Kjell Kvarnevik till minne: En av våra stora Frödingtolkare har tystnat

Kjell Kvarnevik i ljuskostym vid diktläsningen på Gustaf Frödings födelsedag 22 augusti 2013

En av våra stora Frödingtolkare har tystnat. Kjell Kvarneviks intresse för Gustaf Fröding väcktes i unga år och utvecklades under studietiden i Uppsala till en livslång kärlek. Vi har många starka minnen av Kjells tolkningar av skaldens verk som han förde vidare genom sång, skådespeleri och tonsättning.

När Värmlandsteatern 2007 satte upp Gottfried Grafströms pjäs ”Sjung vackert om kärlek” på Alsters herrgård, var Kjell Kvarnevik en etablerad Frödingtolkare sedan många år och det naturliga valet för huvudrollen som Gustaf Fröding. Kjell var mästerlig i rollen som den sjuke skalden och tilldelades också Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj detta år. Uppsättningen blev en succé som kom att upprepas flera gånger de kommande åren.

Från 2008 tog Kjell plats i Gustaf Fröding-sällskapets styrelse. Han blev genast en viktig del i vår utåtriktade verksamhet, som sångare och berättare. Iklädd ljus rock och linnekostym, gestaltade han skalden och mötte publiken på Frödingdagarna, Bokmässan i Göteborg och vid framträdanden runt om i Värmland till stor uppskattning. Ofta fanns paradnumret ”Når ja fridd te Anna Lek” och Kjells egna tonsättningar av ”Nypenrosa” och ”Mä sjôl” med på programmet.

Efter att ha drabbats av sjukdom fick Kjell dra ner på arbetstakten och lämnade styrelsen 2015. Sina sista framträdanden inför publik gjorde han tillsammans med sonen Klas på Frödingdagarna 2017 och som uppläsare vid den traditionella statyvandringen i Karlstad på nationaldagen 2018. Kjell Kvarnevik avled 17 december 2021.

Gustaf Fröding-sällskapet har mist en värdefull profil och förvaltare av Frödings kulturarv och vi i styrelsen har förlorat en god vän och fin kamrat. Vi minns Kjell för hans många fina tolkningar av Gustaf Frödings liv och verk, men framför allt för hans varma personlighet.

Gustaf Fröding-sällskapets styrelse

Björn Sandborgh, ordförande
Fredrik Höglund, vice ordförande