Fördjupande samtal om Fröding och sällskapet på årsmötet

Igår torsdag 9 mars hölls årsmöte i Gustaf Fröding-sällskapet. Det ”nya” årsmötet, som ligger på våren istället för under de hektiska Frödingdagarna i augusti börjar så smått finna sin egen form. När mötet inte behöver konkurrera om uppmärksamheten med medaljörer, stipendiater och omfattande scenprogram blir det mer tid till samtal om verksamheten i sällskapet.

Sällskapets ordförande Björn Sandborgh öppnade mötet, men lämnade snabbt över klubban till hedersordförande Kjell Fredriksson, som rutinerat lotsade oss igenom dagordningen. Större delen av mötet ägnades åt att gå igenom verksamhetsåret för 2016. Björn Sandborgh stod för ramberättelsen, men spelade in övriga styrelseledamöter för att besvara medlemmarnas följdfrågor och fördjupa presentationen. Även hedersordförande Ingemar Eliasson fanns på plats och fick rycka in och berätta historien om hur överskottet från insamlingen till Frödingstatyn på Västra torggatan kommit sällskapet till godo.

Styrelsen kommer att ha samma sammansättning som under 2016, med ett undantag. Det är Kjell Kvarnevik, som har valt att lämna styrelsen efter många år. Kjell har ägnat sig åt Gustaf Frödings liv och författarskap på många sätt, som sångare, kompositör och skådespelare. Bland annat gjorde han en hyllad insats som skalden själv i Värmlandsteaterns uppsättning av Gottfried Grafströms pjäs ”Sjung vackert om kärlek”. 2007 tilldelades han Frödingsällskapets hedersmedalj för sina insatser.

Kjells plats i styrelsen tas över av Anne-Marie Urelid från Säffle. Anne-Marie är gymnasielärare i svenska och tyska och har de senaste åren arbetat i sällskapets monter under bokmässan i Göteborg.

När Björn Sandborgh återfått ordförandeklubban avslutade han mötet och bjöd in till kaffe med underhållning. Först sjöng Maja Lagerkvist ”Elin i Hagen” och ”I ungdomen” a capella för en hänförd publik. Kvällen avslutades med att Allan Salmi bjöd mötesdeltagarna på en hisnande resa jorden runt i sällskap med Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Leo Tolstoj, påvar och revolutionärer. Allt i författarinnan Ida Bäckmanns fotspår.

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Allan Salmi berättade om Ida Bäckmann

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Maja Lagerkvist hänförde publiken med sin sång

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Björn Sandborgh tackade Kjell Kvarnevik för hans insatser i styrelsearbetet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Docent Björn Bihl bjöd in till diskussioner om Frödings språk till kaffet

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

Ingemar Eliasson berättade om Frödingstatyns tillkomst

 

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh

Sekreterare Anders Hjertén, hedersordförande Kjell Fredriksson och ordförande Björn Sandborgh

Årsmöte 2017

Torsdagen den 9 mars kallas medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet till årsmöte i landshövdingeresidenset i Karlstad. Det är andra gången som årsmötet hålls på våren. Tanken med nyordningen var i första hand att flytta årsmötet närmare det verksamhetsår som följs upp och tidigare under det år man beslutar om budget för. Samtidigt kunde Frödingdagarna i anslutning till Skaldens födelsedag 22 augusti utvecklas till en renodlad festhelg, med poesi, musik och föredrag.

Direkt efter årsmötet berättar folkbildaren Allan Salmi om Gustaf Frödings vän, den kontroversiella journalisten och författaren Ida Bäckmann. Allan Salmi, som 2012 tilldelades Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj, är författare till boken Ida Bäckmann – en märklig kvinna och författarinna.

Varmt välkomna!

Tid: Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 17.00.
Plats: Svenska Migrationscentret, Residenstorget 1, Karlstad

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2017 – kallals och dagordning

Verksamhetsberättelse för 2016

Ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018

Möt Fröding på Värmlands bokfestival!

