Rolf Mårth (Ferlinsällskapet) och Tomas Sköld (Frödingsällskapet) 2009