Gustaf Fröding på femtioårsdagen

Ingvald Rosenblad (1911-2000) var en av grundarna och initiativtagarna till Gustaf Fröding-sällskapet. Han kom att ingå i sällskapets första styrelsen, medverkade som författare till flera av de ambitiösaste årsböckerna under 70- och 80-talet och blev med tiden intendent vid Alsters herrgård.

I samband med Ingvald Rosenblads bortgång lät Germund Michanek publicera följande minnesord i Dagens Nyheter:

Ingvald Rosenblad

Ingvald Rosenblad, Karlstad, har avlidit 89 år gammal. Hans närmaste är sonen Hans Rosenblad med familj.

Han började som försäljningskonsult vid Hakonbolagen och bosatte sig i Alster. Detta blev avgörande för hans framtid.

Det var på Alsters herrgård Fröding föddes. Men ingen förening eller organisation vårdade hans minne. Ingvald Rosenblad ansåg att detta borde ändras. Det är 30 år sedan han en vinterkväll tillsammans med dåvarande landshövdingen Rolf Edberg, författaren Tage Aurell och professor Henry Olsson grundade Frödingsällskapet. Sedan dess har Sällskapet publicerat inte mindre än 32 böcker om Fröding och hans liv och verk. Ingvald Rosenblad har skrivit eller redigerat fler av dem än någon annan. Han blev intendent på Alsters herrgård och det var inte långt ifrån att han arbetade dygnet runt och året runt.

Jag minns med glädje vårt samarbete i början av 1980-talet med utgivningen av Gustaf Frödings brev. Även vid utgivningen av Frödings bibliografi var han den drivande kraften. Själv samlade han och utgav ”Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-98″. Den tunga titeln bör inte avskräcka. Det är en både lustig och olustig tidsbild som dessa tidningsklipp återspeglar. Många citat har vi sett tidigare. Men här finns de alltså samlade i sin originalversion med kloka och värdefulla kommentarer. Att Ingvald Rosenblad mitt i alla andra plikter och verksamheter kunde läsa in en fil kand vittnar om den energi och viljestyrka som besjälade honom.

Germund Michanek

Bibliografi

Ingvald Rosenblads titlar i Kungliga bibliotekets katalog