Den 18 och 19 november är det dags för den värmländska bokmässan igen. I år äger den rum på Nöjesfabriken i Karlstad mellan klockan 1000-1800 båda dagarna och har fått namnet Värmlands bokfestival.

För oss i Gustaf Fröding-sällskapet står naturligtvis vår årsbok ”Kanhända jag tror att jag vet” i centrum. Den presenteras på Lilla scenen på fredagen den 18 klockan 16.30. Då samtalar styrelseledamöterna Gunilla Otto och Tomas Sköld om boken i vars redaktion de ingått.

På samma scen lördag klockan 14.00 berättar Kaj Branzell om sin bok Finnbygdspredikanten, som handlar om Frödingsläktingen Emanuel Branzell.

Gustaf Fröding-sällskapet är där med eget bord också förstås. Vi blir så glada om Du kommer och samtalar med oss. Det samtalet är viktigt för oss. Har du inte fått årsboken, får du den då. Men kontrollera bara att Du betalat årsavgiften på 200 kronor.

Har du missat det, kan Du förstås betala årsavgiften direkt på festivalen eller på plusgiro 261903-9. Du kan också göra fynd bland tidigare böcker. Varför inte lösa en del av julklappsinköpen på det sättet?

Mera information om festivalen finns på http://www.varmlandsbokfestival.se

Möt Fröding på Bokmässan i Göteborg!

Imorgon torsdag inleds Bokmässan ”Bok och bibliotek” i Göteborg. I sällskapets monter möts nya och gamla medlemmar för att prata Fröding och läsa dikter. Om du är på mässan får du gärna göra som många andra medlemmar och passa på att hämta ut sin årsbok. Är du inte medlem? Då löser vi det på plats!

På ”De litterära sällskapens scen” deltar vi med tre programpunkter under mässan:

Björn Bihl: I Gustaf Frödings fotspår Torsdag 13.00

Gunilla Otto: Kanhända jag tror att jag vet Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 2016 Torsdag 13.30

Tomas Sköld: Frödings förbjudna – effekt av tryckfrihetsåtalet Fredag 15.30

Allt om mässan finns att läsa på Bokmassan.se

Tre familjer får Frödingmedaljen för kulturmiljövård

Gustaf Fröding-sällskapet vill hålla liv i intresset för Gustaf Fröding och hans diktning. Ett sätt att göra detta är enligt sällskapets stadgar att uppmuntra ”bevarande och vårdande av byggnads- och naturminnen, som äger anknytning till skalden och hans diktning”. Detta har årets mottagare av Frödingmedaljen gjort, alla på sitt sätt.

Gustaf Fröding-sällskapets Frödingmedalj tilldelas 2016:

Sonja och Göran Hagenmarck på Byn i Alster
Kerstin och Magnus Karlander på Gunnerud i Alster
Birgitta och Lars Arenö på Slorudsborg i Brunskog

De tre familjerna bor och verkar på gårdar som var viktiga för Gustaf Fröding och hans författarskap. Genom sitt engagemang har de gjort sig till förvaltare av stora värden för svensk kulturhistoria.

Gårdarna Byn och Gunnerud ligger i Alsterdalen och är de viktigaste platserna i Gustaf Frödings uppväxtmiljö. Det är hit, till föräldrarnas hem som nygifta och farmoderns änkesäte, han återvänder i diktcykeln i Strövtåg i hembygden. På gården Slorudsborg i Brunskog, hos systern och hemmansägaren Matilda Fröding, fann den blivande skalden en fristad efter de misslyckade studierna i Uppsala. Här kunde han lägga grunden inför diktardebuten och samla människor, historier och miljöer till sin första diktsamling ”Gitarr och dragharmonika”.

Frödingmedaljen delas ut i samband med Frödingdagarna på Alsters herrgård 20-21 augusti.

