Tomas Sköld: Tolkningar av dikten Men

Men
Men att evigt krankt betrakta
sina sjuka drag och miner,
se, hur döden lömskt och sakta
härjar oss till grå ruiner,
det är pina utan ände,
spanska stövlar, hjul och stegel
– bäst att le åt sitt elände,
bäst att slå itu sin spegel
Bäst att taga bördan på sig,
le åt åldern, som förtorkar
män till gubbar, bäst att slå sig
fram, så länge hoppet orkar!
Håna livet, när det hånar
kallt och hatfullt: vrid dig, sväng dig
undan ödet, håret grånar,
du är utnött, gå och häng dig!

(Stänk och flikar)

Läs den här dikten, fundera. Vad säger den dig? Lyssna sedan på Mando Diaos tolkning med all sin svärta. Lyssna sedan på Torgny Björks tonsättning med sin galghumor. Visst är det en stor diktare med många dimensioner.

Tomas Sköld: Gustaf och tredjeklassare

För några veckor sedan var jag på Herrhagsskolan i Karlstad och träffade tre klasser med glada och duktiga tredjeklassare. De kunde sin Gustaf och hade många frågor. Min klädsel var tilltalande. Jag kom som jag brukar i Fra Diavolo-slängkappa och hatt. Den ville de veta mer om. Det var imponerande så mycken kunskap som fanns. Ett exempel: ”är det sant att hans syster dog i blodförgiftning?” Jo, det kunde jag bekräfta. Systern Anna dog redan 1869 i den sjukdomen. Efteråt frågade jag läraren Ann-Britt, hur de lärt sig så mycket. Dvd:en om Gustaf Fröding av Susanna Wolf- Söderström är populär och förstås hans dikter.

De fick förstås önska vad jag skulle läsa och då blev det de stora favoriterna Dumt fôlk, Tre kärnger i en backe och Ett gammalt bergtroll.

En timma gick väldigt fort.

Skolan är viktig för Gustafs framtid och man kan börja tidigt.