Gustaf Fröding-sällskapet sörjer sin hedersordförande Kjell Fredriksson

Gustaf Fröding-sällskapets hedersordförande Kjell Fredriksson har avlidit. Kjell var en bärande del sällskapets styrelse under flera decennier. 2012 utnämndes han till hedersordförande och var aktiv i styrelsearbetet in i det sista. Barbro Järliden tecknar, tillsammans med Ingemar Eliasson och Björn Sandborgh, minnet av en kär vän och kollega.

Hedersordförande Kjell Fredriksson vid Gustaf Fröding-sällskapets årsmöte 2012

Hedersordförande Kjell Fredriksson vid årsmötet 2012

Bort gå de, stumma skrida de

en efter en till skuggornas värld…

Det är ingen händelse att jag börjar denna text med Verner von Heidenstams dikt Gustaf Frödings jordafärd. Dikten för tankarna till att en gestalt av stora mått gått ur tiden. I det här fallet gäller det en lärdomsgigant på många områden också när det gäller Gustaf Fröding: Kjell Fredriksson i Karlstad är död. Att Kjell och hans fru Eva, framstående bibliotekarie, dött denna vår under två månader är ofattbart.

Kjell Fredriksson föddes i Bäckefors i Dalsland, ett landskap han aldrig slutade att tycka om. Hemorten var Dals Ed, där han växte upp som ende sonen i ett lantbrukarhem. I hemmet rådde trygghet och kärlek. Tidigt kom han att intressera sig för böcker och idrott, inriktningar som präglade hans vuxna liv. Han tog studenten och studerade sedan vid Göteborgs universitet. Efter examen var Kjell aktiv inom Sveriges Förenade studentkårer, där han 1967 fick i uppdrag att åka till Karlstad för att starta studentkåren vid den nyöppnade högskolefilialen. Efter några år som utredningssekreterare på Saco och AMS i Stockholm återvände han på tidigt 1970-tal till Karlstad, först som kultursekreterare och sedan som kulturchef i Karlstads kommun. I hela 31 år arbetade han inom kommunen och satte djupa spår inom kommunens olika verksamhetsområden. Den 1 juli 2002 gick Kjell i pension. Men han slutade inte att arbeta för kulturen, litteraturen och sidointresset idrotten.

Värmlands idrottshistoriska sällskap drog nytta av hans goda minne och berättartalang. Han var en ofta anlitad föredragshållare, innehade flera ordförandeposter och i Gustaf Fröding-sällskapet var han en engagerad och drivande ordförande. 2012 blev han hedersordförande.

Redan på 1970-talet började Kjell att samla på citat, så småningom kom han att kalla sina månatliga utskick till vännerna för ”Bra sagt – nå´t att tänka på”. När jag bläddrar i min nu välfyllda pärm kom det sista utskicket den 9 april i år med utgåva nummer 138. Detta samlande resulterade i en liten fin bok (2017) med titeln ”Författare okänd”– alltså bra sagt av en anonym person. Detta leder oss in på Kjell Fredrikssons författarskap. Debuten kom sent, han var 78 år: ”Minnenas långrev” 2015 och ”Ny minneslångrev” 2017, böcker som fick fina recensioner och resulterade i Föreningen Vämlandslitteraturs debutantpris. Ytterligare en bok hann han med, ”Stadgenörden” med nyttiga tips och anekdoter från hans långa erfarenhet av föreningsstyrelser.

Anekdoter, ja, Kjells huvud var fyllt av goda historier. Inget kalas blev misslyckat när Kjell var med. För alla tillfällen, kalas lika mycket som sammanträden, fanns plats för ett gott skratt.

En god, klok, generös vän med stor integritet har lämnat oss. Vi konstaterar med Heidenstam: ”Förunderligt stort är ett människoöde…”

Barbro Järliden, hedersledamot
Ingemar Eliasson, hedersordförande
Björn Sandborgh, ordförande

Styrelsen har formerat sig för 2021

Vid årsmötet 25 mars omvaldes Björn Sandborgh som Gustaf Fröding-sällskapets ordförande för ytterligare ett år. Även ledamöterna Tomas Sköld, Magnus Henrichson, Birgitta Rosén, Gunilla Otto, Kerstin Thompson och Olle Österling fick förnyat förtroende av årsmötet och omvaldes på två år. Ny i styrelsen från och med i år är Mariana Eriksson.

När styrelsen konstituerade sig vid sitt sammanträde 6 maj gjordes en del  justeringar jämfört med förra året. Nya ledamoten Mariana Ericsson kliver in som sällskapets kassör. Mariana efterträder Birgitta Rosén, som dock behåller delar av sitt gamla uppdrag och fortsätter som ansvarig för vårt medlemsregister. Samtidigt lämnar Tomas Sköld över rollen som vice ordförande till Fredrik Höglund.

Därmed har styrelsen följande sammansättning under verksamhetsåret 2021 och fram till årsmötet 2022:

 • Björn Sandborgh, ordförande
 • Fredrik Höglund, vice ordförande
 • Magnus Henrichsonsekreterare
 • Mariana Ericsson, kassör
 • Birgitta Rosén, medlemsansvarig
 • Johan Andersson
 • Malin Biller
 • Anders Hjertén
 • Miriam Kaukosalo
 • Gunilla Otto
 • Tomas Sköld
 • Kerstin Thompson
 • Anne-Marie Urelid
 • Olle Österling

Utöver styrelsen deltar hedersordförande Kjell Fredriksson och hedersledamoten Barbro Järliden i styrelsenarbetet.

Här finns aktuella kontaktuppgifter till styrelsen.