Fakta om gårdarna

Byn

På gården Byn vid sjön Alstern bodde familjen Fröding under Gustafs tidiga barnaår (1861-65). Gården brann ner till grunden 1872 och det är hit Fröding återvänder i dikten ”Strövtåg i hembygden” och konstaterar att ”där den låg ligger berghällen bar.”

Gunnerud

Gården Gunnerud vid Alsterälven var änkesäte för Gustafs farmor, Gustava Fröding. Här tillbringade syskonen Fröding många skollov tillsammans med sina kusiner fram till farmoderns död 1872. Från Gunnerud hade Fröding många lyckliga minnen. Där växer fortfarande syréngrottan, där systern Cecilia både i verkligheten och i dikten ”Sagoförtäljerskan” trollband sina syskon med sagor.

Slorudsborg

För sin del av fadersarvet köpte Gustaf syster Matilda Fröding 1881 jordbruksfastigheten Slorudsborg i Brunskog, där Gustaf vistades långa tider efter sina misslyckade studier, bland annat hela år 1884. Här mötte han systerns rättare Anders Jansson (Anners Jansa), som gav honom stoffet till många av sina dikter och kåserier på värmländska. På Slorudsborg driver idag Birgitta och Lars Arenö den lilla affären ”Matildas bod”.

Lyrikpriset 2016 till poeten Jila Mossaed

Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris om 25 000 kronor tilldelas i år 2016 poeten Jila Mossaed.

Jila Mossaed föddes i Teheran 1948. Sedan 1986 är hon bosatt i Sverige. Hon debuterade på svenska med diktsamlingen Månen och den eviga kon (Ordfront 1997). Sedan dess har hon givit ut ett flertal diktsamlingar, senast Jag föder rådjuret (Lejd 2015).

Förlaget Lejd presenterar Jila Mossaed så här: ”På persiska har hon publicerat ett flertal diktsamlingar och två romaner. Hon är ett känt namn bland de många exiliranier som är spridda runt om i världen. Jila Mossaed skriver sin poesi under exilens stjärna. Hon förenar det persiska med det svenska i en smärtans degel, vilket ger en klar och samtidigt ornamental diktning.”

Värt att notera i sammanhanget är att det finns minst en ytterligare koppling mellan Jila Mossaed och Gustaf Fröding. 1997 fick hon Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne.

Priset kommer att delas ut klockan 15.00 lördagen den 21 augusti i samband med Frödingdagarna på Alsters Herrgård i Karlstad.

Motivering
Jila Mossaed tilldelas Gustaf Fröding-sällskapet lyrikpris 2016 för sin uppfordrande och tydliga poesi om förtryck, exil, främlingskap och om erövringen av ett nytt språk och en ny identitet.

Kontakt:
Upplysningar: Anders Hjertén, telefon 0767 89 62 66
Presskontakt Lejd förlag: info@lejd.se

Fullspäckade Frödingdagar 2016

Årets upplaga av Frödingdagarna pågår i dagarna tre – från lördag 20 augusti till Skaldens födelsedag 22 augusti.

Firandet börjar på lördagen 11.00 med stadsvandring i Gustaf Frödings fotspår med Kjell Fredriksson och Tomas Sköld. Övriga lördagens program äger rum på minnesgården Alsters herrgård. Operasångaren Anders Andersson bjuder på en musikalisk vandring tillsammans med Gustaf Frödings dikter. Nils Gunnar Billinger från Wermländska sällskapet i Stockholm samtalar om Skaldens koppling till huvudstaden tillsammans med Frödingsällskapets hedersledamot Barbro Järliden.

Efter presentation av medaljörer och lyrikpristagare följer en musikalisk Alstermeny serverad av Sångföreningen Manhem. Kvällen avslutas med ett lättsamt Frödingquiz, underhållning och mingel.

