Fröding och Lagerlöf intar Värmlands Museum

Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf
Lördag 14 maj är det litteraturlördag på Värmlands Museum. Vi fördjupar oss i två av de riktigt stora, nämligen Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf. Kombinera gärna dagens seminarier med kvällens konsert med kören Selmas Systrar.

Programmet

Kl 11—13 Gustaf Fröding
Fredrik Höglund och Miriam Kaukosalo från Gustaf Fröding-sällskapet berättar om skaldens liv och verk. Anders Stävarby framför tonsättningar av Frödings poesi.
Kl 14—16 Selma Lagerlöf
Marit Kapla leder ett samtal mellan Anna Nordlund & Leif Stinnerbom om Selma Lagerlöf.
Kl 18 Selmas sytrar live på museet
Körkonsert i trappan, biljetter bokas separat eller som del av ett heldagspaket