha 1235841499 och mejla dina kontaktuppgifter till info@frodingsallskapet.se, så är det klart!

Vill du höra din önskedikt?

Mejla oss på info@frodingsallskapet.se, eller skriv till oss på Facebook eller Twitter, så får du en personlig uppläsning av din önskedikt! De önskade dikterna publiceras på Frödingsällskapets Youtubekanal.

Frödingdagarna 2021 – tre program från Alsters Herrgård

Inte heller detta år har vi haft möjlighet att samla Frödingvänner från hela landet till en fullsatt salong under Frödingdagarna. Årets Frödingdagar fick därför bli helt digitala, men vi ville ändå bjuda på något av känslan från ett vanligt år. Därför fick Frödingdagarna 2021 bli tre längre filmade inslag från teatermagasinet på Alsters Herrgård, med programpunkter som vi känner igen från våra vanliga firanden.

Frödingmedaljen och Frödings attraktionskraft

Temat i det första programmet är ”Frödings attraktionskraft”. I avsnittet framträder trubaduren Anders Stävarby och skådespelaren Leif Persson. Gustaf Fröding-sällskapets ordförande Björn Sandborgh och kulturassistenten Miriam Kaukosalo samtalar om hur Alsters Herrgård har lockat publik till utomhusupplevelser under pandemiåret 2021. Som programmets höjdpunkt delas Frödingmedaljen ut till kompositören och arrangören Urban Dahlberg, som befäst Gustaf Frödings position i Körsverige genom sitt verk ”Syskonkärlek”.

Årsboken 2021 – ”Er vän Gustaf Fröding”

I andra programmet från Frödingdagarna 2021 samtalar Johan Andersson med två av författarna till Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 2021 – ”Er vän Gustaf Fröding” – My Bodin och Malin Biller. I avsnittet får vi stifta bekantskap med övriga texter och författarna som medverkar i årsboken.

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2020 och 2021

I det tredje och avslutande programmet från Frödingdagarna 2021 får vi möta mottagarna av Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris 2020 och 2021 – Eva Runefelt och Malte Persson. Talen till pristagarna hölls av Anne-Marie Urelid och Gunilla Otto.