Söndagen inleds med bussresa i Frödings Alsterdal. På Alster börjar programmet efter lunch, då årsboken för 2016 presenteras. Därefter berättar Gunneruds nuvarande ägare, Magnus Karlander, om Skaldens farfar, Jan Fröding. Efter att sällskapets hedersordförande Ingemar Eliasson besvarat frågan ”Kan skaparen stå i vägen för sin skapelse?” avslutas programmet musikaliskt av Frödingkvartetten samt Björn och Johan Sandborgh och Kjell och Klas Kvarnevik.

Frödingdagarna kröns på skaldens födelsedag måndag 22 augusti med diktläsning och sång vid Frödingstatyn vid Stora torget i Karlstad.

Hela programmet till Frödingdagarna 2016

Busstur i Frödings Alsterdal

På söndagen den 21 augusti genomförs Frödingdagarnas sedvanliga busstur i Gustaf Frödings Alsterdal. Med start klockan10.00 från Alsters herrgård går färden till Frödingstenen i dungen ”där göken gol”. Vi stannar vid Gunnerud, alldeles bredvid ”Syrengrottan”, fortsätter till platsen där Lars i Kujas enkla boning var belägen och därifrån kan vi också se Lelle Karl-johans stuga.

Vår resa går vidare till herrgården Byn, där familjen Fröding bodde några år på 1860-talet. På hemvägen passerar vi Alsters kyrka och vi räknar med att vara tillbaka på Herrgården klockan 12. Under resan berättar Tomas Sköld om skalden och platserna vi besöker, det blir diktläsning ”live” i bussen och musik från CD.

Priset för resan är 120 per person (betalas på bussen).

Anmälan görs till Birgitta Rosén, 054-832807 eller 0706-362660. Eller  till  info@frodingsallskapet.se.

Du kan också anmäla dig via detta formulär: Anmälan

 

Bussturen är en del av Frödingdagarna – här hittar du hela programmet.

Nationalskalder får besök på nationaldagen

Den mångåriga traditionen att hedra våra skalder på nationaldagen med olika program fortsätter.
Så här ser årets tågordning ut:
 • 12.30 vid Gustaf Fröding vid Stora torget i Karlstad
 • 13.00 vid Nils Ferlin vid Stora torget
 • 13.30 vid Selma Lagerlöf vid Karlstads teater

Statyvandringen är ett samarbete mellan Selma Lagerlöf-sällskapet och Gustaf Fröding-sällskapet.

Medverkande: Jakob Olsson, Björn Sandborgh, Kjell Kvarnevik och Tomas Sköld

Fler arrangemang finns i kalendern

Dags för årsmöte 2016

För första gången i Gustaf Fröding-sällskapets historia kommer årsmötet att hållas på våren istället för i samband med Frödingdagarna i augusti. Detta är en följd av de nya stadgarna som antogs vid årsmötet och ett extra medlemsmöte 2015. Årsmötet kommer nu att hållas i närmare anslutning till det gångna verksamhetsåret, vilket är det vanliga i många föreningar. Frödingdagarna i augusti kommer att kunna renodlas till en fest- och högtidshelg till Gustaf Frödings minne.

Kallelsen, som gick ut till sällskapets medlemmar i februari lyder som följer:

Medlemmarna i Gustaf Fröding-sällskapet kallas härmed till årsmöte på Svenskt Migrationscenter, Residenset Karlstad, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 17.00.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden
 5. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2015
 6. Revisionsberättelse för 2015
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 och beslut om disposition av vinst/förlust
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2015
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017 samt budget för 2016
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2017
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för 2017 och 2018
 12. Val av ordförande för 2017
 13. Val av styrelseledamöter för 2017 och 2018
 14. Val av två revisorer jämte en ersättare fram till nästa årsmöte
 15. Val av valberedning fram till nästa årsmöte
 16. Information om aktiviteter 2016
 17. Utseende av hedersledamot
 18. Övriga frågor
 19. Avslutning